Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2010.gadā sasniedza 10507.3 milj. latu - par 2195.3 milj. latu jeb 26.4% vairāk salīdzinājumā ar 2009.gadu. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 1064.3 milj. latu jeb 29.5%, bet importa apjoms – par 1131.0 milj. latu jeb 24.0%.

2010.gadā bija vērojama ārējās tirdzniecības bilances uzlabošanās, palielinoties eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā līdz 44.4% (43.3% 2009.gadā).

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1

1 Dati precizēti par 2010.gada II un III ceturksni.

Izslēdzot preču cenu izmaiņu ietekmi, eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2010.gadā palielinājās par 19.6% salīdzinājumā ar 2009.gadu, bet importa apjoms tai pat laikā pieauga par 15.6 %.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās

2010.gada ceturkšņi

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

I ceturksnis

-9.5

+15.7

-6.2

+0.5

II ceturksnis

+13.7

+21.1

+8.5

+13.9

III ceturksnis

+12.3

+24.9

+16.8

+21.4

IV ceturksnis

-0.7

+14.6

+4.2

+23.9


Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC2 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2009.gads

2010.gads

2009.gads

2010.gads

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

3 602.2

100

4 666.5

100

4 709.8

100

5 840.8

100

Kapitālpreces

382.8

10.6

392.0

8.4

503.2

10.7

684.9

11.7

Starppatēriņa preces

2 010.7

55.8

2 727.8

58.5

2 170.9

46.1

2 772.4

47.5

Patēriņa preces

930.0

25.8

1 173.5

25.2

1 457.5

30.9

1 542.5

26.4

Pārējās preces

146.3

4.1

239.4

5.1

365.8

7.8

587.7

10.1

Vieglie automobiļi3

110.6

3.1

127.7

2.7

100.9

2.1

154.7

2.6

Autobenzīns3

21.8

0.6

6.1

0.1

111.5

2.4

98.6

1.7

2 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
3 Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.


Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas 2010.gadā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

4 666.5

100

5 840.8

100

-1174.3

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

110.3

2.4

29.3

0.5

+81.0

Apstrādes rūpniecība

1 973.0

42.3

946.2

16.2

+1 026.8

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

249.1

5.3

208.3

3.6

+40.8

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

123.3

2.6

69.8

1.2

+53.5

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

628.4

13.5

128.6

2.2

+499.8

 

 ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

173.2

3.7

72.3

1.2

+100.9

 

 gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

138.9

3.0

83.8

1.4

+55.1

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

335.5

7.2

189.2

3.2

+146.3

 

 datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

115.9

2.5

70.2

1.2

+45.7

 

transportlīdzekļu ražošana

63.7

1.4

42.3

0.7

+21.4

 

 mēbeļu ražošana

54.6

1.2

20.0

0.3

+34.6

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

90.4

1.9

61.8

1.1

+28.6

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

41.7

0.9

339.3

5.8

-297.6

Būvniecība

38.7

0.8

65.1

1.1

-26.4

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

1 599.7

34.3

3 072.7

52.6

-1473.0

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm

903.1

19.4

1 388.2

23.8

-485.1

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi