Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada novembrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada novembrī bija 992.6 milj. latu – par 0.6% jeb 5.8 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 34.2% jeb 253.1 milj. latu vairāk nekā 2009.gada novembrī.

2010.gada janvārī – novembrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 9437.8 milj. latu – par 24.3% jeb 1846.9 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms sasniedza 4230.2 milj. latu, veidojot pieaugumu par 28.8% jeb 944.7 milj. latu, bet importa apjoms bija 5207.6 milj. latu – par 21.0% jeb 902.2 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2010.gada jūniju un augustu.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. novembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2009.g.

novembri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2009.g.

novembri

Pavisam

435 278

100

+29.4

557 307

100

+38.3

-122 029

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

76 306

17.5

+20.1

78 109

14.0

+2.0

-1 803

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

19 824

4.6

+33.1

15 981

2.9

+2.4

+3 843

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 227

0.5

+14.0

4 796

0.9

-21.9

-2 569

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

5 662

1.3

+29.0

6 929

1.2

+51.9

-1 267

Augu valsts produkti (II)

18 798

4.3

-0.3

15 896

2.9

-12.6

+2 902

 

graudaugu kultūras (10)

7 077

1.6

-24.1

3 572

0.6

+5.5

+3 505

 

eļļas augu sēklas (12)

5 557

1.3

+25.2

2 326

0.4

-8.6

+3 231

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

36 224

8.3

+24.2

41 158

7.4

+7.7

-4 934

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

5 442

1.3

+3.4

1 896

0.3

-2.9

+3 546

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 431

0.3

-4.0

5 491

1.0

+18.9

-4 060

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

17 698

4.1

+43.6

10 099

1.8

+16.7

+7 599

Minerālprodukti (V) 1)

26 137

6.0

+14.3

95 325

17.1

+44.9

-69 188

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

24 356

5.6

+11.5

93 285

16.7

+45.2

-68 929

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

32 816

7.5

+17.9

59 398

10.7

+26.9

-26 582

 

farmācijas produkti (30)

17 420

4.0

+12.8

26 602

4.8

+4.1

-9 182

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

14 402

3.3

+57.9

31 033

5.6

+45.9

-16 631

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

11 072

2.5

+58.4

23 569

4.2

+40.5

-12 497

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

78 655

18.1

+30.1

8 605

1.5

+51.8

+70 050

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

78 538

18.0

+30.1

8 408

1.5

+51.8

+70 130

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

10 185

2.3

+54.2

15 975

2.9

+26.6

-5 790

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

6 174

1.4

+48.8

14 474

2.6

+39.1

-8  300

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

3 620

0.8

+58.9

1 472

0.3

-32.3

+2 148

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

17 756

4.1

+28.9

22 132

4.0

+23.8

-4 376

 

trikotāžas drāna (60)

1 248

0.3

+46.9

1 646

0.3

+56.4

- 398

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 246

1.0

+24.6

3 783

0.7

+5.1

+463

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

5 733

1.3

+23.5

4 428

0.8

+13.8

+1 305

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

62 492

14.4

+87.5

63 199

11.3

+2 reizes

-707

 

dzelzs un tērauds (72)

36 347

8.4

+2.7 reizes

36 528

6.6

+ 2.5 reizes

-181

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

12 228

2.8

+24.1

15 322

2.7

+78.5

-3 094

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

63 496

14.6

+36.7

102 678

18.4

+41.7

-39 182

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

28 503

6.5

+44.3

49 172

8.8

+60.5

-20 669

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

34 993

8.0

+31.0

53 505

9.6

+28.0

-18 512

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

24 180

5.6

+17.3

42 823

7.7

+2 reizes

-18 643

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

21 933

5.0

+14.3

37 470

6.7

+2 reizes

-15 537

Dažādi izstrādājumi (XX)

10 926

2.5

-40.5

12 402

2.2

+19.2

-1 476

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

8 597

2.0

+1.8

7 800

1.4

+19.1

+797

Pārējās preces

17 927

4.1

+33.5

25 628

4.6

+21.2

-7 701

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2010.gada novembrī nozīmīgākā daļa (71.4%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 16.6%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18.1% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12.2%), Krievija (11.6%), Vācija (8.9%) un Polija (5.7%).

2010.gada novembrī nozīmīgākā daļa (73.7%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 17.2%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (14.4% no importa kopapjoma), Vācija (12.9%), Krievija (11.9%), Polija (7.4%) un Igaunija (6.8%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi