Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2006.gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2006. gada maijā pieauga par 5,0% jeb 12,9 milj latu, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, un par 10,1% jeb 25,0 milj. latu salīdzinājumā ar 2005.gada maiju, sasniedzot 271,4 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2006. gada maijā bija par 10,3% jeb 47,3 milj. latu lielāka nekā mēnesi iepriekš, bet 2005.gada maijā – par 27,9% jeb 110,5 milj. latu lielāka, sasniedzot 506,0 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2006. gada janvārī – maijā bija par 20,7% jeb 602.8 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 3509,2 milj. latu.


Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu

2006. gada janvārī - maijā eksports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – maiju ievērojami pieauga ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 49,5%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 39,6% un plastmasām un to izstrādājumiem – par 38,8%. Savukārt samazinājās minerālproduktu eksports – par 36,4%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 6,3%, koka un koka izstrādājumu – par 3,1%.
2006. gada janvārī – maijā imports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – maiju strauji pieauga dažādiem gatavajiem izstrādājumiem (tai skaitā mēbelēm) – par 52,1%, satiksmes līdzekļiem – par 48,5%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 30,6%. Savukārt, samazinājās koka un koka izstrādājumu imports – par 3,1%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006. gada janvārī - maijā

Eksports

Imports


Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,

valstis

2006.g. aprīlis

2006.g. maijs

2006.g. maijs

% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2006.g. aprīli

2005.g. maiju

Eksports - pavisam

258 445

100

271 386

100

+5,0

+10,1

ES – 25 valstis

189 860

73,5

207 927

76,6

+9,5

+9,5

ES – 15 valstis

111 076

43,0

120 922

44,6

+8,9

+3,5

Pārējās valstis:

NVS

35 849

13,9

31 771

11,7

-11,4

+4,4

pārējās

32 736

12,6

31 688

11,7

-3,2

+21,8

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

34 297

13,3

41 769

15,4

+21,8

+77,3

Igaunija

32 489

12,6

33 777

12,4

+4,0

+40,8

Vācija

23 153

9,0

28 065

10,3

+21,2

+18,8

Krievija

19 862

7,7

20 607

7,6

+3,8

-0,8

Lielbritānija

19 874

7,7

19 871

7,3

0,0

-30,0

Zviedrija

18 477

7,1

17 675

6,5

-4,3

-16,8

Dānija

13 061

5,1

11 681

4,3

-10,6

-14,5

Somija

6 598

2,6

11 055

4,1

+67,6

+43,4

Imports - pavisam

458 714

100

505 995

100

+10,3

+27,9

ES – 25 valstis

335 841

73,2

380 388

75,2

+13,3

+26,7

ES – 15 valstis

197 972

43,2

218 776

43,2

+10,5

+20,8

Pārējās valstis:

NVS

75 338

16,4

72 394

14,3

-3,9

+9,4

pārējās

47 535

10,4

53 213

10,5

+11,9

+82,6

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

67 063

14,6

76 973

15,2

+14,8

+40,7

Lietuva

59 133

12,9

73 500

14,5

+24,3

+50,6

Igaunija

32 935

7,2

39 072

7,7

+18,6

+28,0

Krievija

41 838

9,1

37 401

7,4

-10,6

+10,9

Polija

30 767

6,7

31 438

6,2

+2,2

+35,7

Baltkrievija

24 341

5,3

27 034

5,3

+11,1

+19,9

Somija

26 009

5,7

26 190

5,2

+0,7

+1,0

Zviedrija

24 219

5,3

24 955

4,9

+3,0

+12,5


 

Svarīgāko preču eksports un imports


2006.g. janvāris - maijs

2006.g. maijs

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst.

latu

% no

kopap-joma

tūkst.

latu

% no

nodaļas kopap-joma

tūkst.

latu

% no

kopap-joma

tūkst.

latu

% no

nodaļas kopap-joma

Eksports - pavisam

1 255 760

100

941 460

75,0

271 386

100

207 927

76,6

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

159 545

12,7

103 616

64,9

33 567

12,3

22 102

65,8

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

92 394

7,4

48 720

52,7

19 273

7,1

10 925

56,7

Minerālprodukti (V) 1)

76 781

6,1

48 839

63,6

15 143

5,6

10 709

70,7

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

89 173

7,1

57 892

64,9

16 752

6,1

10 716

64,0

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

36 036

2,9

27 796

77,1

8 033

3,0

5 650

70,3

Koks un koka izstrādājumi (IX)

293 945

23,4

259 621

88,3

64 857

23,9

57 300

88,3

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

21 759

1,7

16 101

74,0

4 015

1,5

2 951

73,5

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

109 201

8,7

80 028

73,3

22 050

8,1

15 620

70,8

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

23 920

1,9

17 274

72,2

6 116

2,3

4 543

74,3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

183 841

14,7

144 691

78,7

49 893

18,4

41 557

83,3

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

103 560

8,3

66 576

64,3

21 860

8,1

14 276

65,3

Satiksmes līdzekļi (XVII)

74 261

5,9

57 785

77,8

14 133

5,2

11 393

80,6

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

10 862

0,9

4 545

41,8

1 646

0,6

740

45,0

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

60 719

4,8

47 550

78,3

11 304

4,2

8 834

78,1

Pārējās preces

12 159

0,9

9 148

75,2

2 019

0,7

1 539

76,2

Imports – pavisam

2 253 404

100

1 663 994

73,8

505 995

100

380 388

75,2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

257 713

11,4

221 847

86,1

57 961

11,5

50 325

86,8

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

127 143

5,6

105 247

82,8

30 650

6,1

25 378

82,8

Minerālprodukti (V) 1)

336 621

14,9

125 799

37,4

77 367

15,3

36 992

47,8

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

214 171

9,5

164 154

76,6

45 837

9,1

34 562

75,4

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

112 630

5,0

99 709

88,5

26 820

5,3

23 892

89,1

Koks un koka izstrādājumi (IX)

64 436

2,9

25 250

39,2

13 339

2,6

5 271

39,5

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

60 583

2,7

51 153

84,4

11 533

2,3

9 559

82,9

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

116 744

5,2

98 208

84,1

26 923

5,3

22 639

84,1

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

60 014

2,7

50 151

83,6

15 371

3,0

12 650

82,3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

208 214

9,2

118 483

56,9

47 169

9,3

26 604

56,4

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

403 373

17,9

342 960

85,0

85 230

16,8

71 824

84,3

Satiksmes līdzekļi (XVII)

272 766

12,1

249 612

91,5

66 756

13,2

60 699

90,9

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

37 527

1,7

29 667

79,1

7 854

1,6

6 189

78,8

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

72 067

3,2

60 935

84,6

16 745

3,3

14 216

84,9

Pārējās preces

36 544

1,6

26 066

71,3

7 090

1,4

4 967

70,1

___________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 7366604
Lilita Laganovska
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi