Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2006.g. jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2006. gada jūnijā pieauga par 5,2% jeb 14,0 milj latu, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, un par 23,9% jeb 55,0 milj. latu salīdzinājumā ar 2005. gada jūniju, sasniedzot 285,4 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2006. gada jūnijā bija par 2,5% jeb 12,5 milj. latu mazāka nekā mēnesi iepriekš, bet salīdzinājumā ar 2005. gada jūniju par 25,7% jeb 100,8 milj. latu lielāka, sasniedzot 493,5 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2006. gada janvārī – jūnijā bija par 22,1% jeb 778,7 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 4308,2 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1)Dati precizēti par 2006. gada martu.

2006. gada janvārī - jūnijā eksports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – jūniju ievērojami pieauga ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 53,5%, plastmasām un to izstrādājumiem – par 41,3% un lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 34,5%. Savukārt samazinājās minerālproduktu eksports – par 33,5%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 8,9%, koka un koka izstrādājumu – par 2,0%.

2006. gada janvārī – jūnijā imports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – jūniju strauji pieauga dažādiem izstrādājumiem (tai skaitā mēbelēm) – par 55,2%, satiksmes līdzekļiem – par 52,3%, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumiem – par 41,7%. Savukārt, samazinājās koka un koka izstrādājumu imports – par 0,4%.

 

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006. gada janvārī - jūnijā

Eksports

Imports

 

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2006.g. maijs

2006.g. jūnijs

2006.g. jūnijs
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2006.g. maiju

2005.g. jūniju

Eksports - pavisam

271 386

100

285 388

100

+5,2

+23,9

ES – 25 valstis

207 927

76,6

216 856

76,0

+4,3

+25,9

ES – 15 valstis

120 922

44,6

127 831

44,8

+5,7

+14,2

Pārējās valstis:

NVS

31 771

11,7

37 144

13,0

+16,9

+24,7

pārējās

31 688

11,7

31 388

11,0

-0,9

+11,0

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

41 769

15,4

41 216

14,4

-1,3

+74,8

Igaunija

33 777

12,4

36 372

12,7

+7,7

+49,4

Vācija

28 065

10,3

33 964

11,9

+21,0

+42,6

Krievija

20 607

7,6

24 923

8,7

+20,9

+37,2

Lielbritānija

19 871

7,3

19 816

6,9

-0,3

-26,1

Zviedrija

17 675

6,5

17 454

6,1

-1,3

-6,5

Dānija

11 681

4,3

11 150

3,9

-4,5

-13,3

Somija

11 055

4,1

8 629

3,0

-21,9

+10,3

Imports - pavisam

505 995

100

493 543

100

-2,5

+25,7

ES – 25 valstis

380 388

75,2

375 896

76,2

-1,2

+22,9

ES – 15 valstis

218 776

43,2

223 555

45,3

+2,2

+21,8

Pārējās valstis:

NVS

72 394

14,3

68 867

14,0

-4,9

+19,4

pārējās

53 213

10,5

48 780

9,8

-8,3

+67,4

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

76 973

15,2

72 916

14,8

-5,3

+37,9

Lietuva

73 500

14,5

64 497

13,1

-12,2

+19,5

Igaunija

39 072

7,7

39 055

7,9

-0,0

+40,8

Polija

31 438

6,2

32 756

6,6

+4,2

+25,7

Krievija

37 401

7,4

32 139

6,5

-14,1

+18,5

Somija

26 190

5,2

27 836

5,6

+6,3

+25,4

Baltkrievija

27 034

5,3

27 357

5,5

+1,2

+18,9

Zviedrija

24 955

4,9

26 963

5,5

+8,0

+23,4

 

Svarīgāko preču eksports un imports


2006.g. janvāris - jūnijs

2006.g. jūnijs

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst. latu

% no kopap-joma

tūkst. latu

% no nodaļas kopap-joma

tūkst. latu

% no kopap-joma

tūkst. latu

% no nodaļas kopap-joma

Eksports - pavisam

1543854

100

1161022

75,2

285388

100

216856

76,0

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

193 943

12,6

126 522

65,2

34 656

12,1

23 161

66,8

pārtkas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

111 110

7,2

59 901

53,9

19 013

6,7

11 478

60,4

Minerālprodukti (V) 1)

92 636

6,0

59 227

63,9

16 420

5,8

10 954

66,7

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

109 201

7,1

70 855

64,9

20 119

7,0

13 054

64,9

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

44 805

2,9

34 329

76,6

8 582

3,0

6 347

74,0

Koks un koka izstrādājumi (IX)

357 626

23,2

315 744

88,3

61 077

21,4

53 520

87,6

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

25 722

1,7

19 006

73,9

4 005

1,4

2 947

73,6

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

132 818

8,6

97 548

73,4

24 103

8,5

18 005

74,7

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

29 839

1,9

21 714

72,8

5 915

2,1

4 436

75,0

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

231 629

15,0

185 922

80,3

47 445

16,6

40 888

86,2

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

130 356

8,4

82 229

63,1

26 671

9,4

15 529

58,2

Satiksmes līdzekļi (XVII)

93 791

6,1

73 388

78,2

19 545

6,8

15 617

79,9

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

13 083

0,8

6 001

45,9

2 248

0,8

1 483

66,0

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

74 034

4,8

57 668

77,9

12 680

4,4

9 483

74,8

Pārējās preces

14 370

0,9

10 869

75,6

1 921

0,7

1 430

74,4

Imports – pavisam

2764322

100

2057265

74,4

493543

100

375896

76,2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

313 995

11,4

271 333

86,4

55 463

11,2

48 666

87,7

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

156 182

5,6

129 715

83,1

28 917

5,9

24 347

84,2

Minerālprodukti (V) 1)

401 659

14,5

154 086

38,4

65 582

13,3

28 831

44,0

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

256 691

9,3

198 265

77,2

39 662

8,0

31 254

78,8

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

138 137

5,0

122 420

88,6

25 191

5,1

22 394

88,9

Koks un koka izstrādājumi (IX)

77 102

2,8

31 154

40,4

12 310

2,5

5 549

45,1

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

72 958

2,6

61 389

84,1

12 134

2,5

9 995

82,4

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

138 750

5,0

117 406

84,6

21 828

4,4

19 020

87,1

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

76 006

2,7

63 492

83,5

14 888

3,0

12 236

82,2

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

259 942

9,4

149 061

57,3

49 637

10,1

28 486

57,4

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

504 528

18,3

430 649

85,4

99 185

20,1

85 718

86,4

Satiksmes līdzekļi (XVII)

344 311

12,5

314 837

91,4

65 128

13,2

58 809

90,3

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

48 268

1,7

37 116

76,9

10 193

2,1

6 901

67,7

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

89 758

3,2

76 273

85,0

17 296

3,5

14 943

86,4

Pārējās preces

42 216

1,6

29 787

70,6

5 046

1,0

3 093

61,3___________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi