Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2006.g.aprīlī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2006. gada aprīlī samazinājās par 4,2% jeb 11,3 milj latu, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, bet pieauga par 4,1% jeb 10,1 milj. latu salīdzinājumā ar 2005.gada aprīli, sasniedzot 258,4 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2006. gada aprīlī bija par 4,4% jeb 21,3 milj. latu mazāka nekā mēnesi iepriekš, bet salīdzinājumā ar 2005.gada aprīli – par 18,3% jeb 71,0 milj. latu lielāka, sasniedzot 458,7 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2006. gada janvārī – aprīlī bija par 20,0% jeb 452,1 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 2716,5 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

2006. gada janvārī - aprīlī eksports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – aprīli ievērojami pieauga ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 47,1%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 45,3% un plastmasām un to izstrādājumiem – par 38,2%. Savukārt samazinājās minerālproduktu eksports – par 33,8%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 3,8%, koka un koka izstrādājumu – par 3,4%.

2006. gada janvārī – aprīlī imports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – aprīli strauji pieauga dažādiem gatavajiem izstrādājumiem (tai skaitā mēbelēm) – par 52,1%, satiksmes līdzekļiem – par 47,3%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 27,1%. Savukārt samazinājās koka un koka izstrādājumu imports – par 4,1%.

________________

1)

CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 1995.gada.
Dati precizēti par 2006. gada janvāri.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006. gada janvārī – aprīlī

Eksports

Imports

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2006.g. marts

2006.g. aprīlis

2006.g. aprīlis
% (+,-) pret

tūkst.
latu

īpatsvars,
 %

tūkst.
latu

īpatsvars,
%

2006.g.
martu

2005.g.
aprīli

Eksports - pavisam

269724

100

258445

100

-4,2

+4,1

ES – 25 valstis

197 023

73,0

189 860

73,5

-3,6

-1,1

ES – 15 valstis

116 884

43,3

111 076

43,0

-5,0

-4,1

Pārējās valstis:

NVS

37 867

14,0

35 849

13,9

-5,3

+27,3

pārējās

34 834

13,0

32 736

12,6

-6,0

+16,0

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

38 522

14,3

34 297

13,3

-11,0

+48,1

Igaunija

31 588

11,7

32 489

12,6

+2,9

+31,9

Vācija

27 335

10,1

23 153

9,0

-15,3

+6,8

Lielbritānija

21 086

7,8

19 874

7,7

-5,7

-25,6

Krievijas Federācija

23 262

8,6

19 862

7,7

-14,6

+6,8

Zviedrija

17 975

6,7

18 477

7,1

+2,8

-17,8

Dānija

14 257

5,3

13 061

5,1

-8,4

-2,7

Baltkrievija

6 380

2,4

8 829

3,4

+38,4

+113,2

Imports - pavisam

480061

100

458714

100

-4,4

+18,3

ES – 25 valstis

353 258

73,6

335 841

73,2

-4,9

+19,9

ES – 15 valstis

209 638

43,7

197 972

43,2

-5,6

+20,5

Pārējās valstis:

NVS

79 910

16,6

75 338

16,4

-5,7

-0,1

pārējās

46 893

9,8

47 535

10,4

+1,4

+47,6

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

69 250

14,4

67 063

14,6

-3,2

+33,1

Lietuva

57 806

12,0

59 133

12,9

+2,3

+21,3

Krievijas Federācija

48 974

10,2

41 838

9,1

-14,6

+10,5

Igaunija

36 767

7,7

32 935

7,2

-10,4

+7,4

Polija

31 661

6,6

30 767

6,7

-2,8

+30,1

Somija

27 219

5,7

26 009

5,7

-4,4

+19,2

Baltkrievija

22 280

4,6

24 341

5,3

+9,2

-6,7

Zviedrija

22 506

4,7

24 219

5,3

+7,6

+12,2

Svarīgāko preču eksports un imports

 

2006.g. janvāris - aprīlis

2006.g. aprīlis

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-
joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-
joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-
joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-
joma

Eksports - pavisam

979768

100

728927

74,4

258445

100

189860

73,5

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

125 691

12,8

81 228

64,6

30 545

11,8

20 814

68,1

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

73 216

7,5

37 890

51,8

17 003

6,6

10 216

60,1

Minerālprodukti (V) 1)

61 838

6,3

38 329

62,0

19 332

7,5

11 935

61,7

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

70 534

7,2

45 289

64,2

18 721

7,2

11 688

62,4

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

27 842

2,8

21 985

79,0

7 427

2,9

5 599

75,4

Koks un koka izstrādājumi (IX)

226 932

23,2

200 163

88,2

60 271

23,3

53 754

89,2

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

17 720

1,8

13 126

74,1

3 871

1,5

2 867

74,1

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

86 755

8,9

64 013

73,8

18 681

7,2

13 086

70,1

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

17 807

1,8

12 734

71,5

5 035

1,9

3 622

71,9

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

134 286

13,7

103 471

77,1

39 429

15,3

30 384

77,1

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

81 433

8,3

52 033

63,9

20 769

8,0

13 080

63,0

Satiksmes līdzekļi (XVII)

60 365

6,2

46 629

77,2

17 614

6,8

11 626

66,0

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

9 254

0,9

3 843

41,5

2 964

1,1

726

24,5

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

49 308

5,0

38 610

78,3

11 322

4,4

8 706

76,9

Pārējās preces

10 005

1,0

7 476

74,7

2 464

1,0

1 972

80,0

Imports – pavisam

1736724

100

1272921

73,3

458714

100

335841

73,2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

199 736

11,5

171 507

85,9

53 061

11,5

45 929

86,6

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

96 595

5,6

79 971

82,8

25 256

5,5

20 659

81,8

Minerālprodukti (V) 1)

259 965

15,0

89 518

34,4

64 052

14,0

22 644

35,4

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

167 194

9,6

128 451

76,8

44 293

9,7

32 620

73,6

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

85 422

4,9

75 430

88,3

21 193

4,6

18 643

88,0

Koks un koka izstrādājumi (IX)

50 670

2,9

19 551

38,6

13 163

2,9

4 608

35,0

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

48 976

2,8

41 519

84,8

11 880

2,6

9 924

83,5

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

87 844

5,1

73 593

83,8

22 729

5,0

18 761

82,5

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

44 365

2,6

37 223

83,9

13 100

2,9

10 953

83,6

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

160 012

9,2

90 846

56,8

44 295

9,7

23 352

52,7

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

314 999

18,1

267 993

85,1

83 998

18,3

72 047

85,8

Satiksmes līdzekļi (XVII)

204 135

11,8

187 038

91,6

58 396

12,7

53 372

91,4

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

29 401

1,7

23 207

78,9

6 826

1,5

5 578

81,7

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

54 769

3,2

46 166

84,3

14 496

3,2

12 162

83,9

Pārējās preces

29 234

1,7

20 879

71,4

7 233

1,5

5 249

72,6

___________________

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi