Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2006.g.augustā

Eksporta vērtība 2006. gada augustā palielinājās par 9,9% jeb 25,6 milj latu, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, un par 20,0% jeb 47,4 milj. latu salīdzinājumā ar 2005. gada augustu, sasniedzot 284,3 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2006. gada augustā bija par 9,7% jeb 49,1 milj. latu lielāka nekā mēnesi iepriekš, bet salīdzinājumā ar 2005. gada augustu – par 32,9% jeb 136,9 milj. latu lielāka, sasniedzot 552,9 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2006. gada janvārī – augustā bija par 23,8% jeb 1145,7 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 5963,9 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu

______________
Dati precizēti par 2006. gada maiju.

2006. gada janvārī - augustā eksports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – augustu ievērojami pieauga ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 48,7%, plastmasām un to izstrādājumiem – par 38,4% un lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 35,0%. Savukārt samazinājās minerālproduktu eksports – par 31,7%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 11,7%, koka un koka izstrādājumu – par 2,2%.

2006. gada janvārī – augustā imports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – augustu strauji pieauga satiksmes līdzekļiem – par 60,9%, dažādiem izstrādājumiem (tai skaitā mēbelēm) – par 56,2%, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumiem – par 36,8%, optiskajām ierīcēm un aparatūrai; pulksteņiem; mūzikas instrumentiem – par 35,9%.

 

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006. gada janvārī - augustā

Eksports

Imports

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2006.g. jūlijs

2006.g. augusts

2006.g. augusts
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2006.g. jūliju

2005.g. augustu

Eksports - pavisam

258 716

100

284 328

100

+9,9

+9,2

ES – 25 valstis

195 336

75,5

208 138

73,2

+6,6

+10,4

ES – 15 valstis

112 238

43,4

121 841

42,9

+8,6

+6,8

Pārējās valstis:

NVS

36 110

14,0

42 204

14,8

+16,9

+20,5

pārējās

27270

10,5

33 986

12,0

+24,6

-9,0

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

38 362

14,8

41 648

14,6

+8,6

+34,4

Igaunija

33 094

12,8

32 966

11,6

-0,4

+17,8

Vācija

27 025

10,4

29 605

10,4

+9,5

+15,2

Krievija

23 043

8,9

24 741

8,7

+7,4

+27,8

Lielbritānija

26 088

10,1

23 863

8,4

-8,5

+5,2

Zviedrija

15 538

6,0

16 469

5,8

+6,0

-15,2

Dānija

11 191

4,3

12 599

4,4

+12,6

-17,1

Somija

5 762

2,2

11 316

4,0

+96,4

-18,8

Imports - pavisam

503 819

100

552 895

100

+9,7

+21,1

ES – 25 valstis

380 290

75,5

430 128

77,8

+13,1

+16,7

ES – 15 valstis

222 365

44,1

244 297

44,2

+9,9

+26,1

Pārējās valstis:

NVS

75 533

15,0

78 923

14,3

+4,5

+31,0

pārējās

47 996

9,5

43 844

7,9

-8,7

+47,2

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

85 817

17,0

91 859

16,6

+7,0

+41,0

Lietuva

67 146

13,3

82 554

14,9

+22,9

-1,9

Igaunija

34 656

6,9

47 843

8,7

+38,1

-3,0

Krievija

36 815

7,3

39 381

7,1

+7,0

+28,2

Polija

37 770

7,5

38 109

6,9

+0,9

+24,3

Baltkrievija

27 796

5,5

32 927

6,0

+18,5

+29,8

Somija

24 277

4,8

30 198

5,5

+24,4

+1,2

Zviedrija

23 330

4,6

24 758

4,5

+6,1

+23,8

Svarīgāko preču eksports un imports


2006.g. janvāris - augusts

2006.g. augusts

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

Eksports - pavisam

2093719

100

1571318

75,0

284328

100

208138

73,2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

266 706

12,7

178 441

66,9

39 934

14,1

28 914

72,4

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

151 073

7,2

83 388

55,2

20 474

7,2

12 118

59,2

Minerālprodukti (V) 1)

125 888

6,0

80 125

63,6

18 139

6,4

10 392

57,3

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

141 409

6,8

93 496

66,1

14 756

5,2

10 276

69,6

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

62 222

3,0

45 278

72,8

8 598

3,0

5 659

65,8

Koks un koka izstrādājumi (IX)

477 730

22,8

421 638

88,3

58 003

20,4

50 206

86,6

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

33 693

1,6

24 984

74,2

4 560

1,6

3 286

72,1

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

173 580

8,3

128 255

73,9

21 970

7,7

16 604

75,6

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

42 129

2,0

31 149

73,9

6 335

2,2

4 957

78,2

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

320 522

15,3

260 688

81,3

51 193

18,0

41 101

80,3

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

189 678

9,1

114 628

60,4

28 164

9,9

15 341

54,5

Satiksmes līdzekļi (XVII)

123 782

5,9

94 140

76,1

13 155

4,6

8 454

64,3

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

19 197

0,9

7 711

40,2

4 129

1,5

845

20,5

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

98 304

4,7

76 369

77,7

12 991

4,6

10 142

78,1

Pārējās preces

18 881

0,9

14 417

76,4

2 401

0,8

1 964

81,8

Imports – pavisam

3870199

100

2916846

75,4

552895

100

430128

77,8

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

430 935

11,2

375 409

87,1

58 928

10,7

52 368

88,9

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

217 138

5,6

182 718

84,1

32 712

5,9

28 729

87,8

Minerālprodukti (V) 1)

554 748

14,3

218 555

39,4

82 650

14,9

39 612

47,9

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

340 291

8,8

266 635

78,4

40 027

7,2

33 166

82,9

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

196 798

5,1

174 316

88,6

30 112

5,4

26 976

89,6

Koks un koka izstrādājumi (IX)

102 161

2,6

42 693

41,8

12 646

2,3

5 903

46,7

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

101 864

2,6

86 022

84,4

14 041

2,5

11 693

83,3

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

185 550

4,8

157 316

84,8

27 067

4,9

23 266

86,0

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

107 702

2,8

90 158

83,7

17 647

3,2

15 050

85,3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

365 403

9,4

212 874

58,3

52 786

9,5

32 261

61,1

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

726 669

18,8

626 892

86,3

105 467

19,1

92 352

87,6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

507 266

13,1

465 227

91,7

74 968

13,6

68 303

91,1

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

66 526

1,7

52 503

78,9

9 132

1,7

7 714

84,5

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

124 207

3,2

105 705

85,1

16 325

3,0

13 896

85,1

Pārējās preces

60 080

1,6

42 541

70,8

11 100

2,0

7 569

68,2


___________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska, tel. 7366604


 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi