Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2006.g. jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2006. gada jūlijā samazinājās par 9,3% jeb 2,7 milj latu, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, bet palielinājās par 6,6% jeb 16,1 milj. latu salīdzinājumā ar 2005. gada jūliju, sasniedzot 258,7 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2006. gada jūlijā bija par 2,1% jeb 10,3 milj. latu lielāka nekā mēnesi iepriekš, bet salīdzinājumā ar 2005. gada jūliju – par 28,1% jeb 110,6 milj. latu lielāka, sasniedzot 503,8 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2006. gada janvārī – jūlijā bija par 22,1% jeb 918,9 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 5084,2 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) Dati precizēti par 2006. gada aprīli.

2006. gada janvārī - jūlijāsalīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – jūliju ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports pieauga par 53,0%, plastmasu un to izstrādājumu – par 40,7% un lauksaimniecības un pārtikas preču – par 32,4%. Savukārt par 34,4% samazinājās minerālproduktu eksports, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 12,5%, koka un koka izstrādājumu – par 2,4%.

Dažādu izstrādājumu (tai skaitā mēbeļu) imports pieauga par 56,6%, satiksmes līdzekļu – par 51,4%, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumu – par 37,4%, optisko ierīču un aparatūras; pulksteņu; mūzikas instrumentu – par 33,1%.

 

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006. gada janvārī - jūlijā

Eksports

Imports

 

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2006.g. jūnijs

2006.g. jūlijs

2006.g. jūlijs
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2006.g. jūniju

2005.g. jūliju

Eksports - pavisam

285 388

100

258 716

100

-9,3

+6,6

ES – 25 valstis

216 856

76,0

195 336

75,5

-9,9

+7,7

ES – 15 valstis

127 831

44,8

112 238

43,4

-12,2

-6,4

Pārējās valstis:

NVS

37 144

13,0

36 110

14,0

-2,8

+21,5

pārējās

31 388

11,0

27 270

10,5

-13,1

-13,5

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

41 216

14,4

38 362

14,8

-6,9

+57,3

Igaunija

36 372

12,7

33 094

12,8

-9,0

+35,3

Vācija

33 964

11,9

27 025

10,4

-20,4

+12,8

Lielbritānija

19 816

6,9

26 088

10,1

+31,7

+1,4

Krievija

24 923

8,7

23 043

8,9

-7,5

+16,5

Zviedrija

17 454

6,1

15 538

6,0

-11,0

-10,0

Dānija

11 150

3,9

11 191

4,3

+0,4

-2,9

Polija

6 305

2,2

6 367

2,5

+1,0

-31,6

Imports - pavisam

493 543

100

503 819

100

+2,1

+28,1

ES – 25 valstis

375 896

76,2

380 290

75,5

+1,2

+25,8

ES – 15 valstis

223 555

45,3

222 365

44,1

-0,5

+28,3

Pārējās valstis:

NVS

68 867

14,0

75 533

15,0

+9,7

+21,8

pārējās

48 780

9,8

47 996

9,5

-1,6

+66,2

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

72 916

14,8

85 817

17,0

+17,7

+47,3

Lietuva

64 497

13,1

67 146

13,3

+4,1

+16,3

Polija

32 756

6,6

37 770

7,5

+15,3

+49,6

Krievija

32 139

6,5

36 815

7,3

+14,5

+23,5

Igaunija

39 055

7,9

34 656

6,9

-11,3

+3,7

Baltkrievija

27 357

5,5

27 796

5,5

+1,6

+18,1

Somija

27 836

5,6

24 277

4,8

-12,8

+0,4

Zviedrija

26 963

5,5

23 330

4,6

-13,5

+24,7Svarīgāko preču eksports un imports


2006.g. janvāris - jūlijs

2006.g. jūlijs

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

Eksports - pavisam

1805746

100

1359534

75,3

258716

100

195336

75,5

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

226 284

12,5

149 040

65,9

32 323

12,5

22 501

69,6

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

130 456

7,2

71 127

54,5

19 279

7,5

11 160

57,9

Minerālprodukti (V) 1)

107 607

6,0

69 590

64,7

15 271

5,9

10 663

69,8

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

125 915

7,0

82 482

65,5

16 234

6,3

11 148

68,7

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

53 658

3,0

39 654

73,9

8 926

3,4

5 397

60,5

Koks un koka izstrādājumi (IX)

418 852

23,2

370 558

88,5

59 064

22,8

52 651

89,1

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

29 105

1,6

21 670

74,5

3 298

1,3

2 579

78,2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

151 851

8,4

111 892

73,7

18 920

7,3

14 230

75,2

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

35 743

2,0

26 141

73,1

5 816

2,2

4 338

74,6

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

271 614

15,0

221 872

81,7

40 496

15,7

36 462

90,0

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

158 380

8,8

96 154

60,7

27 844

10,8

13 744

49,4

Satiksmes līdzekļi (XVII)

110 296

6,1

85 355

77,4

15 661

6,1

11 124

71,0

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

14 859

0,8

6 658

44,8

1 766

0,7

647

36,6

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

85 092

4,7

66 006

77,6

11 069

4,3

8 349

75,4

Pārējās preces

16 491

0,9

12 462

75,6

2 030

0,7

1 502

74,0

Imports – pavisam

3278455

100

2447869

74,7

503819

100

380290

75,5

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

372 924

11,4

323 958

86,9

58 417

11,6

52 115

89,2

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

185 041

5,6

154 603

83,6

28 633

5,7

24 662

86,1

Minerālprodukti (V) 1)

475 034

14,5

181 879

38,3

74 201

14,7

28 618

38,6

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

298 906

9,1

232 110

77,7

38 295

7,6

29 925

78,1

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

167 120

5,1

147 775

88,4

28 627

5,7

24 999

87,3

Koks un koka izstrādājumi (IX)

89 542

2,7

36 817

41,1

12 285

2,4

5 508

44,8

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

86 180

2,6

72 686

84,3

13 402

2,7

11 478

85,6

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

159 133

4,9

134 701

84,6

20 587

4,1

17 498

85,0

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

90 381

2,8

75 435

83,5

14 538

2,9

12 106

83,3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

311 981

9,5

179 978

57,7

51 394

10,2

30 272

58,9

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

600 073

18,3

513 410

85,6

92 436

18,3

79 652

86,2

Satiksmes līdzekļi (XVII)

414 284

12,6

378 910

91,5

68 326

13,6

62 425

91,4

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

56 930

1,7

44 325

77,9

7 690

1,5

6 237

81,1

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

107 254

3,3

91 181

85,0

17 393

3,5

14 806

85,1

Pārējās preces

48 712

1,5

34 702

71,2

6 231

1,2

4 653

74,7


___________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi