Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2006.gada janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2006.gada janvārī bija 217.7 milj. latu – par 44.0 milj. latu jeb 16.8 % mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, un par 28.7 milj. latu jeb 15.2 % vairāk nekā 2005.gada janvārī.

Savukārt importa vērtība 2006.gada janvārī bija 375.2 milj. latu – par 106.9 milj. latu jeb 22.2 % mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi un par 80.7 milj. latu jeb 27.4 % vairāk nekā 2005.gada janvārī.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

2006.gada janvārī salīdzinājumā ar 2005.gada janvāri visstraujāk pieauga dzīvu dzīvnieku; dzīvnieku izcelsmes produktu eksports – par 89.1 %, pārtikas rūpniecības ražojumu; alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu; tabakas eksports – par 58.8 %, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 28.3 %. Savukārt, samazinājās minerālproduktu eksports – par 23.7 %, parasto metālu un to izstrādājumu – par 6.5 %.

2006.gada janvārī salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri visstraujāk pieauga mehānismu un mehānisko ierīču; elektrisko iekārtu imports – par 47.6 %, satiksmes līdzekļu – par 37.1 %, minerālproduktu – par 24.4%. Savukārt, samazinājās koka un koka izstrādājumu imports – par 11.8 %.

________________

1)

CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 1995.gada.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006.gada janvārī

Eksports

Imports

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,

valstis

2005.g. decembris

2006.g. janvāris

2006.g. janvāris

% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2005.g. decembri

2005.g. janvāri

Eksports - pavisam

261697

100

217687

100

-16.8

+15.2

ES – 25 valstis

188904

72.2

162320

74.6

-14.1

+6.8

ES – 15 valstis

115862

44.3

103528

47.5

-10.6

+3.1

Pārējās valstis:

NVS

42924

16.4

27664

12.7

-35.6

+66.7

pārējās

29869

11.4

27703

12.7

-7.3

+35.7

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

32879

12.6

26134

12.0

-20.5

+40.2

Igaunija

32021

12.2

24579

11.3

-23.2

+15.5

Vācija

22910

8.8

24232

11.1

+5.8

+16.3

Krievija

25906

9.9

18612

8.6

-28.2

+71.6

Lielbritānija

22743

8.7

18073

8.3

-20.5

-22.2

Zviedrija

18104

6.9

17607

8.1

-2.7

-11.6

Dānija

13508

5.2

13280

6.1

-1.7

+13.9

Francija

3098

1.2

6614

3.0

+113.5

+65.6

Imports - pavisam

482096

100

375242

100

-22.2

+27.4

ES – 25 valstis

357433

74.1

274325

73.1

-23.3

+31.1

ES – 15 valstis

208175

43.2

157582

41.9

-24.3

+27.2

Pārējās valstis:

NVS

82183

17.0

61046

16.3

-25.7

-6.5

pārējās

42480

8.8

39871

10.6

-6.1

+98.0

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

69708

14.5

51807

13.8

-25.7

+45.7

Lietuva

70565

14.6

47957

12.8

-32.0

+36.1

Krievija

43389

9.0

38135

10.2

-12.1

+7.5

Igaunija

32953

6.8

29501

7.9

-10.5

+38.6

Somija

26569

5.5

25633

6.8

-3.5

+43.3

Polija

29218

6.1

22715

6.1

-22.3

+36.0

Zviedrija

21464

4.5

19634

5.2

-8.5

+13.6

Baltkrievija

28244

5.9

17994

4.8

-36.3

-12.1

Svarīgāko preču eksports un imports

2005.g.

2006.g. janvāris

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst.

latu

% no

kopap-

joma

tūkst.

latu

% no

nodaļas kopap-

joma

tūkst.

latu

% no

kopap-

joma

tūkst.

latu

% no

nodaļas kopap-

joma

Eksports - pavisam

2 877 126

100

2 194 328

76.3

217 687

100

162 320

74.6

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

353 127

12.3

245 554

69.5

28 234

13.0

18 655

66.1

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

200 130

7.0

107 469

53.7

15 516

7.1

7 896

50.9

Minerālprodukti (V) 1)

265 414

9.2

198 661

74.8

12 165

5.6

7 678

63.1

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

159 702

5.6

95 405

59.7

14 427

6.6

8 453

58.6

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

72 763

2.5

54 289

74.6

6 740

3.1

5 561

82.5

Koks un koka izstrādājumi (IX)

713 088

24.8

637 350

89.4

53 053

24.4

47 027

88.6

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

62 814

2.2

38 395

61.1

4 614

2.1

3 016

65.4

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

249 380

8.7

191 366

76.7

20 744

9.5

15 955

76.9

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

58 392

2.0

43 810

75.0

4 371

2.0

3 406

77.9

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

378 157

13.1

294 633

77.9

27 705

12.7

19 953

72.0

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

265 982

9.2

171 332

64.4

16 703

7.7

10 145

60.7

Satiksmes līdzekļi (XVII)

112 041

3.9

83 038

74.1

12 948

5.9

10 502

81.1

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

32 425

1.1

17 703

54.6

1 656

0.8

1 007

60.8

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

126 765

4.4

102 592

80.9

11 873

5.5

9 180

77.3

Pārējās preces

27 075

0.9

20 198

74.6

2 456

1.1

1 781

72.5

Imports – pavisam

4 844 397

100

3 635 888

75.1

375 242

100

274 325

73.1

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

567 113

11.7

493 398

87.0

42 585

11.3

36 468

85.6

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

294 810

6.1

248 233

84.2

20 219

5.4

16 862

83.4

Minerālprodukti (V) 1)

754 470

15.6

297 792

39.5

59 630

15.9

20 605

34.6

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

403 371

8.3

320 096

79.4

30 314

8.1

23 492

77.5

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

247 908

5.1

223 319

90.1

18 735

5.0

16 540

88.3

Koks un koka izstrādājumi (IX)

141 668

2.9

54 630

38.6

9 787

2.6

4 218

43.1

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

143 438

3.0

121 712

84.9

11 766

3.1

10 325

87.8

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

237 007

4.9

202 346

85.4

17 400

4.6

14 544

83.6

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

125 741

2.6

106 604

84.8

9 848

2.6

8 136

82.6

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

446 965

9.2

284 783

63.7

34 551

9.2

20 568

59.5

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

958 241

19.8

823 282

85.9

73 227

19.5

61 493

84.0

Satiksmes līdzekļi (XVII)

524 009

10.8

469 787

89.7

43 763

11.7

39 814

91.0

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

81 413

1.7

67 901

83.4

7 163

1.9

5 189

72.4

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

140 630

2.9

119 049

84.7

11 690

3.1

9 787

83.7

Pārējās preces

72 423

1.5

51 190

70.7

4 783

1.3

3 146

65.8

___________________

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa

tālr. 7366604

Lilita Laganovska
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi