Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri 2006.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas ārējās tirdzniecības apjoms 2006.gadā faktiskajās cenās sasniedza 9529,6 milj. latu - par 1774,4 milj. latu jeb 22,9% vairāk salīdzinājumā ar 2005.gadu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, tūkst. latu

Periods

Eksports

Imports

2005.g.

2006.g.

2005.g.

2006.g.

pavisam

% (+,-) pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

pavisam

% (+,-) pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

Gads

2888234

3261558

+12,9

4866924

6268018

+28,8

I ceturksnis

628621

729691

+16,1

999732

1312771

+31,3

II ceturksnis

725145

826160

+13,9

1175970

1519758

+29,2

III ceturksnis

735703

841652

+14,4

1242394

1650354

+32,8

IV ceturksnis

798765

864055

+8,2

1448828

1785135

+23,2

2006.gadā preču eksporta pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija vērojams gandrīz visās preču sadaļās. Samazinājums bija vienīgi tām precēm, kuru īpatsvars Latvijas eksportā ir neliels (minerālproduktiem – par 31,0%, papīra masai un kartonam – par 14,5%, apaviem, cepurēm, lietussargiem un citiem priekšmetiem – par 14,5%, optiskajām ierīcēm un aparatūrai – par 12,8% augu valsts produktiem – par 11,7%,), savukārt preču imports pieauga visās preču sadaļās.

Arī 2006.gadā preču imports būtiski pārsniedza eksportu - par 92,2%. Lai gan jāatzīmē, ka koka un koka izstrādājumu eksporta apjoms bija 3,6 reizes lielāks nekā to imports.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā, tūkst. latu

Prece (KN kods)

2005.g.

2006.g.

pavisam

% (+,-) pret 2005.g.

Eksports - pavisam

2888234

3261558

+12,9

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

352598

433389

+22,9

svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis (0302-0304)

16108

21160

+31,4

piens, krējums, citi skābpiena produkti (0401-0404)

16142

39794

+146,5

siers un biezpiens (0406)

22509

24121

+7,2

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

200088

242278

+21,1

zivju konservi (1604-1605)

55108

61998

+12,5

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

160276

219027

+36,7

farmācijas produkti (30)

70422

103611

+47,1

plastmasas pusfabrikāti (3915-3926)

46243

57000

+23,3

Koks un koka izstrādājumi (IX)

717556

734755

+2,4

apaļkoki (440310-440399)

103116

84633

-17,9

zāģmateriāli (4407)

312678

307727

-1,6

finieris un saplāksnis (4408, 4412)

74193

84604

+14,0

koka izstrādājumi (4414-4421)

101391

103285

+1,9

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

249003

266992

+7,2

trikotāžas un tekstila apģērbs (61-62)

160688

158961

-1,1

Parastie metāli un parasto metālu izstrādājumi (XV)

379349

486791

+28,3

dzelzs un neleģēts tērauds (7206-7217)

191921

238626

+24,3

Mehānismi un mehāniskās ierīces, elektroiekārtas (XVI)

269422

317422

+17,8

Svarīgākās preces Latvijas eksportā, %

2005.g.

2006.g.

Svarīgākie Latvijas eksporta partneri

Valstis

2005.g.

2006.g.

2006.g. apjoms % (+,-) pret
2005.g.

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

Eksports - pavisam

2888234

100

3261558

100

+12,9

ES – 25 valstis

2205436

76,4

2436095

74,7

+10,5

NVS

353723

12,2

461212

14,1

+30,4

Svarīgākie partneri eksportā:

Lietuva

317820

11,0

474662

14,6

+49,3

Igaunija

312311

10,8

410109

12,6

+31,3

Vācija

295907

10,2

331554

10,2

+12,0

Krievija

228336

7,9

291923

9,0

+27,8

Lielbritānija

291673

10,1

258201

7,9

-11,5

Zviedrija

225010

7,8

211364

6,5

-6,1

Dānija

153537

5,3

159673

4,9

+4,0


Svarīgākās preces Latvijas izvedumā uz Eiropas Savienību, milj. latu

2006.gadā preču izvedumā uz ES valstīm salīdzinājumā ar 2005.gadu strauji palielinājās ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu izvedums – par 48,8%, parasto metālu un to izstrādājumu – par 29,5%, plastmasas un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu – par 27,1%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 20,1%, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumu – par 16,3%. Samazinājās minerālproduktu izvedums par – 39,9%, optisko ierīču un aparatūras – par 32,2%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā uz NVS, milj. latu

2006.gadā preču eksportā uz NVS valstīm salīdzinājumā ar 2005.gadustrauji palielinājās parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu eksporta apjoms – par 69,4%, plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu – par 47,6%, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu – par 32,1%. Savukārt samazinājās papīra masas no koksnes, papīra un kartona eksports – par 15,9%.

Svarīgākās preces Latvijas importā, tūkst. latu

Prece (KN kods)

2005.g.

2006.g.

pavisam

% (+,-) pret 2005.g.

Imports - pavisam

4866924

6268018

+28,8

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

566446

702741

+24,1

svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (0203)

26757

29794

+11,4

atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa (0207)

16849

17240

+2,3

svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis (0302-0304)

23349

28003

+19,9

piens un piena produkti (0401-0404, 040510, 0406)

21402

31677

+48,0

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

293737

379830

+29,3

Minerālprodukti (V) 1)

752828

862972

+14,6

motorbenzīni (27101141-27101159)

126733

204009

+61,0

dīzeļdegviela (27101941-27101949)

257470

296901

+15,3

mazuts (27101961-27101969)

30022

29444

-1,9

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

409242

522243

+27,6

farmācijas produkti (30)

161077

210590

+30,7

Parastie metāli un parasto metālu izstrādājumi (XV)

447567

597689

+33,5

dzelzs un neleģēts tērauds (7206-7217)

145298

191312

+31,7

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

149407

200317

+34,1

Mehānismi un mehāniskās ierīces, elektroiekārtas (XVI)

967683

1215656

+25,6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

523082

843663

+61,3

vieglie automobiļi (8703)

251736

438353

+74,1

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Svarīgākās preces Latvijas importā, %

2005.g.

2006.g.

Svarīgākie Latvijas importa partneri

Valstis

2005.g.

2006.g.

2006.g. apjoms % (+,-) pret

tūkst, latu

īpatsvars, %

tūkst, latu

īpatsvars, %

2005.g.

Imports - pavisam

4866924

100

6268018

100

+28,8

ES – 25 valstis

3658415

75,2

4778931

76,2

+30,6

NVS

813539

16,7

902675

14,4

+11,0

Svarīgākās valstis importā:

Vācija

679011

14,0

954297

15,2

+40,5

Lietuva

665475

13,7

816319

13,0

+22,7

Krievija

413802

8,5

499063

8,0

+20,6

Igaunija

383312

7,9

482749

7,7

+25,9

Polija

309929

6,4

447877

7,1

+44,5

Somija

284885

5,9

353907

5,6

+24,2

Zviedrija

248525

5,1

320633

5,1

+29,0

Baltkrievija

281534

5,8

297748

4,8

+5,8

Svarīgākās preces Latvijas ievedumā no Eiropas Savienības, milj. latu

2006.gadā preču ievedumā no ES valstīm salīdzinājumā ar 2005.gadu visstraujāk palielinājās satiksmes līdzekļu ievedums – par 66,5%, dažādu gatavo izstrādājumu – 45,3%, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumu – par 34,4%, pārtikas rūpniecības ražojumu – 30,7%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – 27,1%. Samazinājās mākslas un antikvāro priekšmetu ievedums - par 6,2%.

Svarīgākās preces Latvijas importā no NVS, milj. latu

2006.gadā preču importā no NVS valstīm salīdzinājumā ar 2005.gadu visstraujāk palielinājās parasto metālu un to izstrādājumu imports – par 48,2%, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumu – par 38,8%, lauksaimniecības un pārtikas preču – 32,1%. Savukārt samazinājās satiksmes līdzekļu imports – par 20,0%, koka un koka izstrādājumu – par 1,8%.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa,
Lilita Laganovska, tālŗ. 7366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi