Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2006.g.decembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2006. gada decembrī samazinājās par 1,9% jeb 5,6 milj latu, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, bet salīdzinājumā ar 2005. gada decembri palielinājās par 4% jeb 10,8 milj. latu, sasniedzot 282,0 milj. latu.

Savukārt Latvijas importa vērtība 2006. gada decembrī bija par 2,3% jeb 13,9 milj. latu lielāka nekā mēnesi iepriekš, bet salīdzinājumā ar 2005. gada decembri pieaugums veidoja 21,3% jeb 106,1 milj. latu, sasniedzot 605,0 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2006. gada janvārī – decembrī bija par 22,9% jeb 1774,4 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība veidoja 9529,6 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 1995.gada. Dati precizēti par 2006. gada februāri un septembri.

2006. gada janvārī - decembrī eksports salīdzinājumā ar 2005. gadu ievērojami pieauga ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 36,7%, plastmasām un to izstrādājumiem – par 33,4% un parastajiem metāliem un parasto metālu izstrādājumiem – par 28,3%. Savukārt samazinājās minerālproduktu eksports – par 31,0%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 14,5%, optisko ierīču un aparatūras; pulksteņu; mūzikas instrumentu – par 12,8%.

2006. gada janvārī – decembrī imports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – decembri strauji pieauga satiksmes līdzekļiem – par 61,3%, dažādiem izstrādājumiem (tai skaitā mēbelēm) – par 44,8%, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumiem – par 34,7%, parastajiem metāliem un parasto metālu izstrādājumiem – par 33,5%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006. gada janvārī - decembrī

Eksports

Imports


Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2006.g. novembris

2006.g. decembris

2006.g. decembris
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2006.g. novembri

2005.g. decembri

Eksports - pavisam

287 566

100,0

282 003

100,0

-1,9

+4,0

ES – 25 valstis

211 703

73,6

203 700

72,2

-3,8

+2,7

ES – 15 valstis

120 796

42,0

112 195

39,8

-7,1

-5,5

Pārējās valstis:

NVS

46 873

16,3

46 216

16,4

-1,4

+7,7

pārējās

28 990

10,1

32 087

11,4

+10,7

+7,4

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Igaunija

37 283

13,0

41 325

14,7

+10,8

+21,6

Lietuva

42 036

14,6

40 578

14,4

-3,5

+9,6

Lielbritānija

17 753

6,2

29 054

10,3

+63,7

+24,2

Krievija

31 694

11,0

26 047

9,2

-17,8

+0,5

Vācija

26 901

9,4

23 983

8,5

-10,8

+3,0

Zviedrija

19 538

6,8

18 558

6,6

-5,0

+0,1

Dānija

13 040

4,5

12 361

4,4

-5,2

-10,9

Baltkrievija

5 711

2,0

8 422

3,0

+47,5

-7,8

Imports - pavisam

591 185

100,0

605 035

100,0

+2,3

+21,3

ES – 25 valstis

454 731

76,9

462 965

76,5

+1,8

+23,7

ES – 15 valstis

273 603

46,3

262 702

43,4

-4,0

+20,4

Pārējās valstis:

NVS

81 485

13,8

84 640

14,0

+3,9

+3,0

pārējās

54 969

9,3

57 430

9,5

+4,5

+35,2

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

91 190

15,4

84 701

14,0

-7,1

+13,5

Lietuva

71 395

12,1

80 932

13,4

+13,4

+11,2

Krievija

47 598

8,1

52 607

8,7

+10,5

+21,2

Igaunija

46 730

7,9

52 145

8,6

+11,6

+53,5

Polija

39 395

6,7

40 665

6,7

+3,2

+29,2

Somija

40 081

6,8

35 191

5,8

-12,2

+30,9

Zviedrija

33 902

5,7

29 610

4,9

-12,7

+36,0

Baltkrievija

21 341

3,6

20 852

3,4

-2,3

-26,2


Svarīgāko preču eksports un imports

2006.g. janvāris - decembris

2006.g. decembris

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

Eksports - pavisam

3261558

100

2436095

74,7

282003

100

203700

72,2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

433 389

13,3

294 063

67,9

38 478

13,6

23 733

61,7

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

242 278

7,4

131 784

54,4

25 026

8,9

12 337

49,3

Minerālprodukti (V) 1)

182 948

5,6

118 993

65,0

16 067

5,7

11 155

69,4

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

219 027

6,7

142 430

65,0

17 397

6,2

10 623

61,1

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

97 760

3,0

69 670

71,3

7 350

2,6

4 577

62,3

Koks un koka izstrādājumi (IX)

734 755

22,5

653 618

89,0

68 633

24,3

62 834

91,6

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

54 423

1,7

40 568

74,5

4 503

1,6

3 231

71,8

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

266 992

8,2

193 591

72,5

21 892

7,8

15 564

71,1

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

67 684

2,1

50 895

75,2

4 930

1,7

3 550

72,0

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

486 791

14,9

382 981

78,7

33 097

11,7

21 863

66,1

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

317 422

9,7

192 281

60,6

33 717

12,0

21 428

63,6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

194 345

6,0

148 230

76,3

17 450

6,2

11 811

67,7

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

28 298

0,9

12 031

42,5

2 646

0,9

985

37,2

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

147 349

4,5

112 782

76,5

12 153

4,3

9 081

74,7

Pārējās preces

30 375

0,9

23 963

78,9

3 691

1,3

3 266

88,5

Imports – pavisam

6268018

100

4778931

76,2

605035

100

462965

76,5

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

702 741

11,2

611 570

87,0

79 513

13,1

68 638

86,3

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

379 830

6,1

322 927

85,0

49 392

8,2

42 586

86,2

Minerālprodukti (V) 1)

862 972

13,8

339 034

39,3

76 115

12,6

31 112

40,9

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

522 243

8,3

414 173

79,3

49 113

8,1

40 442

82,3

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

318 032

5,1

283 138

89,0

25 588

4,2

22 565

88,2

Koks un koka izstrādājumi (IX)

159 076

2,5

70 766

44,5

15 635

2,6

6 741

43,1

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

161 670

2,6

137 066

84,8

14 968

2,5

12 567

84,0

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

292 347

4,7

247 600

84,7

21 916

3,6

17 721

80,9

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

170 596

2,7

144 537

84,7

14 492

2,4

12 505

86,3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

597 689

9,5

356 371

59,6

52 469

8,7

29 758

56,7

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

1 215 656

19,4

1 056 623

86,9

131 042

21,7

113 074

86,3

Satiksmes līdzekļi (XVII)

843 663

13,5

780 491

92,5

81 997

13,6

75 206

91,7

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

110 636

1,8

87 510

79,1

12 284

2,0

9 730

79,2

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

206 335

3,3

175 730

85,2

20 289

3,4

16 916

83,4

Pārējās preces

104 362

1,7

74 321

71,2

9 614

1,6

5 991

62,3

___________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi