Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.g.aprīlī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2007. gada aprīlī samazinājās par 4.3% jeb 14.7 milj latu, salīdzinot ar 2007.gada martu, bet salīdzinājumā ar 2006. gada aprīli tā palielinājās par 22.8% jeb 60.2 milj. latu, sasniedzot 324.7 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2007. gada aprīlī bija par 3.3% jeb 21.2 milj. latu mazāka nekā 2007.gada martā, bet salīdzinājumā ar 2006. gada aprīli tā pieauga par 31.4% jeb 149.0 milj. latu, sasniedzot 623.3 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007. gada aprīlī bija par 28.3% jeb 209.2 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada aprīlī, un tā vērtība veidoja 948.0 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 2004.gada.
Dati precizēti par 2006. gada septembri, oktobri un 2007.gada janvāri

2007. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2006. gada aprīli Latvijas eksportā koka un koka izstrādājumu apjoms pieauga par 20.1% (uz Lietuvu – par 69.1%, uz Igauniju – par 49.3%, uz Vāciju – par 25.8%). Parasto metālu un to izstrādājumu eksports palielinājās par 30.7% (uz Lietuvu - par 80.0%, uz Vāciju – par 62.9% ), lauksaimniecības un pārtikas preču - par 61.5% (uz Lietuvu - par 101.6%, uz Igauniju - par 96.2%, uz Krieviju – par 88.1%). Tajā pašā laikā minerālproduktu eksports samazinājās par 25.9% ( uz Igauniju – par 41.3% un uz Lietuvu – par 38.9%).

Salīdzinājumā ar 2007. gada martu lauksaimniecības un pārtikas preču eksports pieauga par 25.3% (uz Lietuvu – par 58.7%, uz Igauniju – par 58.4%, uz Zviedriju – par 53.7%), koku un koka izstrādājumu – tikai par 1.2% (uz Poliju – par 90.0%, uz Dāniju – par 9.4%, uz Lietuvu – par 7.9%).

Savukārt ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports samazinājās par 23.4 % (uz Lielbritāniju – par 80.1%, uz Dāniju – par 63.1%, uz Igauniju – par 60.0%), dažādu izstrādājumu (tai skaitā mēbeles) – par 21.3% (uz Lielbritāniju – par 42.3%, uz Dāniju – par 34.5%) un tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu – par 17.9 % (uz Vāciju – par 40.4%, uz Dāniju – par 39.2%).

Preču eksports

2006.g. aprīlis

2007.g. aprīlis

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Eksports - pavisam

264431

100

74.3

324656

100

78.9

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

30929

11.7

68.8

49965

15.4

67.9

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

17123

6.5

60.7

33627

10.4

68.3

Minerālprodukti (V) 1)

18962

7.2

62.0

14051

4.3

74.8

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

19179

7.3

63.3

22144

6.8

70.5

Koks un koka izstrādājumi (IX)

63292

23.9

89.8

76000

23.4

91.1

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

18859

7.1

70.3

22589

7.0

70.2

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

39139

14.8

76.9

51139

15.8

89.6

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

21514

8.1

64.6

30738

9.5

66.1

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

11523

4.4

78.1

11917

3.7

78.6

Pārējās preces

41034

15.5

68.5

46113

14.2

77.1

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

2007. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2006. gada aprīli Latvijas importa apjoms pieauga visāssvarīgākajās preču grupās. Satiksmes līdzekļu imports palielinājās par 46.9% (no Igaunijas – par 89.0%, no Lietuvas - par 58.8%, no Polijas – par 33.9%), parasto metālu un to izstrādājumu - par 41.1% (no Igaunijas – par 69.8%, no Lietuvas - par 58.8%, no Polijas – par 50.5% ), plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu - par 40.2% (no Somijas – par 72.5%, no Zviedrijas – par 60.3%, no Igaunijas – par 60.0%).

Salīdzinājumā ar 2007. gada martu parasto metālu un to izstrādājumu imports pieauga par 3.9% (no Lietuvas - par 61.9%, no Lielbritānijas - par 49.7%, no Itālijas - par 25.4%) un plastmasas un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu - par 0.5% (no Itālijas - par 19.6%, no Polijas - par 2.5%), bet samazinājās tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu imports - par 14.1% (īpaši no Lielbritānijas – par 28.9%), papīra masas no koksnes; papīra, kartona – par 9.3 % (īpaši no Krievijas – par 29.7%) un ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 5.1% (no Vācijas – par 35.7%, no Dānijas – par 22.1%).

Preču imports

2006.g. aprīlis

2007.g. aprīlis

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Imports – pavisam

474299

100

74.2

623297

100

76.6

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

53605

11.3

87.1

66454

10.7

85.8

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

25733

5.4

83.1

34665

5.6

82.6

Minerālprodukti (V) 1)

63145

13.3

34.4

68720

11.0

52.8

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

48429

10.2

76.1

56637

9.1

76.5

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

21762

4.6

88.5

30513

4.9

87.1

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

12077

2.5

83.8

14669

2.4

87.5

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22652

4.8

82.5

27385

4.4

83.6

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

45673

9.6

54.2

64467

10.3

58.5

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

88459

18.7

86.6

122921

19.7

84.6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

61664

13.0

91.9

90572

14.5

92.8

Pārējās preces

56833

12.0

71.4

80959

13.0

65.1

_________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Svarīgāko Latvijas ārējās tirdzniecības partneru īpatsvars 2007.g. aprīlī, %

Eksports

Imports

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2007.g. marts

2007.g. aprīlis

2007.g. aprīļa apjoms
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2007.g. martu

2006.g. aprīli

Eksports - pavisam

339323

100

324656

100

-4.3

+22.8

ES – 27 valstis

255643

75.3

256201

78.9

+0.2

+30.5

ES – 25 valstis

254844

75.1

255619

78.7

+0.3

+30.5

ES – 15 valstis

138623

40.9

128596

39.6

-7.2

+12.5

Pārējās valstis:

NVS

50560

14.9

41785

12.9

-17.4

+16.6

pārējās

33120

9.8

26670

8.2

-19.5

-17.3

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

48266

14.2

51116

15.7

+5.9

+45.2

Igaunija

43378

12.8

49576

15.3

+14.3

+46.8

Vācija

31047

9.1

28547

8.8

-8.1

+22.9

Krievija

31084

9.2

27380

8.4

-11.9

+37.9

Zviedrija

23903

7.0

24240

7.5

+1.4

+27.4

Lielbritānija

27122

8.0

22257

6.9

-17.9

+7.0

Polija

17977

5.3

17648

5.4

-1.8

+2.6 reizes

Dānija

13704

4.0

12375

3.8

-9.7

-11.0

Imports - pavisam

644536

100

623297

100

-3.3

+31.4

ES – 27 valstis

495539

76.9

477425

76.6

-3.7

+35.6

ES – 25 valstis

494343

76.7

476348

76.4

-3.6

+35.5

ES –15 valstis

289631

44.9

265593

42.6

-8.3

+27.1

Pārējās valstis:

NVS

90500

14.0

91102

14.6

+0.7

+20.9

pārējās

58497

9.1

54770

8.8

-6.4

+16.6

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

84917

13.2

88414

14.2

+4.1

+44.1

Vācija

101492

15.7

86416

13.9

-14.9

+19.7

Krievija

58115

9.0

57037

9.2

-1.9

+36.3

Igaunija

47065

7.3

54024

8.7

+14.8

+62.2

Polija

46271

7.2

44589

7.2

-3.6

+42.1

Somija

34585

5.4

32275

5.2

-6.7

+26.0

Zviedrija

32646

5.1

30078

4.8

-7.9

+17.6

Itālija

26047

4.0

23558

3.8

-9.6

+62.1


Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 7366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi