Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.g.martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2007. gada martā palielinājās par 22.2% jeb 61.5 milj latu, salīdzinot ar 2007.gada februāri, bet salīdzinājumā ar 2006. gada martu pieaugums veidoja 24.4% jeb 66.5 milj. latu, sasniedzot 339.3 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2007. gada martā bija par 16.0% jeb 88.8 milj. latu lielāka nekā 2007.gada februārī, bet salīdzinājumā ar 2006. gada martu kāpums bija par 28.0% jeb 141.0 milj. latu, sasniedzot 644.5 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007. gada martā bija par 26.7% jeb 207.5 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada martā, un tā vērtība veidoja 983.9 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 2004.gada.
Dati precizēti par 2006. gada jūliju, augustu un decembri.

2007. gada martā salīdzinājumā ar 2006. gada martu Latvijas eksportā svarīgāko preču – koka un koka izstrādājumu, apjoms pieauga par 19.4% (uz Vāciju - par 39.5%, Lietuvu - par 35.6%, Igauniju - par 31.2%). Palielinājās arī tādu nozīmīgu preču eksports kā parastie metāli un to izstrādājumi – par 49.1% (uz Igauniju - par 57.5%, Lietuvu - par 16.0%, ), ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi – par 35.6% (uz Lietuvu – par 91.4%, uz Dāniju - par 63.8%, uz Krieviju - par 38.6%), bet samazinājās minerālproduktu eksports – par 21.4% (īpaši uz Lietuvu – par 59.5%).

Salīdzinājumā ar 2007. gada februāri eksporta apjoms pieauga visās svarīgākajās prečugrupās. Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 31.5% (uz Lielbritāniju - par 87.0%, uz Lietuvu - par 59.3%, uz Vāciju - par 35.3%), dažādiem izstrādājumiem (tai skaitā mēbeles) - par 35.4% (uz Krieviju - par 95.2%, uz Lietuvu - par 72.9%, uz Dāniju - par 50.6%), koka un koka izstrādājumiem - par 24.1% (uz Igauniju - par 121.6%, uz Vāciju - par 42.0%, uz Zviedriju - par 28.4%) un parastiem metāliem un to izstrādājumiem - par 11.0% (uz Poliju - par 158.5%, uz Krieviju - par 15.8%).

Preču eksports

2006.g. marts

2007.g. marts

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Eksports - pavisam

272863

100

73.5

339323

100

75.3

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

35005

12.8

59.3

39882

11.8

64.0

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

22731

8.3

47.2

24691

7.3

57.4

Minerālprodukti (V) 1)

15572

5.7

62.4

12307

3.6

68.1

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

21339

7.8

70.7

28926

8.5

70.2

Koks un koka izstrādājumi (IX)

62906

23.1

88.0

75110

22.1

90.2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

24862

9.1

71.2

27511

8.1

71.4

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

34725

12.7

72.5

51782

15.3

85.0

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

24517

9.0

61.3

33201

9.8

57.9

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

13919

5.1

77.5

15135

4.5

77.9

Pārējās preces

40018

14.7

77.1

55468

16.3

70.4

_________________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

2007. gada martā salīdzinājumā ar 2006. gada martu Latvijas importa apjoms pieauga visāssvarīgākajās preču grupās. Mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu ieveduma palielinājās par 34.8% (no Igaunijas - par 81.9%, no Lietuvas - par 52.8%, no Zviedrijas - par 71.6%), satiksmes līdzekļu - par 47.3% (no Lietuvas - par 91.9%, no Vācijas - par 55.1%, no Igaunijas – par 54.8%), parasto metālu un to izstrādājumu - par 31.2% (no Polijas – par 53.8%, no Krievijas - par 46.3%, no Igaunijas – par 29.7% ), minerālproduktu - par 8.9% (no Lietuvas – par 74.6%).

Salīdzinājumā ar 2007. gada februāri tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu imports pieauga - par 21.3% (no Lielbritānijas - par 69.6%, no Igaunijas - par 49.0%, no Itālijas - par 40.0%), satiksmes līdzekļu - par 18.1% (no Polijas - par 92.9%, no Vācijas - par 23.7%, no Zviedrijas - par 43.5%), ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu - par 19.7% (no Polijas – par 31.1%, no Vācijas – par 31.0%, no Zviedrijas – par 25.4%), minerālproduku - par 7,7% (no Lietuvas motorbenzīniem - par 18.1%, no Polijas - 2 reizes šķidrumiem hidrauliskajām iekārtām un ziežeļļām).

Preču imports

2006.g. marts

2007.g. marts

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Imports – pavisam

503492

100

75.0

644536

100

76.9

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

56830

12.3

86.4

70262

10.9

86.1

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

28081

5.6

83.6

38099

5.9

84.9

Minerālprodukti (V) 1)

64342

12.8

32.3

70081

10.9

49.3

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

51694

10.3

80.2

59685

9.3

80.1

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

24311

4.8

89.8

30372

4.7

86.8

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

13497

2.7

84.6

16166

2.5

84.2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

26803

5.3

86.1

31881

4.9

83.5

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

47266

9.4

60.1

62030

9.6

53.7

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

91515

18.2

84.4

123370

19.1

86.0

Satiksmes līdzekļi (XVII)

63825

12.7

93.1

93996

14.6

93.3

Pārējās preces

63409

12.6

70.7

86693

13.5

67.9

_______________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Svarīgāko Latvijas ārējās tirdzniecības partneru īpatsvars 2007.g. martā, %

Eksports

Imports

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,

valstis

2007.g. februāris

2007.g. marts

2007.g. marta apjoms

% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2007.g. februāri

2006.g. martu

Eksports - pavisam

277788

100.0

339323

100.0

+22.2

+24.4

ES – 27 valstis

210080

75.6

255643

75.3

+21.7

+27.5

ES – 25 valstis

209816

75.5

254844

75.1

+21.5

+27.3

ES – 15 valstis

118525

42.7

138623

40.9

+17.0

+19.3

Pārējās valstis:

NVS

40204

14.5

50560

14.9

+25.8

+33.5

pārējās

27504

9.9

33120

9.8

+20.4

-4.0

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

41330

14.9

48266

14.2

+16.8

+21.2

Igaunija

35748

12.9

43378

12.8

+21.3

+32.0

Krievija

25237

9.1

31084

9.2

+23.2

+33.6

Vācija

22526

8.1

31047

9.1

+37.8

+13.7

Lielbritānija

21854

7.9

27122

8.0

+24.1

+28.3

Zviedrija

20447

7.4

23903

7.0

+16.9

+38.7

Polija

8510

3.1

17977

5.3

2 reizes

3 reizes

Dānija

11734

4.2

13704

4.0

+16.8

-2.8

Imports - pavisam

555714

100.0

644536

100.0

+16.0

+28.0

ES – 27 valstis

417455

75.1

495539

76.9

+18.7

+31.3

ES – 25 valstis

415914

74.8

494343

76.7

+18.9

+31.2

ES –15 valstis

252924

45.5

289631

44.9

+14.5

+29.8

Pārējās valstis:

NVS

82710

14.9

90500

14.0

+9.4

+13.3

pārējās

55549

10.0

58497

9.1

+5.3

+26.9

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

93998

16.9

101492

15.7

+8.0

+32.0

Lietuva

63843

11.5

84917

13.2

+33.0

+38.4

Krievija

58844

10.6

58115

9.0

-1.2

+18.7

Igaunija

42669

7.7

47065

7.3

+10.3

+25.1

Polija

37281

6.7

46271

7.2

+24.1

+32.3

Somija

32812

5.9

34585

5.4

+5.4

+29.3

Zviedrija

27826

5.0

32646

5.1

+17.3

+30.0

Itālija

18229

3.3

26047

4.0

+42.9

+51.7

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi