Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.g.janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2007. gada janvārī, salīdzinot ar 2006.gada decembri, samazinājās par 6% jeb 17,0 milj latu, bet salīdzinājumā ar 2006. gada janvāri, tā palielinājās par 18% jeb 40,4 milj. latu, sasniedzot 265,0 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2007. gada janvārī bija par 8,1% jeb 49,0 milj. latu mazāka nekā 2006.gada decembrī, bet salīdzinājumā ar 2006. gada janvāri – par 44,3% jeb 170,7 milj. latu lielāka, sasniedzot 556,1 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007. gada janvārī bija par 34,6% jeb 211,0 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada janvārī, un tā vērtība sasniedza 821,1 milj . latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 2004.gada.
Dati precizēti par 2006. gada martu, aprīli un oktobri.

2007. gada janvārī salīdzinājumā ar 2006. gada janvāri Latvijas eksportā svarīgāko preču – koka un koka izstrādājumu apjoms pieauga par 3,5% (uz Igauniju - par 8,5%, Dāniju - par 5,0%, Vāciju - par 1,8%). Palielinājās arī tādu nozīmīgu preču eksports kā parastie metāli un to izstrādājumi - par 52,1% (uz Igauniju - par 55,9%, Vāciju - par 54,7%, Lietuvu - par 45,6%), lauksaimniecības un pārtikas preces - par 12,5% (uz Krieviju par 15,8%, Igauniju par 15,6%, Lietuvu par 13,6%), bet samazinājās minerālproduktu eksports – par 11,7% (īpaši uz Lietuvu – par 70,6%).

2007.gada janvārī salīdzinājumā ar 2006. gada decembri eksporta apjoms pieauga parastiem metāliem un to izstrādājumiem - par 29,8% (uz Vāciju - par 37,6%, Igauniju - par 19,1%, Lietuvu - par 2,5%), kā arī tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem - par 7,1% ( uz Lietuvu - par 26,4%, Zviedriju - par 8,3%), bet samazinājās koka un koka izstrādājumu eksports - par 16,1% (īpaši uz Lielbritāniju - par 53,2% un Zviedriju - par 23,3%) un lauksaimniecības un pārtikas preču eksports - par 17,2% ( īpaši uz Krieviju - par 29,7%) .

Preču eksports

2006.g.

2007.g. janvāris

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Eksports - pavisam

3272530

100

74.9

265006

100

77.7

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

434490

13.3

68.2

31877

12.0

70.7

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

243811

7.5

55.1

17940

6.8

58.4

Minerālprodukti (V) 1)

182562

5.6

65.8

10508

4.0

64.2

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

219502

6.7

65.2

16353

6.2

66.3

Koks un koka izstrādājumi (IX)

738357

22.6

89.0

57590

21.7

89.8

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

267360

8.2

72.6

23454

8.9

72.9

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

487436

14.9

78.7

42965

16.2

85.3

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

320116

9.8

61.3

25640

9.7

62.8

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

147630

4.5

76.9

12383

4.7

80.8

Pārējās preces

475077

14.4

73.1

44236

16.6

77.3

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2007. gada janvārī salīdzinājumā ar 2006. gada janvāri Latvijas importā svarīgāko preču – mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu apjoms pieauga par 78,2% (no Lietuvas - par 70,9%, Vācijas - par 23,6%, Somijas - par 6,9%). Tādu nozīmīgu preču imports kā minerālprodukti palielinājās par 17,7% (tai skaitā motorbenzīns no Lietuvas - par 38,0%, dīzeļdegviela no Krievijas - par 23,6% un mazuts no Baltkrievijas - par 73,1%), lauksaimniecības un pārtikas preces - par 30,2% (no Dānijas - par 57,6%, Polijas - par 39,8%, Lietuvas - par 31,7%).

2007. gada janvārī salīdzinājumā ar 2006. gada decembrī svarīgāko preču importa apjomā visievērojamākais pieaugums bijatekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem - par 11,5% (no Lietuvas - par 80,9%, Igaunijas - par 38,6%, Dānijas - par 23,8%), parastiem metāliem un to izstrādājumiem – par 4,0% (no Dānijas - par 41,0%, Igaunijas - par 29,3%) , bet samazinājās lauksaimniecības un pārtikas preču imports – par 26,1% (īpaši no Lietuvas – par 37,1%) .

Preču imports

2006.g.

2007.g. janvāris

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Imports – pavisam

6298250

100

76.5

556055

100

75.0

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

704105

11.2

87.3

58766

10.6

85.6

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

380140

6.0

85.6

32151

5.8

85.6

Minerālprodukti (V) 1)

858557

13.6

39.0

68969

12.4

39.3

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

527090

8.4

80.0

42836

7.7

80.4

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

319117

5.1

89.3

24830

4.5

90.1

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

162682

2.6

84.9

15439

2.8

88.3

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

293645

4.7

84.8

24436

4.4

83.3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

601607

9.6

60.1

54580

9.8

59.5

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

1226228

19.5

87.2

131942

23.7

81.0

Satiksmes līdzekļi (XVII)

849017

13.5

92.6

71261

12.8

91.4

Pārējās preces

756202

12.0

73.9

62996

11.3

70.7

___________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Svarīgāko Latvijas ārējās tirdzniecības partneru īpatsvars 2007.g. janvārī, %

Eksports

Imports

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,

valstis

2006.g. decembris

2007.g. janvāris

2007.g. janvāra apjoms

% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2006.g. decembri

2006.g. janvāri

Eksports - pavisam

282003

100

265006

100

-6.0

+18.0

ES – 27 valstis

204377

72.5

205897

77.7

+0.7

+21.8

ES – 25 valstis

203700

72.2

205517

77.6

+0.9

+21.4

ES – 15 valstis

112195

39.8

116845

44.1

+4.1

+9.6

Pārējās valstis:

NVS

46216

16.4

34882

13.2

-24.5

+26.1

pārējās

31410

11.1

24227

9.1

-22.9

-13.1

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

40578

14.4

38561

14.6

-5.0

+40.1

Igaunija

41325

14.7

36647

13.8

-11.3

+40.4

Vācija

23983

8.5

27675

10.4

+15.4

+10.7

Krievija

26047

9.2

21577

8.1

-17.2

+15.9

Lielbritānija

29054

10.3

20183

7.6

-30.5

+5.3

Zviedrija

18558

6.6

16887

6.4

-9.0

-3.3

Dānija

12361

4.4

12538

4.7

+1.4

-9.8

Polija

5056

1.8

8387

3.2

+65.9

+53.7

Imports - pavisam

605035

100

556055

100

-8.1

+44.3

ES – 27 valstis

463918

76.7

417227

75.0

-10.1

+46.5

ES – 25 valstis

462965

76.5

416656

74.9

-10.0

+46.5

ES –15 valstis

262702

43.4

240518

43.3

-8.4

+46.4

Pārējās valstis:

NVS

84640

14.0

77501

13.9

-8.4

+27.0

pārējās

56477

9.3

61327

11.0

+8.6

+54.8

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

80932

13.4

76874

13.8

-5.0

+54.7

Vācija

84701

14.0

76253

13.7

-10.0

+41.7

Krievija

52607

8.7

49943

9.0

-5.1

+31.0

Igaunija

52145

8.6

42701

7.7

-18.1

+45.8

Polija

40665

6.7

38613

6.9

-5.0

+60.5

Somija

35191

5.8

31562

5.7

-10.3

+22.1

Zviedrija

29610

4.9

25697

4.6

-13.2

+30,8.

Spānija

4994

0.8

19933

3.6

4 reizes

4 reizes


Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi