Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.g.oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība faktiskajās cenās 2007. gada oktobrī palielinājās par 11.1% jeb 37.5 milj. latu, salīdzinot ar 2007.gada septembri, bet salīdzinājumā ar 2006. gada oktobri tā pieaugusi par 23.4% jeb 71.0 milj. latu, sasniedzot 374.2 milj. latu.

Savukārt importa vērtība faktiskajās cenās 2007. gada oktobrī bija par 7.9% jeb 49.9 milj. latu lielāka nekā 2007.gada septembrī, bet salīdzinājumā ar 2006. gada oktobri bija vērojams kāpums par 12.1% jeb 73.4 milj. latu, sasniedzot 683.2 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007.gada oktobrī bija par 15.8% jeb 144.5 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada oktobrī, un tā vērtība sasniedza 1057.4 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 2004.gada.
Dati precizēti par 2007.gada februāri un jūliju.

2007. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2006. gada oktobri Latvijas eksportā svarīgāko preču – koka un koka izstrādājumu apjoms pieauga par 18.4%. Par 63.3% palielinājās satiksmes līdzekļu eksports, lauksaimniecības un pārtikas preču eksports – par 40.4%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona eksports – par 36.6%, plastmasas un to izstrādājumu eksports – par 26.1%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports - par 23.0 %, parasto metālu un to izstrādājumu eksports – par 19.2%. Tai pašā laikā par 11.9%. samazinājās tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu eksports.

Salīdzinājumā ar 2007. gada septembri par 35.9% pieauga minerālproduktu eksporta apjoms, satiksmes līdzekļu – par 34.2%, plastmasu un to izstrādājumu – par 22.5%, parasto metālu un to izstrādājumu – 20.1%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 20.0%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 7.0%, koka un koka izstrādājumu – par 5.5%. Apavu, cepuru, lietussargu un citu priekšmetu eksports samazinājās par 18.7%, mehānismu un mehānisko ierīču, elektroiekārtu – par 18.2%, jēlādu, ādu, kažokādu un to izstrādājumu – par 10.9%.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2007.g. oktobrī

Eksports

Imports

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Pavisam

374206

100

74.7

683249

100

76.5

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

65711

17.6

73.3

77817

11.4

87.0

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes
produkti (I)

16504

4.4

84.0

14844

2.2

91.5

Augu valsts produkti (II)

19246

5.1

82.1

14777

2.2

80.8

Tauki un eļļas (III)

569

0.2

94.9

2914

0.4

94.0

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) (IV)

29393

7.9

61.0

45282

6.6

87.1

Minerālprodukti (V) 1)

16570

4.4

63.2

71177

10.4

26.1

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

26586

7.1

65.3

47365

6.9

78.4

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

12465

3.3

78.0

39999

5.9

87.3

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

1002

0.3

79.2

2987

0.4

76.7

Koks un koka izstrādājumi (IX)

76318

20.4

90.7

19680

2.9

48.2

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

7327

2.0

81.4

17279

2.5

87.0

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22481

6.0

66.8

32870

4.8

84.0

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

800

0.2

93.0

6332

0.9

83.7

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

7842

2.1

79.3

20015

2.9

86.4

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

1445

0.4

88.2

3707

0.5

41.9

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

51366

13.7

81.7

69192

10.1

60.8

Mehānismi un mehāniskās ierīces;
elektroiekārtas (XVI)

34522

9.2

51.0

123502

18.1

86.2

Satiksmes līdzekļi (XVII)

30566

8.2

72.3

112673

16.5

93.6

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

4208

1.1

45.3

9855

1.4

76.5

Ieroči un munīcija (XIX)

-

-

-

411

0.1

85.3

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

14869

4.0

74.1

28356

4.2

84.1

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

6

0.0

98.8

30

0.0

93.2

Pārējās preces

120

0.0

28.8

-

-

-

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2007. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2006. gada oktobri koka un koka izstrādājumu imports pieauga par 41.1%, satiksmes līdzekļu – par 39.1%, plastmasu un to izstrādājumu – par 23.7%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 18.4%, parasto metālu un to izstrādājumu - par 8.5%, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu – par 5.9%. Savukārt par 18.9% samazinājās optisko ierīču un aparatūru; pulksteņu; mūzikas instrumentu imports. Mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu imports saruka par 0.9%.

Salīdzinājumā ar 2007. gada septembri dažādu izstrādājumu, ieskaitot mēbeles importa apjoms pieauga par 28.3%, satiksmes līdzekļu – par26.9%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 21.1%, plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu – 21.0%, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu – par 12.7%, parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu – par 10.0%. Par 21.6% samazinājās minerālproduktu imports, apavu, cepuru, lietussargu un citu priekšmetu – par 12.9%, koka un koka izstrādājumu – par 2.4%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2007.g. septembris

2007.g. oktobris

2007.g. oktobra apjoms
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2007.g. septembri

2006.g. oktobri

Eksports - pavisam

336702

100

374206

100

+11.1

+23.4

ES – 27 valstis

257225

76.4

279607

74.7

+8.7

+23.0

     ES – 25 valstis

255822

76.0

277418

74.1

+8.4

+22.5

          ES – 15 valstis

137627

40.9

155562

41.6

+13.0

+28.2

     Pārējās valstis:

       NVS

50410

15.0

54611

14.6

+8.3

+21.1

       pārējās

29067

8.6

39988

10.7

+37.6

+29.7

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

52131

15.5

58307

15.6

+11.8

+17.9

Igaunija

50275

14.9

45888

12.3

-8.7

+13.6

Vācija

31943

9.5

35280

9.4

+10.4

+18.0

Krievija

35423

10.5

33483

8.9

-5.5

+8.2

Zviedrija

22451

6.7

32695

8.7

+45.6

+72.3

Imports - pavisam

633260

100

683249

100

+7.9

+12.1

ES – 27 valstis

494991

78.2

522645

76.5

+5.6

+9.4

     ES – 25 valstis

493980

78.0

521104

76.3

+5.5

+9.2

          ES –15 valstis

278962

44.1

312817

45.8

+12.1

+9.3

     Pārējās valstis:

       NVS

84266

13.3

96125

14.1

+14.1

+19.9

       pārējās

54003

8.5

64479

9.4

+19.4

+24.8

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

93655

14.8

104828

15.3

+11.9

+6.3

Lietuva

96719

15.3

76114

11.1

-21.3

+8.0

Krievija

49678

7.8

61587

9.0

+24.0

+32.5

Igaunija

52638

8.3

54967

8.0

+4.4

+12.7

Polija

44681

7.1

49421

7.2

+10.6

+4.6


Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi