Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību ar pārtikas produktiem un degvielu 2007.gada janvārī – septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka lauksaimniecības un pārtikas preču (īpatsvars kopējā preču eksporta apjomā 13,4%) eksports 2007.gada janvārī – septembrī, rēķinot faktiskajās cenās, salīdzinājumā ar 2006.gada janvāri – septembri palielinājās par 27,4%, tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas eksports pieauga par 28,4%.

Svarīgāko pārtikas produktu eksports 2007.gada janvārī - septembrī

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2006.g. I-IX

pavisam

īpatsvars,%

Lauksaimniecības un pārtikas preces - pavisam

X

X

390713

100

Piens, krējums, citi skābpiena produkti, t

107119

+7,1

36177

9,3

Siers un biezpiens, t

10531

+15,7

20278

5,2

Sviests, t

2365

-6,1

5103

1,3

Svaigas un saldētas zivis, t

37051

+24,9

17043

4,4

Zivju konservi, t

39120

-27,6

32034

8,2

Degvīns, tūkst l alc. 100%

8416

+22,2

18745

4,8

Alus, tūkst. l

11405

+2,1

2981

0,8

Cigaretes, milj. gab.

4274

+3,7 reizes

27679

7,1

Dažāda veida piena produktu, rēķinot faktiskajās cenās, visvairāk tika izvests uz ES valstīm – 85,0% :

- piens, krējums, citi skābpiena produkti–86,6% (uz Lietuvu – 55,0%, Vāciju – 22,7%, Nīderlandi – 4,2%),

- siers un biezpiens–79,6% (uz Vāciju – 35,1%, Itāliju – 10,2%, Somiju – 7,9%). Turklāt 13,4% siera un biezpiena tika eksportēts uz Krieviju.

- sviests–94,4% (uz Vāciju – 66,0%, Nīderlandi – 7,7%, Igauniju – 5,5%).

Uz ES valstīm tika nosūtīts 71,4% svaigu un saldētu zivju.Tai skaitā uz Igauniju - 20,5%, Lietuvu - 18,2% un Franciju - 11,2%. Turklāt 19,2% svaigu un saldētu zivju tika eksportēts arī uz Baltkrieviju.

Uz ES eksportēja 44,4% zivju konservu, tai skaitā uz Igauniju –20,6%. Savukārt uz Krieviju - 19,8%.

Lielākās degvīna eksporta partnervalstis bija Amerikas Savienotās Valstis – 32,2% no degvīna eksporta kopapjoma, Kipra – 26,8% un Kanāda–15,7%.

Uz ES valstīm izveda 72,9% alus (uz Lietuvu– 57,7%, Igauniju – 10,4%). Eksportēts tika arī uz Krieviju – 24,2% no alus eksporta kopapjoma.

Cigaretes izveda galvenokārt tikai uz ES valstīm – 96,1% (uzIgauniju – 43,5%,Lietuvu – 38,4%, Dāniju – 10,3%).

Lauksaimniecības un pārtikas preču (īpatsvars kopējā preču importa apjomā 10,7%) imports, rēķinot faktiskajās cenās, 2007.gada janvārī – septembrī, salīdzinot ar 2006.gada janvāri – septembri, palielinājās par 24,6%, tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas imports pieauga par 34,9%.

Svarīgāko pārtikas produktu imports 2007.gada janvārī - septembrī

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2006.g. I-IX

pavisam

īpatsvars,%

Lauksaimniecības un pārtikas preces - pavisam

X

X

609586

100,0

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa, t

19898

-7,4

21085

3,5

Atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa, t

20508

-16,3

15047

2,5

Svaigas un saldētas zivis, t

21128

-0,4

22002

3,6

Piens, krējums un citi piena produkti, t

46226

-15,0

26512

4,3

Cukurs, t

21903

+83,4

10174

1,7

Šokolāde un citi produkti ar kakao piedevu, t

6713

-16,6

14565

2,4

Bezalkoholiskie dzērieni ar cukura piedevu, tūkst. l

59646

+28,6

17319

2,8

Dabiskie vīnogu vīni, tūkst. l

17215

-19,6

23411

3,8

Alus, tūkst. l

24401

+42,7

7057

1,2

Cigaretes, milj. gab.

4646

+2,2 reizes

33236

5,5

Lielākā daļa – 87,8% lauksaimniecības un pārtikas preču, rēķinot faktiskajās cenās, tika importēta no ES valstīm.

Cūkgaļa galvenokārt tika ievesta no Polijas – 36,2%, Vācijas – 19,9 %, Igaunijas – 19,7 % un Ungārijas – 6,9 %.

Mājputnu gaļu visvairāk importēja no Lietuvas – 31,1%, Nīderlandes – 24,8%, Lielbritānijas – 11,7% un Dānijas – 9,3%. Svaigas un saldētas zivis tika ievestas no Zviedrijas - 39,8%, Lietuvas – 16,3% un Lielbritānijas - 3,0%. Turklāt 15,0% svaigu un saldētu zivju tika importētas no Norvēģijas.

Piens, krējums un piena produkti tika ievesti galvenokārt no Lietuvas – 34,0%, Igaunijas – 27,1%, Polijas – 22,2% un Vācijas – 11,8%.

Cukuru pārsvarā ieveda no Lietuvas - 60,1%, Dānijas – 16,3%, Polijas – 12,9%, arī no Igaunijas – 7,2%.

Šokolāde un citi produkti ar kakao piedevu galvenokārt tika ievesti no Lietuvas – 26,7 %, Polijas – 16,5%, Igaunijas – 10,3% un Vācijas – 9,1%.

Bezalkoholiskos dzērienus ar cukura piedevu pārsvarā ieveda no Igaunijas – 37,0%, arī no Lietuvas – 12,4%, Austrijas – 12,0% un Polijas – 8,8%.

Dabisko vīnogu vīnu visvairāk tika ievests no Francijas - 33,5%, Vācijas – 20,7%, Itālijas – 12,2% un Spānijas – 12,1%.

Alus galvenokārt tika ievests no Igaunijas – 34,1 % un Lietuvas – 21,4%, mazāk no Čehijas - 7,6%. Importēts tika arī no Krievijas – 19,7% no alus importa kopapjoma.

Cigaretes pārsvarā tika importētas no Lietuvas – 67,5%, Nīderlandes – 5,7%, Vācijas – 5,2% un Polijas – 4,5%. Bez tam, 5,3% cigarešu tika importētas no Turcijas.

2007.gada janvārī - septembrī salīdzinājumā ar 2006.gada deviņiem mēnešiem kopumā pārtikas produktu eksports pieauga nedaudz straujāk nekā to imports, tai skaitā tirdzniecībā ar Igauniju šo preču izvedums pieauga par 31,2%, bet ievedums – tikai par 17,7%. Savukārt tirdzniecībā ar Lietuvu bija vērojama pretēja tendence – pārtikas produktu ievedums pieauga par 37,1%, bet izvedums – par 31,1%. Lietuvas un Igaunijas īpatsvars Latvijas pārtikas produktu eksportā 2007.gada janvārī - septembrī bija atbilstoši 24,3% un 16,1%, bet pārtikas produktu importā – 21,9% un 9,2%.

Degvielas imports 2007.gada janvārī - septembrī

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2006.g. I-IX

pavisam

īpatsvars,%

Nafta un naftas produkti

X

X

436930

100

Dīzeļdegviela, t

709667

+11,9

237208

54,3

Motorbenzīni, tūkst.l

488846

-9,0

133012

30,4

Mazuts, t

100496

-17,5

17808

4,1

Lielāko daļu dīzeļdegvielas ieveda no Lietuvas – 44,9% un Baltkrievijas 39,0%, bet no Krievijas – 9,8%, Norvēģijas – 5,7%, Igaunijas - 0,5% un Dānijas – 0,1%.

Motorbenzīnus pārsvarā ieveda no Lietuvas – 86,9%, bet pārējo importēja no Norvēģijas – 9,9%, Baltkrievijas – 2,1% un Krievijas – 1,1%.

Visvairāk mazutu importēja no Baltkrievijas – 37,9% un Krievijas – 31,3%. No Igaunijas ieveda – 19,5%, no Kazahstānas - 7,9%, no Dānijas – 3,0%, no Vācijas – 0,2%, no Somijas un no Ukrainas – pa 0,1%.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi