Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.g.jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2007. gada jūlijā, salīdzinot ar 2007.gada jūniju, samazinājās par 3.7% jeb 12.6 milj. latu, bet salīdzinājumā ar 2006. gada jūliju bija pieaugums par 23.7 % jeb 63.0 milj. latu, sasniedzot 328.3 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2007. gada jūlijā bija par 10.5% jeb 67.9 milj. latu lielāka nekā 2007.gada jūnijā, bet pieaugums salīdzinājumā ar 2006. gada jūliju veidoja 39.3% jeb 202.3 milj. latu, sasniedzot 717.5 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007.gada jūlijā bija par 34.0% jeb 265.3 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada jūlijā, un tā vērtība sasniedza 1045.7 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 2004.gada.
Dati precizēti par 2007.gada aprīli.

2007. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2006. gada jūliju Latvijas eksportā svarīgāko preču – koka un koka izstrādājumu apjoms pieauga par 39.5%. Palielinājās arī tādu nozīmīgu preču eksports kā ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi - par 61.6%, parastie metāli un to izstrādājumi – par 15.7%. Tajā pašā laikā par 33.7%. samazinājās minerālproduktu eksports.

Salīdzinājumā ar 2007. gada jūniju eksporta apjoms pieauga kokam un koka izstrādājumiem – par 6.2%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem - par 6.1%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 4.2%. Tomēr daudzām precēm eksporta apjomi samazinājās: minerālproduktiem - par 23.8 %, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 23.7%, plastmasām un to izstrādājumiem; kaučukam un tā izstrādājumiem - par 16.9%, papīra masai no koksnes; papīram, kartonam – par 12.9%, mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm, elektroiekārtām – par 12.3%, kā arīparastiem metāliem un to izstrādājumiem – par 6.0%.

2007. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2006. gada jūliju Latvijas importa apjoms pieauga visās svarīgākajās preču grupās. Mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu imports palielinājās par 79.7%, plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu - par 26.4%, parasto metālu un to izstrādājumu - par 23.3%, minerālproduktu - par 20.2%.

Salīdzinājumā ar 2007. gada jūniju svarīgāko preču importā apjoms pieauga mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm; elektroiekārtām – par 35.4%,plastmasām un to izstrādājumiem; kaučukam un tā izstrādājumiem – par 15.2%, minerālproduktiem - par 9.0%, bet koka un koka izstrādājumu imports samazinājās par 9.9% un lauksaimniecības un pārtikas preču imports – par 3.4%.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2007.g. jūlijā

Eksports

Imports

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Pavisam

328256

100

75.3

717477

100

81.4

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

45522

13.9

66.2

70092

9.8

89.8

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes
produkti (I)

13154

4.0

86.3

14285

2.0

94.4

Augu valsts produkti (II)

5841

1.8

53.4

14332

2.0

89.3

Tauki un eļļas (III)

620

0.2

98.1

2407

0.3

98.2

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) (IV)

25907

7.9

58.2

39067

5.4

87.8

Minerālprodukti (V) 1)

10068

3.1

73.4

91014

12.7

65.6

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

27123

8.3

71.2

51538

7.2

74.4

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

8526

2.6

69.7

36769

5.1

88.6

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

520

0.2

76.9

2518

0.4

83.4

Koks un koka izstrādājumi (IX)

85429

26.0

89.7

22217

3.1

40.0

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

4636

1.4

79.3

15408

2.1

85.9

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

18483

5.6

68.4

25190

3.5

84.9

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

750

0.2

84.8

4051

0.6

90.4

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

6856

2.1

79.0

20318

2.8

84.8

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

1290

0.4

91.8

2700

0.4

41.9

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

48045

14.6

79.2

66289

9.2

64.6

Mehānismi un mehāniskās ierīces;
elektroiekārtas (XVI)

31708

9.7

53.2

171938

24.0

89.5

Satiksmes līdzekļi (XVII)

24971

7.6

81.6

103349

14.4

93.7

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

3008

0.9

30.1

9031

1.3

83.5

Ieroči un munīcija (XIX)

2

0.0

0.0

2899

0.4

98.9

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

11268

3.4

66.4

21547

3.0

84.6

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

19

0.0

84.2

608

0.1

99.5

Pārējās preces

32

0.0

100.0

-

-

-

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,

2007.g. jūnijs

2007.g. jūlijs

2007.g. jūlija apjoms
% (+,-) pret

valstis

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2007.g. jūniju

2006.g. jūliju

Eksports - pavisam

340868

100

328256

100

-3.7

+23.7

ES – 27 valstis

250862

73.6

247180

75.3

-1.5

+22.3

ES – 25 valstis

249966

73.3

246594

75.1

-1.3

+22.1

ES – 15 valstis

132592

38.9

134704

41.0

+1.6

+16.3

Pārējās valstis:

NVS

59172

17.4

50275

15.3

-15.0

+39.2

pārējās

30834

9.0

30801

9.4

-0.1

+14.1

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Igaunija

51200

15.0

49524

15.1

-3.3

+42.4

Lietuva

47814

14.0

48912

14.9

+2.3

+24.2

Krievija

42378

12.4

34401

10.5

-18.8

+49.3

Vācija

30255

8.9

29474

9.0

-2.6

+9.4

Zviedrija

24765

7.3

23682

7.2

-4.4

+53.9

Imports - pavisam

649554

100

717477

100

+10.5

+39.3

ES – 27 valstis

513539

79.1

584081

81.4

+13.7

+48.9

ES – 25 valstis

512389

78.9

583043

81.3

+13.8

+48.9

ES –15 valstis

286167

44.1

299858

41.8

+4.8

+30.8

Pārējās valstis:

NVS

76535

11.8

76665

10.7

+0.2

+1.5

pārējās

59480

9.2

56731

7.9

-4.6

+20.0

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

96004

14.8

114590

16.0

+19.4

+28.7

Lietuva

96972

14.9

113900

15.9

+17.5

+64.5

Igaunija

55655

8.6

52213

7.3

-6.2

+39.8

Polija

44522

6.9

47212

6.6

+6.0

+27.5

Krievija

43051

6.6

47022

6.6

+9.2

+27.7

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi