Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību ar pārtikas produktiem un degvielu 2007.gada janvārī-jūnijā

Lauksaimniecības un pārtikas preču eksports 2007.gada janvārī – jūnijā vērtības izteiksmē faktiskajās cenās, salīdzinot ar 2006.gada janvāri - jūniju palielinājās par24,8% (īpatsvars kopējā preču eksporta apjomā 12,8%), tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas eksports - par 34,7%.

Svarīgāko pārtikas produktu eksports 2007.gada janvārī - jūnijā

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

%(+,-) pret 2006.g. I-VI

pavisam

īpatsvars,%

Lauksaimniecības un pārtikas preces - pavisam

X

X

244004

100

Piens, krējums, citi skābpiena produkti, t

58791

+9,4

19141

7,8

Siers un biezpiens, t

5590

+0,5

10453

4,3

Sviests, t

1298

-5,3

2321

1,0

Svaigas un saldētas zivis, t

25682

+22,6

11411

4,7

Zivju konservi, t

27457

-23,7

22941

9,4

Degvīns, tūkst l alc. 100%

5991

+30,2

13391

5,5

Alus, tūkst. l

7522

+10,7

1956

0,8

Cigaretes, milj. gab.

2573

3,8 reizes

17584

7,2

Dažāda veida piena produktu visvairāk tika izvests uz ES valstīm – 79,1% vērtības izteiksmes faktiskajās cenās.

     - piens, krējums, citi skābpiena produkti–82,1% (uz Lietuvu – 57,3%, Vāciju – 17,2%, Nīderlandi – 3,6%).

     - siers un biezpiens–70,7% (uz Vāciju – 26,7%, Somiju – 10,4%, Itāliju – 10,1%).

     - sviests–91,6% (uz Vāciju – 65,0%, Nīderlandi – 13,6%, Lietuvu – 6,6%).

Uz ES valstīm tika nosūtīts 70,7% svaigu un saldētu zivju.Lielākie tirdzniecības partneri bija Igaunija (18,1%), Lietuva (17,5%), Dānija (7,1%). Bez tam, 18,7% svaigu un saldētu zivju tika eksportēts arī uz Baltkrieviju.

Uz ES izveda 45,8% zivju konservu (uzIgauniju –21,3%). NVS nozīme šīs preces realizācijā ir samazinājusies – īpatsvars tikai 33,9% salīdzinājumā ar 42,2% pagājušā gada pirmo pusgadu, tajā skaitā uz Krieviju eksportējot 17,3%.

Lielākās degvīna eksporta partnervalstis bija Amerikas Savienotās Valstis – 35,2% no degvīna eksporta kopapjoma,Kipra – 25,1% un Kanāda–17,0%.

Uz ES valstīm izveda 73,9% alus(uz Lietuvu– 57,5%,Igauniju – 11,6%). Eksportēts tika arī uz Krieviju – 23,1% no alus eksporta kopapjoma.

Cigaretes izveda galvenokārt tikai uz ES valstīm – 96,1%(uzIgauniju – 49,5%,Lietuvu – 34,8%, Dāniju – 9,5%).

Lauksaimniecības un pārtikas preču imports 2007.gada janvārī – jūnijā vērtības izteiksmē faktiskajās cenās salīdzinot ar 2006.gada janvāri – jūniju,palielinājās par 24,4% (īpatsvars kopējā preču importa apjomā 10,7%), tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas imports – par 37,9%.

Svarīgāko pārtikas produktu imports 2007.gada janvārī - jūnijā

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

%(+,-) pret 2006.g. I-VI

pavisam

īpatsvars,%

Lauksaimniecības un pārtikas preces - pavisam

X

X

394573

100

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa, t

12873

-11,6

13187

3,3

Atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa, t

13789

-16,3

9938

2,5

Svaigas un saldētas zivis, t

13247

-17,3

13853

3,5

Piens, krējums un citi piena produkti, t

30740

-10,2

16693

4,2

Cukurs, t

13735

+85,3

6322

1,6

Šokolāde un citi produkti ar kakao piedevu, t

4376

-22,8

9324

2,4

Bezalkoholiskie dzērieni ar cukura piedevu, tūkst. l

36532

+36,1

10099

2,6

Dabiskie vīnogu vīni, tūkst. l

10247

-17,9

15814

4,0

Alus, tūkst. l

14920

+43,3

4002

1,0

Cigaretes, milj. gab.

2644

2,8 reizes

20041

5,1

Lielākā daļa – 87,0% lauksaimniecības un pārtikas preču, vērtības izteiksmē faktiskajās cenās, tika importētas no ES valstīm.

Cūkgaļa galvenokārt tika ievesta no Polijas – 38,7%, Vācijas – 20,3%, Igaunijas – 18,4%, Ungārijas – 6,3%.

Mājputnu gaļu ieveda no Lietuvas – 29,9%, Nīderlandes – 25,5%, Lielbritānijas – 12,5%, Dānijas – 9,1%.

Svaigas un saldētas zivis tika importētas no Zviedrijas - 39,0%, Lietuvas – 13,9%, Lielbritānijas - 4,8%. Bez tam, 15,5% svaigu un saldētu zivju tika importētas no Norvēģijas.

Piens, krējums un piena produkti tika ievesti galvenokārt no Lietuvas - 31,6%, Igaunijas – 29,1%, Polijas – 24,4%, Vācijas – 9,9%.

Cukuru pārsvarā ieveda no Lietuvas - 60,9%, Dānijas – 16,1%, Polijas – 13,1%, Igaunijas – 6,2%.

Šokolāde un citi produkti ar kakao piedevu tika ievesti no Lietuvas - 27,6%, Polijas – 18,2%, Vācijas – 8,8%, Somijas – 8,6%.

Bezalkoholiskos dzērienus ar cukura piedevu ieveda no Igaunijas - 41,5%, Polijas – 11,1%, Lietuvas – 10,8%, Austrijas – 9,5%.

Dabiskie vīnogu vīni tika ievesti pārsvarā no Francijas - 33,5%, Vācijas – 23,4%, Itālijas – 13,1%, Spānijas – 7,0%.

Alus galvenokārt tika ievests no Igaunijas – 36,5%, Lietuvas – 21,0% un Čehijas - 8,0%. Importēts tika arī no Krievijas – 18,5% no alus importa kopapjoma.

Cigaretes pārsvarā tika importētas no Lietuvas – 65,6%, Nīderlandes – 9,4%, Vācijas – 6,1%, Polijas – 4,5%.

2007.gada janvārī - jūnijā salīdzinājumā ar 2006.gada janvāri - jūniju kopumā pārtikas produktu imports pieauga nedaudz straujāk nekā to eksports, savukārt tirdzniecībā ar Igauniju bija vērojama pretēja tendence – pārtikas produktu ievedums pieauga par 41,0%, bet izvedums – par 59,0%. Minētajā laika periodā pārtikas produktu ievedums no Lietuvas pieauga par 51,5%, bet izvedums - par 43,5%. Lietuvas un Igaunijas īpatsvars Latvijas pārtikas produktu eksportā 2007.gada janvārī - jūnijā bija atbilstoši 22,0% un 22,2%, bet pārtikas produktu importā – 22,7% un 9,0%.

Degvielas imports 2007.gada janvārī - jūnijā

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

%(+,-) pret 2006.g. I-VI

pavisam

īpatsvars,%

Nafta un naftas produkti

X

X

267454

100

Dīzeļdegviela, t

433044

+10,0

138940

51,9

Motorbenzīni, tūkst.l

304243

-9,5

79591

29,8

Mazuts, t

68327

-15,3

11183

4,2

Visvairāk dīzeļdegvielu importēja no Baltkrievijas – 42,3%, no Lietuvas ieveda39,6%, Norvēģijas – 9,8%,Krievijas - 7,4%, Igaunijas – 0,8%, Dānijas – 0,1%.

Motorbenzīnus pārsvarā ieveda noLietuvas – 84,1%, Norvēģijas – 10,8%, Baltkrievijas – 3,3%, bez tam vēl arī no Krievijas – 1,8%.

Visvairāk mazutu importēja no Baltkrievijas – 45,4% un Krievijas – 29,3%, no Igaunijas ievedums bija – 20,5%.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi