Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.g.maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2007. gada maijā, salīdzinot ar 2007.gada aprīli, palielinājās par 7.8% jeb 25.4 milj latu, bet salīdzinājumā ar 2006. gada maiju tā pieauga par 27.2 % jeb 74.9 milj. latu, sasniedzot 350.1milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2007. gada maijā bija par 6.3% jeb 39.5 milj. latu lielāka nekā 2007.gada aprīlī, bet salīdzinājumā ar 2006. gada maiju tā pieauga par 21.1% jeb 115.5 milj., sasniedzot 662.8 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007. gada maijā bija par 23.1% jeb 190.3 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada maijā, un tā vērtība sasniedza 1012.9 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 2004.gada.
Dati precizēti par 2006. gada novembri, decembri un 2007.gada februāri.

2007. gada maijā salīdzinājumā ar 2006. gada maiju Latvijas eksportā svarīgāko preču – koka un koka izstrādājumu apjoms pieauga par 23.8%. Ievērojami - par 38.7% - palielinājās ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports, parasto metālu un to izstrādājumu eksports pieauga par 34.1%. Tai pašā laikā par 28.0% samazinājās akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumu eksports.

2007. gada maijā salīdzinājumā ar 2007. gada aprīli eksporta apjoms pieauga parastiem metāliem un to izstrādājumiem – par 25.2%, minerālproduktiem - par 13.4%, kokam un koka izstrādājumiem – par 6.7%. Par 7.7% samazinājās lauksaimniecības un pārtikas preču eksports, tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) eksporta apjomi saruka par 18.9%.

2007. gada maijā salīdzinājumā ar 2006. gada maiju Latvijas importa apjoms pieauga visāssvarīgākajās preču grupās. Parasto metālu un to izstrādājumu imports palielinājās par 37.1%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu - par 35.4%, plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu - par 19.0%.

2007. gada maijā salīdzinājumā ar 2007. gada aprīli svarīgāko preču importā apjoms pieauga minerālproduktiem- par 10.6%, papīra masai no koksnes; papīram un kartonam – par 8.5% un plastmasām un to izstrādājumiem; kaučukam un tā izstrādājumiem - par 3.8%, bet par 6.0% samazinājās ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2007.g. maijā

Eksports

Imports

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Pavisam

350067

100

75.6

662832

100

78.3

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

46 095

13.2

63.1

68132

10.3

88.3

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

11 981

3.4

83.8

13 017

2.0

93.7

Augu valsts produkti (II)

6 236

1.8

59.6

14 807

2.2

89.2

Tauki un eļļas (III)

598

0.2

95.5

2 661

0.4

84.6

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) (IV)

27 280

7.8

54.1

37 647

5.7

86.3

Minerālprodukti (V) 1)

15 931

4.6

54.8

75 996

11.5

55.0

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

24 222

6.9

66.6

53 260

8.0

74.5

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

9 583

2.7

74.8

31 665

4.8

87.9

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

555

0.2

69.7

1 980

0.3

76.1

Koks un koka izstrādājumi (IX)

81 130

23.2

89.6

26 516

4.0

37.6

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

5 426

1.5

81.9

15 921

2.4

85.8

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

23 609

6.7

71.5

28 595

4.3

81.5

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

646

0.2

86.4

4 090

0.6

79.1

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

4 467

1.3

66.9

19 665

3.0

84.2

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

1 661

0.5

89.9

3 226

0.5

51.3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

64 024

18.3

83.8

66 559

10.0

63.6

Mehānismi un mehāniskās ierīces;
elektroiekārtas (XVI)

37 247

10.6

64.0

144 134

21.7

89.3

Satiksmes līdzekļi (XVII)

21 211

6.1

77.4

93 144

14.1

90.7

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

2 234

0.6

45.4

9 617

1.5

78.9

Ieroči un munīcija (XIX)

-

-

-

419

0.1

59.8

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

11 989

3.4

75.3

19 879

3.0

82.7

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

36

0.0

99.7

35

0.0

1.6

Pārējās preces

-

-

-

-

-

-

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2007.g. aprīlis

2007.g. maijs

2007.g. maija apjoms
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2007.g. aprīli

2006.g. maiju

Eksports - pavisam

324656

100

350067

100

+7.8

+27.2

ES – 27 valstis

256201

78.9

264532

75.6

+3.3

+24.8

ES – 25 valstis

255619

78.7

263918

75.4

+3.2

+24.6

ES – 15 valstis

128596

39.6

140458

40.1

+9.2

+14.2

Pārējās valstis:

NVS

41785

12.9

49660

14.2

+18.8

+56.3

pārējās

26670

8.2

35875

10.2

+34.5

+13.8

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

51116

15.7

49251

14.1

-3.6

+16.3

Igaunija

49576

15.3

46707

13.3

-5.8

+33.5

Krievija

27380

8.4

31750

9.1

+16.0

+54.1

Vācija

28547

8.8

29277

8.4

+2.6

+6.4

Zviedrija

24240

7.5

25334

7.2

+4.5

+42.2

Imports - pavisam

623297

100

662832

100

+6.3

+21.1

ES – 27 valstis

477425

76.6

519228

78.3

+8.8

+22.9

ES – 25 valstis

476348

76.4

517917

78.1

+8.7

+22.8

ES –15 valstis

265593

42.6

296121

44.7

+11.5

+21.9

Pārējās valstis:

NVS

91102

14.6

83309

12.6

-8.6

+15.1

pārējās

54770

8.8

60295

9.1

+10.1

+15.1

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

86416

13.9

98329

14.8

+13.8

+19.2

Lietuva

88414

14.2

91695

13.8

+3.7

+24.5

Igaunija

54024

8.7

52179

7.9

-3.4

+37.8

Krievija

57037

9.2

48968

7.4

-14.1

+30.9

Polija

44589

7.2

47143

7.1

+5.7

-3.4

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi