Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība.Svarīgākās preces un partneri 2007. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas ārējās tirdzniecības apjoms 2007. gadā faktiskajās cenās sasniedza 11746,4 milj. latu. Savukārt 2006. gadā tas veidoja 9671,7 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība faktiskajās cenās, milj. latu

_____________________
Dati precizēti par 2007.g. I, II, III ceturksni.

Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2007. gadā ir pieaudzis par 7,9% salīdzinājumā ar 2006. gadu. Importa apjoms salīdzināmajās cenās ir palielinājies par 14,0%.

Latvijas eksporta un importa struktūra (BEC1), faktiskajās cenās, milj. latu

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2006. g.

2007. g.

2006. g.

2007. g.

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

3 293,2

100

4 025,4

100

6 378,5

100

7 720,9

100

Kapitālpreces

254,0

7,7

354,9

8,8

1 137,8

17,8

1 388,3

18,0

Starppatēriņa preces

1 960,7

59,5

2 385,1

59,3

2 844,6

44,6

3 325,0

43,1

Patēriņa preces

815,5

24,8

922,3

22,9

1 520,4

23,8

1 750,6

22,7

Pārējās preces

124,2

3,8

237,1

5,9

213,4

3,5

534,5

6,9

Vieglie automobiļi 2

92,3

2,8

113,1

2,8

458,1

7,2

559,7

7,2

Autobenzīns 2

46,5

1,4

12,9

0,3

204,2

3,2

162,8

2,1

______________________________
1
Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāis, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās, ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces).
2 Šīs preces ietilpst vairākās BEC (plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija) grupās.

Sagrupējot eksportētās un importētās preces kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida atbilstoši BEC klasifikācijai, iegūst kopējo priekšstatu par valsts eksporta un importa struktūru – jo lielāks ir kapitālpreču un starppatēriņa preču īpatsvars importa struktūrā, jo vairāk potenciāli var tikt stimulēta iekšzemes ražošanas attīstība.

Eksporta vērtība faktiskajās cenās 2007. gadā sasniedza 4025,4 milj. latu – par 732,2 milj. latu vairāk salīdzinājumā ar 2006. gadu.

2007. gadā preču eksporta apjoma pieaugums faktiskajās cenās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija vērojams gandrīz visās preču grupās. Jāatzīmē, ka koka un koka izstrādājumu eksporta apjoms bija 3,5 reizes lielāks nekā to imports. Samazinājums bija vienīgi tām precēm, kuru īpatsvars Latvijas eksportā ir neliels (mākslas un antikvāro priekšmetu – par 69,4%, minerālproduktu – par 9,2%, tauku un eļļu – par 4,9%, jēlādu, ādu, kažokādu un to izstrādājumu – par 0,8%).

Svarīgākās preces Latvijas eksportā, faktiskajās cenās

Prece (KN kods)

2006. g.

2007. g.

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Zāģmateriāli (4407)

306,9

9,3

315,6

7,8

Dzelzs un neleģēts tērauds (7206-7217)

239,8

7,3

289,4

7,2

Mašīnas un mehānismi (84)

161,7

4,9

226,0

5,6

Elektriskās mašīnas un iekārtas (85)

162,3

4,9

200,3

5,0

Apaļkoki (440310-440399)

85,0

2,6

163,3

4,1

Trikotāžas un tekstila apģērbs (61-62)

160,1

4,9

154,9

3,8

Farmācijas produkti (30)

105,6

3,2

135,9

3,4

Koka izstrādājumi (4414-4421)

106,7

3,2

116,4

2,9

Finieris un saplāksnis (4408, 4412)

84,9

2,6

108,7

2,7

Mēbeles, ieskaitot gultas piederumus (9401-9404)

98,1

3,0

95,9

2,4

Kurināmā koksne (4401)

84,4

2,6

95,4

2,4

Plastmasas pusfabrikāti (3915-3926)

59,9

1,8

67,0

1,7

Piens, krējums, citi skābpiena produkti (0401-0404)

38,7

1,2

52,1

1,3

Zivju konservi (1604-1605)

63,0

1,9

47,8

1,2

Siers un biezpiens (0406)

24,2

0,7

28,2

0,7

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis (0302-0304)

21,5

0,7

25,9

0,6

Degvīns (220860)

18,1

0,5

24,9

0,6

2007. gadā nozīmīgākā daļa (76,1%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14,6% (tai skaitā uz Krieviju 9,6%).

Preču izvedums uz Eiropas Savienības valstīm 2007. gadā, faktiskajās cenās

Valsts

milj. latu

% no kopējā apjoma

Valsts

milj. latu

% no kopējā apjoma

Lietuva

623,9

15,5

Beļģija

42,2

1,0

Igaunija

573,6

14,2

Čehija

24,4

0,6

Vācija

354,8

8,8

Austrija

23,6

0,6

Zviedrija

312,0

7,7

Slovākija

14,3

0,4

Lielbritānija

280,1

7,0

Ungārija

13,5

0,3

Dānija

160,3

4,0

Kipra

13,5

0,3

Polija

146,2

3,6

Grieķija

8,9

0,2

Somija

129,6

3,2

Rumānija

7,2

0,2

Nīderlande

87,7

2,2

Portugāle

4,5

0,1

Francija

65,0

1,6

Malta

4,2

0,1

Itālija

63,1

1,6

Bulgārija

4,1

0,1

Spānija

56,5

1,4

Slovēnija

2,8

0,1

Īrija

43,1

1,1

Luksemburga

1,8

0,0

Svarīgākās preces Latvijas izvedumā uz Eiropas Savienību, faktiskajās cenās,
milj. latu

2007. gadā uz ES valstīm salīdzinājumā ar 2006. gadu straujāk palielinājās satiksmes līdzekļu izvedums faktiskajās cenās – par 45,6%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 41,3%, pārtikas rūpniecības ražojumu – par 37,4%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 32,2%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 28,2%, parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu – par 25,0%, koka un koka izstrādājumu – par 24,8%. Minerālproduktu izvedums samazinājās– par 7,3%, tauku un eļļu – par 5,6%, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu – par 4,9%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā uz NVS, faktiskajās cenās,
milj. latu

2007. gadā preču eksports uz NVS valstīm faktiskajās cenās sasniedza 586,4 milj. latu.Salīdzinājumā ar 2006. gadu straujāk palielinājās parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu eksports – par 48,7%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 39,0%, koka un koka izstrādājumu – par 38,5%. Savukārt samazinājās jēlādu, ādu, kažokādu un to izstrādājumu eksports – par 30,7%, minerālproduktu – par 4,4%.

Importa vērtība faktiskajās cenās 2007. gadā bija par 1342,4 milj. latu lielāka nekā 2006.gadā, sasniedzot 7720,9 milj.latu.

2007. gadā preču importa pieaugums faktiskajās cenās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija vērojams visās preču grupās: koka un koka izstrādājumu – par 59,8%, satiksmes līdzekļu – par 30,4%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 25,7%, pārtikas rūpniecības ražojumu – par 25,7%, parasto metālu un to izstrādājumu – par 23,2%.

Svarīgākās preces Latvijas importā, faktiskajās cenās

Prece (KN kods)

2006. g.

2007. g.

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Mašīnas un mehānismi (84)

739,9

11,6

928,0

12,0

Elektriskās mašīnas un iekārtas (85)

511,9

8,0

609,9

7,9

Vieglie automobiļi (8703)

459,3

7,2

560,3

7,2

Dīzeļdegviela (27101941-27101949)

296,9

4,7

314,8

4,1

Dzelzs un neleģēts tērauds (7206-7217)

193,8

3,0

261,1

3,4

Farmācijas produkti (30)

216,7

3,4

242,9

3,1

Dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

205,3

3,2

238,7

3,1

Plastmasas pusfabrikāti, izstrādājumi (3915-3926)

173,6

2,7

189,8

2,5

Motorbenzīni (27101141-27101159)

204,0

3,2

162,6

2,1

Papīrs un kartons, tā izstrādājumi (48)

135,5

2,1

157,1

2,0

Trikotāžas un tekstila apģērbs (61-62)

125,5

2,0

153,7

2,0

Dabasgāze (271121)

123,0

1,9

151,4

2,0

Cigaretes (240220)

41,5

0,7

53,8

0,7

Piens un piena produkti (0401-0404, 040510, 0406)

33,8

0,5

38,3

0,5

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis (0302-0304)

28,3

0,4

36,1

0,5

Dabiskie vīnogu vīni (220421, 220429)

30,8

0,5

32,9

0,4

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (0203)

30,1

0,5

29,0

0,4

Mazuts (27101961-27101969)

29,4

0,5

25,7

0,3

Atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa (0207)

17,2

0,3

21,5

0,3

Cements (2523)

13,2

0,2

19,5

0,3

2007. gadā nozīmīgākā daļa (77,7%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 13,3% (tai skaitā no Krievijas 8,5%).

Preču ievedums no Eiropas Savienības valstīm 2007. gadā, faktiskajās cenās

Valsts

milj. latu

% no kopējā apjoma

Valsts

milj. latu

% no kopējā apjoma

Vācija

1 169,4

15,1

Austrija

114,7

1,5

Lietuva

1 073,1

13,9

Spānija

106,4

1,4

Igaunija

624,4

8,1

Ungārija

80,4

1,0

Polija

538,4

7,0

Kipra

65,8

0,9

Somija

389,2

5,0

Slovākija

48,5

0,6

Zviedrija

381,3

4,9

Portugāle

17,6

0,2

Itālija

285,5

3,7

Īrija

14,8

0,2

Nīderlande

240,8

3,1

Slovēnija

13,4

0,2

Dānija

206,9

2,7

Luksemburga

13,0

0,2

Francija

182,9

2,4

Bulgārija

9,4

0,1

Beļģija

145,4

1,9

Grieķija

8,5

0,1

Čehija

139,5

1,8

Rumānija

5,4

0,1

Lielbritānija

126,6

1,6

Malta

0,2

0,0

Svarīgākās preces Latvijas ievedumā no Eiropas Savienības, faktiskajās cenās,
milj. latu

2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu visstraujāk palielinājās koka un koka izstrādājumu ievedums no ES valstīm faktiskajās cenās – par 47,9%, satiksmes līdzekļu – par 31,0%, pārtikas rūpniecības ražojumu – par 27,4%, parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu – par 24,6%, minerālproduktu – par 24,3%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 24,1%.

Svarīgākās preces Latvijas importā no NVS, faktiskajās cenās,
milj. latu

2007. gadā preču imports no NVS valstīm faktiskajās cenās sasniedza 1029,1 milj. latu. Salīdzinājumā ar 2006. gadu visstraujāk palielinājās koka un koka izstrādājumu imports – par 67,9%, satiksmes līdzekļu – par 52,3%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 32,7%. Savukārt samazinājās optisko ierīču un aparatūras imports – par 35,5%, tauku un eļļu – par 24,5%, jēlādu, ādu, kažokādu un to izstrādājumu – par 0,4%.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi