Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.g.novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība faktiskajās cenās 2007. gada novembrī samazinājās par 1.7% jeb 6.4 milj. latu, salīdzinot ar 2007.gada oktobri, bet salīdzinājumā ar 2006. gada novembri bija pieaugums par 24.8% jeb 73.0 milj. latu, sasniedzot 367.8 milj. latu.

Savukārt importa vērtība faktiskajās cenās 2007. gada novembrī bija par 5.3% jeb 36.0 milj. latu mazāka nekā 2007.gada oktobrī, bet salīdzinājumā ar 2006. gada novembri bija pieaugums par 4.8% jeb 29.6 milj. latu, sasniedzot 647.3 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007.gada novembrī bija par 11.2% jeb 102.6 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada novembrī, un tā vērtība veidoja 1015.1 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

_______________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 2004.gada.

Dati precizēti par 2007.gada martu, aprīli, augustu un oktobri.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2007.g. novembrī

Eksports

Imports

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Pavisam

367836

100

75.8

647280

100

75.7

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

61100

16.6

74.6

81352

12.6

86.7

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes
produkti (I)

14093

3.8

86.0

14493

2.2

94.2

Augu valsts produkti (II)

14287

3.9

90.1

16844

2.6

76.5

Tauki un eļļas (III)

546

0.1

96.5

3230

0.5

97.1

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) (IV)

32174

8.8

62.3

46785

7.2

87.4

Minerālprodukti (V) 1)

18373

5.0

64.7

89510

13.8

33.5

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

27408

7.5

68.5

50955

7.9

79.5

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

11389

3.1

72.5

31444

4.9

88.5

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

1263

0.3

79.3

2436

0.4

76.5

Koks un koka izstrādājumi (IX)

78156

21.2

90.3

16986

2.6

47.9

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

7414

2.0

81.3

16145

2.5

85.2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22723

6.2

64.9

27912

4.3

84.1

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

617

0.2

90.4

3866

0.6

81.8

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

6480

1.8

75.2

16209

2.5

85.1

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

1592

0.4

87.6

4598

0.7

57.0

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

49057

13.3

76.0

56861

8.8

63.8

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

35738

9.7

62.6

127624

19.7

84.0

Satiksmes līdzekļi (XVII)

27372

7.4

82.1

89518

13.8

94.0

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

3433

0.9

51.9

9090

1.4

82.7

Ieroči un munīcija (XIX)

-

-

-

665

0.1

96.7

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

15604

4.2

71.7

22096

3.4

85.0

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

1

0.0

100.0

14

0.0

92.9

Pārējās preces

118

0.0

17.8

-

-

-

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

2007. gada novembrī salīdzinājumā ar 2006. gada novembri Latvijas eksportā svarīgāko preču – koka un koka izstrādājumu apjoms pieauga par 23.2%. Par 49.1% palielinājās lauksaimniecības un pārtikas preču eksports, minerālproduktu eksports – par 39.3%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports - par 28.6 %, papīra masas no koksnes; papīra un kartona eksports – par 27.5%, plastmasu un to izstrādājumu eksports – par 19.7%. Tai pašā laikā par 24.8% samazinājās apavu, cepuru, lietussargu un citu priekšmetu eksports, kā arī par 6.4% kritās jēlādu, ādu, kažokādu un to izstrādājumu eksports.

2007. gada novembrī salīdzinājumā ar 2007. gada oktobri minerālproduktu eksporta apjoms pieauga par 10.9%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 3.5%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 3.1%, koka un koka izstrādājumu – par 2.4%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 1.2%. Par 8.6% samazinājās plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu eksports, par 7.0% - lauksaimniecības un pārtikas preču eksports, par 4.5% - parasto metālu un to izstrādājumu eksports.

2007. gada novembrī salīdzinājumā ar 2006. gada novembri koka un koka izstrādājumu imports pieauga par 19.8%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 18.3%, minerālproduktu – par 13.2%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 13.0%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 9.2%, plastmasas un tās izstrādājumu – par 7.4%. Savukārt par 19.6% samazinājās apavu, cepuru, lietussargu un citu priekšmetu imports, satiksmes līdzekļu imports – par 5.4%,parasto metālu un to izstrādājumu imports – par 1.7%.

2007. gada novembrī salīdzinājumā ar 2007. gada oktobri par 25.8% pieauga minerālproduktu importa apjoms, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 7.6%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 4.5%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 3.3%. Tai pašā laikā par 38.9% samazinājās apavu, cepuru, lietussargu un citu priekšmetu imports, par 21.4% - plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu imports, par 15.1% - tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu imports, par 13.7% - koka un koka izstrādājumu imports.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2007.g. oktobris

2007.g. novembris

2007.g. novembra apjoms
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2007.g. oktobri

2006.g. novembri

Eksports - pavisam

374206

100

367836

100

-1.7

+24.8

ES – 27 valstis

279607

74.7

278808

75.8

-0.3

+27.0

   ES – 25 valstis

277418

74.1

277420

75.4

+0.0

+26.7

         ES – 15 valstis

155562

41.6

146333

39.8

-5.9

+18.0

   Pārējās valstis:

      NVS

54611

14.6

52182

14.2

-4.4

+11.3

      pārējās

39988

10.7

36846

10.0

-7.9

+29.8

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

58307

15.6

59614

16.2

+2.2

+37.9

Igaunija

45888

12.3

51178

13.9

+11.5

+31.6

Vācija

35280

9.4

34486

9.4

-2.3

+24.3

Krievija

33483

8.9

34284

9.3

+2.4

+8.2

Zviedrija

32695

8.7

26623

7.2

-18.6

+33.5

Imports - pavisam

683254

100

647280

100

-5.3

+4.8

ES – 27 valstis

522645

76.5

490270

75.7

-6.2

+1.6

   ES – 25 valstis

521104

76.3

488745

75.5

-6.2

+1.6

         ES –15 valstis

312817

45.8

287826

44.5

-8.0

-1.7

   Pārējās valstis:

      NVS

96125

14.1

98470

15.2

+2.4

+20.8

      pārējās

64484

9.4

58540

9.0

-9.2

+8.7

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

104828

15.3

93904

14.5

-10.4

-6.3

Lietuva

76114

11.1

82622

12.8

+8.6

+11.5

Krievija

61587

9.0

65649

10.1

+6.6

+37.9

Igaunija

54967

8.0

51241

7.9

-6.8

+7.4

Polija

49421

7.2

44593

6.9

-9.8

+4.1

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi