Preses relīze

Svarīgākās preces un tirdzniecības partneri Latvijas ārējā tirdzniecībā 2008. gada pirmajā pusgadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms 2008. gada janvārī - jūnijā faktiskajās cenās sasniedza 5973,1 milj. latu. - par 305,7 milj. latu jeb 5,4 % vairāk salīdzinājumā ar 2007. gada janvāri – jūniju.

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu

Dati precizēti par 2007.g. un 2008.g. I ceturksni.

Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2008. gada pirmajā pusgadā pieauga par 5,6% salīdzinājumā ar 2007. gada janvāri – jūniju. Importa apjoms salīdzināmajās cenās tai pašā laikā samazinājās par 7,8%.

Latvijas eksporta un importa struktūra (BEC1), faktiskajās cenās, milj. latu

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2007. g. I-VI

2008. g. I-VI

2007. g. I-VI

2008. g.I-VI

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

1 923.0

100

2 216.2

100

3 744.5

100

3 756.9

100

Kapitālpreces

168.2

8.7

193.8

8.7

700.7

18.7

564.0

15.0

Starppatēriņa preces

1 159.2

60.3

1 281.8

57.8

1 675.5

44.8

1 667.2

44.4

Patēriņa preces

468.7

24.4

480.0

21.7

883.0

23.6

867.0

23.1

Pārējās preces

60.2

3.1

188.9

8.5

118.9

3.2

377.9

10.1

Vieglie automobiļi 2

54.3

2.8

65.5

3.0

289.8

7.7

195.8

5.2

Autobenzīns 2

12.4

0.7

6.2

0.3

76.6

2.0

85.0

2.3

1Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.

2 Šīs preces ietilpst vairākās BEC grupās.

Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās, ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces). Sagrupējot eksportētās un importētās preces kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida atbilstoši BEC klasifikācijai, iegūst kopējo priekšstatu par valsts eksporta un importa struktūru – jo lielāks ir kapitālpreču un starppatēriņa preču īpatsvars importa struktūrā, jo vairāk potenciāli var tikt stimulēta iekšzemes ražošanas attīstība.

Eksporta vērtība faktiskajās cenās 2008. gada janvārī - jūnijā sasniedza 2216,2 milj. latu – par 293,3 milj. latu jeb 15,3% vairāk salīdzinājumā ar 2007. gada janvāri - jūniju. Pieaugums bija vērojams gandrīz visās preču grupās, tomēr apjomi samazinājās tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu eksportā par 11,6%, koka un koka izstrādājumu – par 6,2%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā, faktiskajās cenās

Prece (KN kods)

2007. g. I-VI

2008. g. I-VI

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Dzelzs un neleģēts tērauds (7206-7217)

151.5

7.9

191.5

8.6

Elektriskās mašīnas un iekārtas (85)

97.2

5.1

131.9

6.0

Mašīnas un mehānismi (84)

104.8

5.4

127.0

5.7

Zāģmateriāli (4407)

172.4

9.0

110.6

5.0

Farmācijas produkti (30)

71.3

3.7

76.1

3.4

Trikotāžas un tekstila apģērbs (61-62)

81.2

4.2

74.2

3.3

Apaļkoki (440310-440399)

68.7

3.6

71.3

3.2

Koka izstrādājumi (4414-4421)

62.8

3.3

60.0

2.7

Finieris un saplāksnis (4408, 4412)

50.0

2.6

55.5

2.5

Kurināmā koksne (4401)

45.6

2.4

45.3

2.0

Mēbeles, ieskaitot gultas piederumus (9401-9404)

50.3

2.6

41.2

1.9

Plastmasas pusfabrikāti (3915-3926)

33.6

1.7

30.8

1.4

Papīrs un kartons (48)

25.3

1.3

30.4

1.4

Piens, krējums, citi skābpiena produkti (0401-0404)

23.6

1.2

27.5

1.2

Zivju konservi (1604-1605)

23.4

1.2

25.8

1.2

Aglomerēta un neaglomerēta kūdra (2703)

23.2

1.2

22.6

1.0

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums (1001)

5.0

0.3

21.4

1.0

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis (0302-0304)

11.8

0.6

18.0

0.8

Siers un biezpiens (0406)

10.9

0.6

12.5

0.6

Degvīns (220860)

13.4

0.7

12.4

0.6

Svarīgākie Latvijas eksporta partneri 2008. gada janvārī – jūnijā bija Lietuva (17,0% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13,4%), Krievija (9,9%), Vācija (8,9%) un Zviedrija (7,3%).

Importa vērtība faktiskajās cenās 2008. gada janvārī - jūnijā bija par 12,4 milj. latu jeb 0,3% lielāka nekā 2007. gada janvārī - jūnijā, sasniedzot 3756,9 milj.latu.

2008. gada janvārī - jūnijā preču importa pieaugums faktiskajās cenās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu bija vērojams minerālproduktiem – par 36,5%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 18,8%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 12,3%, parastajiem metāliem un parasto metālu izstrādājumiem – par 7,3%. Savukārt samazinājās koka un koka izstrādājumu imports par 41,0%, satiksmes līdzekļu – par 18,7%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 12,5%, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu – par 3,9%.

Svarīgākās preces Latvijas importā, faktiskajās cenās

Prece (KN kods)

2007. g. I-VI

2008. g. I-VI

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Mašīnas un mehānismi (84)

492.4

13,1

388,9

10,4

Elektriskās mašīnas un iekārtas (85)

289,9

7,7

295,7

7,9

Vieglie automobiļi (8703)

290,3

7,8

196,1

5,2

Dīzeļdegviela (27101941-27101949)

131,5

3,5

186,8

5,0

Dzelzs un neleģēts tērauds (7206-7217)

135,3

3,6

144,2

3,8

Farmācijas produkti (30)

135,2

3,6

131,7

3,5

Dabasgāze (271121)

83,9

2,2

110,3

2,9

Dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

117,9

3,1

104,3

2,8

Motorbenzīni (27101141-27101159)

76,5

2,0

85,0

2,3

Plastmasas pusfabrikāti, izstrādājumi (3915-3926)

93,7

2,5

84,0

2,2

Papīrs un kartons, tā izstrādājumi (48)

75,5

2,0

76,8

2,0

Trikotāžas un tekstila apģērbs (61-62)

73,2

2,0

71,5

1,9

Piens un piena produkti (0401-0404, 040510, 0406)

19,7

0,5

25,1

0,7

Cigaretes (240220)

20,6

0,6

22,6

0,6

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis (0302-0304)

15,0

0,4

21,8

0,6

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (0203)

13,9

0,4

19,1

0,5

Mazuts (27101961-27101969)

11,4

0,3

13,3

0,4

Atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa (0207)

10,2

0,3

10,3

0,3

Cements (2523)

9,2

0,2

9,6

0,3

Dabiskie vīnogu vīni (220421, 220429)

16,1

0,4

9,5

0,3

Svarīgākie Latvijas importa partneri 2008. gada janvārī – jūnijā bija Lietuva (15,8% no importa kopapjoma), Vācija (13,8%), Krievija (9,8%), Igaunija (7,3%) un Polija (6,9%).

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tel.67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi