Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību ar pārtikas produktiem un degvielu 2008. gada pirmajā pusgadā

2008. gada 1. pusgadā lauksaimniecības un pārtikas produktu eksports faktiskajās cenās sasniedza 328,5 milj. latu salīdzinājumā ar 247,5 milj. latu atbilstošajā periodā pirms gada. Tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu eksporta vērtība (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) bija 160,8 milj. latu (2007. gada 1. pusgadā 149,9 milj. latu).

2008. gada 1. pusgadā lauksaimniecības un pārtikas produktu imports faktiskajās cenās sasniedza 486,4 milj. latu salīdzinājumā ar 409,3 milj. latu atbilstošajā periodā pirms gada. Tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu importa vērtība (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) bija 241,1 milj. latu (2007. gada 1. pusgadā 221,8 milj. latu).

2008. gada 1. pusgadā salīdzinājumā ar 2007. gada 1. pusgadu kopumā lauksaimniecības un pārtikas preču eksports faktiskajās cenās pieauga straujāk nekā to imports. Nozīmīgs ir bijis kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas – īpatsvars Latvijas tirdzniecībā ar pārtikas rūpniecības ražojumiem: eksportā 2008. gada 1. pusgadā tas bija atbilstoši 25,0% un 15,2%, bet importā – 24,7% un 10,1%. Tirdzniecībā ar Lietuvu šo preču izvedums pieauga par 14,6%, bet ievedums – par 11,3%. Savukārt tirdzniecībā ar Igauniju izvedums samazinājās par 25,7%, bet ievedums pieauga par 17,3%.

Lauksaimniecības un pārtikas preču eksports 2008. gada 1. pusgadā vērtības izteiksmē faktiskajās cenās, salīdzinot ar 2007. gada 1. pusgadu, palielinājās par 32,7% (īpatsvars kopējā preču eksporta apjomā 14,8%), tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas eksports - par 7,2%.

Svarīgāko pārtikas produktu eksports 2008. gada 1. pusgadā

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2007.g. I-VI

pavisam

īpatsvars,%

Lauksaimniecības un pārtikas preces - pavisam

X

X

328 523

100

tai skaitā:

piens, krējums, citi skābpiena produkti, t

88 115

+10,6

27 549

8,4

siers un biezpiens, t

5 490

-5,2

12 505

3,8

sviests, t

692

-46,7

1 227

0,4

kvieši un kviešu un rudzu maisījums, t

120 957

+2,7 reizes

21 405

6,5

svaigas un saldētas zivis, t

29 741

+13,5

17 988

5,5

zivju konservi, t

28 584

+3,1

25 764

7,8

degvīns, tūkst. l alc. 100%

5 022

-16,2

12 418

3,8

alus, tūkst. l

3 236

-57,0

1 041

0,3

bezalkoholiskie dzērieni ar cukura piedevu, tūkst. l

25 032

+16,1

78 53

2,4

cigaretes, milj. gab.

2 937

-7,9

14 446

4,4

Visvairāk dažāda veida piena produktu tika izvests uz ES valstīm – 85,3% vērtības izteiksmē faktiskajās cenās: piens, krējums, citi skābpiena produkti – 88,0% (uz Lietuvu – 71,1%, Igauniju – 5,2%, Vāciju – 4,0%). Turklāt 5,5% piena, krējuma, citu skābpiena produktu tika eksportēts uz Lībiju; siers un biezpiens – 72,9% (uz Vāciju – 45,7%, Igauniju – 12,6, Somiju – 4,8%). Uz Krieviju tika eksportēts 21,3% siera un biezpiena; sviests – 99,2% (uz Vāciju – 78,1%, Itāliju – 9,6%, Igauniju – 7,3%).

Uz ES valstīm tika nosūtīts 77,7% svaigu un saldētu zivju. Lielākie tirdzniecības partneri bija Lietuva – 21,7%, Igaunija - 20,5% un Francija - 15,5%. Uz Baltkrieviju tika eksportēts 13,7% svaigu un saldētu zivju.

Kviešu un kviešu un rudzu maisījums galvenokārt tika izvests uz ES valstīm – 96,5% (uz Vāciju – 38,6%, Dāniju – 22,3%, Lietuvu – 19,9%), nedaudz tika eksportēts uz Omānu – 3,1%.

Uz ES izveda 47,1% zivju konservu (uz Igauniju – 22,3%, Lietuvu – 6,6%, Vāciju – 4,1%). Turklāt 20,7% zivju konservu eksportēja uz Krieviju un 14,4% uz Amerikas Savienotajām Valstīm.

Lielākās degvīna eksporta partnervalstis bija Amerikas Savienotās Valstis – 39,3% no degvīna eksporta kopapjoma, Kipra – 16,9% un Kanāda–11,2%.

Uz ES valstīm izveda 55,6% alus (uz Lietuvu– 39,9%,Igauniju – 11,3%). Eksportēts tika arī uz Krieviju – 41,5% no alus eksporta kopapjoma.

Bezalkoholiskie dzērieni ar cukura piedevu visvairāk tika izvesti uz ES valstīm – 91,8% (uz Lietuvu – 36,1%, Igauniju – 29,0%, Dāniju – 12,1%).

Cigaretes izveda galvenokārt tikai uz ES valstīm – 94,2% (uz Lietuvu – 63,9%, Dāniju – 18,7%, Igauniju – 8,2%).

Lauksaimniecības un pārtikas preču imports 2008. gada 1. pusgadā vērtības izteiksmē faktiskajās cenās, salīdzinot ar 2007. gada 1. pusgadu, palielinājās par 18,8% (īpatsvars kopējā preču importa apjomā 12,9%), tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas imports – par 8,7%.

Svarīgāko pārtikas produktu imports 2008. gada 1. pusgadā

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2007.g. I-VI

pavisam

īpatsvars,%

Lauksaimniecības un pārtikas preces - pavisam

X

X

486 382

100

tai skaitā:

svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa, t

16 111

+18,5

19 128

3,9

atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa, t

12 596

-10,5

10 313

2,1

svaigas un saldētas zivis, t

19 419

+38,2

21 792

4,5

piens, krējums un citi piena produkti, t

38 669

+4,5

25 054

5,2

cukurs, t

21 738

+34,2

9 664

2,0

šokolāde un citi produkti ar kakao piedevu, t

4 507

-9,7

11 085

2,3

bezalkoholiskie dzērieni ar cukura piedevu, tūkst. l

34 953

-8,6

10 162

2,1

dabiskie vīnogu vīni, tūkst. l

5 824

-44,0

9 539

2,0

alus, tūkst. l

16 415

+5,3

5 357

1,1

cigaretes, milj. gab.

3 814

+42,3

22 612

4,6

Lielākā daļa (87,0%), lauksaimniecības un pārtikas preču vērtības izteiksmē faktiskajās cenās tika importēta no ES valstīm.

Cūkgaļa galvenokārt tika ievesta no Polijas – 29,3%, Vācijas – 23,1 %, Igaunijas – 18,7 % un Lietuvas – 8,4 %.

Mājputnu gaļu visvairāk ieveda no Lietuvas – 26,1%, Nīderlandes – 22,1%, Polijas – 13,0% un Dānijas – 11,6%.

Svaigas un saldētas zivis tika ievestas no Zviedrijas – 40,9%, Lietuvas – 10,2% un Dānijas - 6,3%. Turklāt 18,1% svaigu un saldētu zivju tika importēts no Norvēģijas.

Piens, krējums un piena produkti tika ievesti galvenokārt no Igaunijas – 32,4%, Lietuvas – 30,0%, Polijas – 17,8% un Vācijas – 11,2%.

Cukuru pārsvarā ieveda no Lietuvas – 48,0%, Dānijas – 22,5%, Polijas – 17,8%, arī no Igaunijas – 8,5%.

Šokolāde un citi produkti ar kakao piedevu galvenokārt tika ievesti no Lietuvas – 28,5%, Igaunijas – 16,6%, Polijas – 13,8% un Vācijas – 8,4%.

Bezalkoholiskos dzērienus ar cukura piedevu pārsvarā ieveda no Igaunijas – 36,4%, arī no Lietuvas – 12,2%, Polijas – 11,1% un Austrijas – 9,3%.

Dabiskie vīnogu vīni visvairāk tika ievesti no Francijas – 34,3%, Spānijas – 12,0%, Itālijas – 11,5% un Vācijas – 9,1%.

Alus galvenokārt tika ievests no Igaunijas – 35,5 % un Lietuvas – 25,4%, mazāk no Čehijas - 7,2%. Importēts tika arī no Krievijas – 14,9% no alus importa kopapjoma.

Cigaretes pārsvarā tika importētas no Lietuvas – 60,0%, Polijas – 13,5%, Vācijas – 5,6% un Somijas – 4,9%. Bez tam, 5,4% cigarešu tika importēts no Turcijas.

2008. gada 1. pusgadā naftas un naftas produktu imports vērtības izteiksmē faktiskajās cenās salīdzinājumā ar 2007. gada 1. pusgadu pieauga par 76,8 milj. latu jeb 31,1%, tai skaitā dīzeļdegvielas – par 55,4 milj. latu jeb 42,1%, motorbenzīnu - par 8,4 milj. latu jeb 11,0% un mazuta – par 1,9 milj. latu jeb 17,0%. Tajā pašā laikā naturālā izteiksmē bija vērojama minēto produktu importa samazināšanās.

Degvielas imports 2008. gada 1. pusgadā

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2007.g. I-VI

pavisam

īpatsvars,%

Nafta un naftas produkti

X

X

323945

100

Dīzeļdegviela, t

404 130

-3,5

186 847

57,7

Motorbenzīni, tūkst. l

265 099

-11,0

84 974

26,2

Mazuts, t

52 713

-23,6

13 291

4,1

Vērtības izteiksmē faktiskajās cenās lielāko daļu dīzeļdegvielas ieveda no Lietuvas – 45,5% un Baltkrievijas 38,5%, bet no Krievijas – 16,0%.

Motorbenzīnus pārsvarā ieveda no Lietuvas – 92,2%, bet pārējo importēja no Norvēģijas – 7,5%, Baltkrievijas – 0,3% un Apvienotās Karalistes – 0,03%.

Visvairāk mazutu importēja no Baltkrievijas – 34,1%, Krievijas – 30,8% un Igaunijas – 30,1%, bet no Apvienotās Karalistes – 4,9% un Kazahstānas – 0,2%.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi