Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2008. gada jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka kopējais preču ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008. gada jūnijā sasniedza 966,1 milj. latu – par 2,6 milj. latu jeb 0,3% mazāk nekā mēnesi iepriekš un par 41,5 milj. latu jeb 4,1% mazāk nekā pagājušā gada jūnijā.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2008. gada martu.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2008. gada jūnijā, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008. g. maiju

2007. g. jūniju

Eksports - pavisam

356 536

100

-3.6

+3.1

71.4

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

49 551

13.9

-9.8

+14.7

66.0

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

24 462

6.9

-7.6

-6.6

50.5

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

28 231

7.9

+8.9

+2.0

65.1

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

9 996

2.8

+3.5

+0.9

69.8

Koks un koka izstrādājumi (IX)

58 585

16.4

-8.1

-27.1

88.6

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

18 460

5.2

-3.3

-21.5

69.5

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

79 486

22.3

-4.1

+61.3

71.5

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

39 108

11.0

+3.2

-2.1

57.6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

27 629

7.7

-10.6

+3.7

83.3

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

10 674

3.0

+2.4

-25.4

68.2

Pārējās preces

34 816

9.8

+1.7

+12.8

63.1

2008. gada jūnijā salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš faktiskajās cenās visstraujāk samazinājās degvīna eksports – par 55,8%, apaļkoku – par 23,6%, dzelzs un neleģēta tērauda – par 22,0%, šokolādes un citu pārtikas produktu ar kakao piedevu – par 17,4% un tekstila apģērba un tā piederumu – par 11,3%, bet pieauga papīra un kartona, tā izstrādājumu eksports – par 44,1%, farmācijas produktu – par 31,2%, siera un biezpiena – par 29,0%, mehānismu un mehānisko ierīču – par 14,6%.

Salīdzinājumā ar 2007. gada jūniju vislielākais eksporta pieaugums bija kviešu un kviešu un rudzu maisījumam (izvedums uz Lietuvu, Omānu, Dāniju un Poliju) – gandrīz 13 reizes (pieaugums no 187 tūkst. latu līdz 2414 tūkst. latu), svaigām, atdzesētām vai saldētām zivīm – par 85,7%, dzelzij un neleģētam tēraudam – par 43,5%, dzelzs un tērauda izstrādājumiem – par 33,8%, farmācijas produktiem – par 12,1%, bet samazinājums bija zāģmateriālu eksportam – par 52,3%, mēbelēm, ieskaitot matračus un gultas piederumus – par 33,0%, šokolādei un citiem pārtikas produktiem ar kakao piedevu – par 24,3%, finierim un saplāksnim – par 17,8%.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2008. gada jūnijā, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008. g. maiju

2007. g. jūniju

Imports - pavisam

609 611

100

+1.8

-7.9

74.7

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

80 180

13.2

+5.8

+7.3

87.7

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

41 513

6.8

+8.5

-0.6

87.0

Minerālprodukti (V) 1)

103 649

17.0

+7.1

+37.0

53.2

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

47 878

7.9

-11.1

-6.7

83.4

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

29 607

4.9

-2.8

-8.5

88.6

Koks un koka izstrādājumi (IX)

11 119

1.8

-4.5

-56.5

57.4

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

20 816

3.4

-10.7

-16.0

84.4

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

86 666

14.2

+28.6

+31.0

47.9

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

97 946

16.1

-5.4

-24.6

85.6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

67 737

11.1

-10.7

-37.4

90.7

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

16 933

2.8

+2.4

-25.0

78.7

Pārējās preces

47 080

7.7

+7.0

-6.9

83.9

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2008. gada jūnijā salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš faktiskajās cenās visstraujāk pieauga elektroenerģijas imports – par 54,7%, dzelzs un neleģēta tērauda – par 48,4%, svaigas, atdzesētas vai saldētas cūkgaļas (izņemot subproduktus) – par 36,6%, cigarešu – par 30,7%, bet samazinājās aglomerēta korķa (ar saistvielu vai bez tās) un tā izstrādājumu imports – par 35,9%, skaidu plākšņu – par 28,0%, farmācijas produktu – par 17,2%, plastmasu primārās formās – par 13,5%, elektroierīču un elektroiekārtu – par 5,6%, skujkoku zāģmateriālu – par 4,4%.

Salīdzinājumā ar 2007. gada jūniju vislielākais importa samazinājums bija zāģmateriāliem – par 76,0%, vieglajiem automobiļiem – par 49,7%, mēbelēm, ieskaitot matračus un gultas piederumus – par 37,9%, mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm – par 29,8%, tekstila apģērbam un tā piederumiem – par 19,8%, bet pieaugums bija svaigai, atdzesētai vai saldētai cūkgaļai (izņemot subproduktus) – par 73,1%, dzelzij un neleģētam tēraudam – par 42,8%, mazutam – par 36,8%, dīzeļdegvielai – par 27,2% un elektroenerģijai – par 13,9%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri (apjoms faktiskajās cenās)

Valstu grupas, valstis

2008. g. jūnijs

2008. g. maijs

2007. g. jūnijs

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

Eksports - pavisam

356 536

100

369 701

100

345 753

100

ES valstis

254 401

71.4

273 111

73.9

255 747

74.0

NVS

55 419

15.5

53 800

14.6

59 172

17.1

Pārējās valstis

46 716

13.1

42 790

11.6

30 834

8.9

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

61 188

17.2

61 787

16.7

49 883

14.4

Igaunija

46 107

12.9

49 839

13.5

52 317

15.1

Krievija

37 453

10.5

37 486

10.1

42 378

12.3

Vācija

26 950

7.6

32 910

8.9

28 822

8.3

Zviedrija

23 120

6.5

24 199

6.5

25 329

7.3

Dānija

17 677

5.0

15 825

4.3

14 395

4.2

Polija

12 664

3.6

11 644

3.1

11 706

3.4

Imports - pavisam

609 611

100

599 042

100

661 938

100

ES valstis

ES valstis

455 182

74.7

456 052

76.1

525 923

79.5

NVS

NVS

107 813

17.7

93 149

15.5

76 535

11.6

Pārējās

Pārējās valstis

46 616

7.6

49 841

8.3

59 480

9.0

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

104 235

17.1

96 787

16.2

96 189

14.5

Vācija

83 112

13.6

82 597

13.8

102 113

15.4

Krievija

63 274

10.4

60 559

10.1

43 051

6.5

Polija

42 021

6.9

39 996

6.7

45 908

6.9

Igaunija

40 431

6.6

43 076

7.2

58 570

8.8

Zviedrija

25 262

4.1

27 305

4.6

33 491

5.1

Somija

25 259

4.1

28 219

4.7

32 952

5.0

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008. gada janvārī - jūnijā bija par 5,4% jeb 305,7 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 5973,1 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2008. gada janvārī – jūnijā, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Pavisam

ES valstis,% no sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopap-joma

tūkst. latu

% no kopap-joma

Pavisam

2 216 243

100

74.8

3 756 886

100

76.3

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

328 523

14.8

70.3

486 382

12.9

87.0

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

81 347

3.7

84.5

100 265

2.7

93.2

Augu valsts produkti (II)

82 083

3.7

85.5

125 428

3.3

80.7

Tauki un eļļas (III)

4 302

0.2

96.9

19 564

0.5

96.9

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

160 791

7.3

54.7

241 125

6.4

86.8

Minerālprodukti (V) 1)

89 933

4.1

57.7

540 264

14.4

47.7

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

171 060

7.7

66.8

357 500

9.5

79.7

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

59 575

2.7

72.7

179 564

4.8

87.2

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

7 447

0.3

85.7

12 498

0.3

81.1

Koks un koka izstrādājumi (IX)

412 633

18.6

90.4

82 754

2.2

54.5

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

38 036

1.7

79.7

90 083

2.4

86.1

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

126 037

5.7

68.4

158 134

4.2

84.0

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

6 608

0.3

83.6

33 666

0.9

85.7

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

46 106

2.1

78.3

77 672

2.1

86.1

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

5 432

0.2

84.1

16 846

0.4

49.8

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

393 526

17.8

75.2

399 613

10.6

55.4

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

258 839

11.7

66.3

684 577

18.2

85.3

Satiksmes līdzekļi (XVII)

176 032

7.9

82.8

460 589

12.3

92.5

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

19 741

0.9

37.8

61 731

1.6

83.6

Ieroči un munīcija (XIX)

45

0.0

-

3 455

0.1

87.8

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

75 291

3.4

71.6

111 275

3.0

79.3

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

21

0.0

-

283

0.0

71.4

Pārējās preces

1 359

0.1

66.7

-

-

-


¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi