Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2008.gada maijā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais preču ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008.gada maijā sasniedza 968,7 milj. latu – par 123,2 milj. latu jeb 11,3% mazāk nekā mēnesi iepriekš un par 56.2 milj. latu jeb 5,5% mazāk salīdzinājumā ar pagājušā gada maiju.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2007.gada maiju, jūniju, jūliju, septembri, oktobri, decembri un 2008.gada februāri.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2008.g. maijā, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008.g. aprīli

2007.g. maiju

Eksports - pavisam

369 701

100

-8.3

+6.2

73.9

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

54 953

14.9

-4.1

+23.3

72.2

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

26 484

7.2

-10.8

+2.7

55.4

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

25 912

7.0

-9.7

+9.7

64.6

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

9 660

2.6

-14.5

+0.9

74.5

Koks un koka izstrādājumi (IX)

63 716

17.2

-11.1

-21.8

89.9

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

19 089

5.2

-16.5

-15.5

69.1

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

82 912

22.4

+11.0

+35.2

73.7

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

37 900

10.3

-20.8

+4.0

63.9

Satiksmes līdzekļi (XVII)

30 916

8.4

-5.2

+35.8

83.7

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

10 421

2.8

-20.4

-15.8

66.6

Pārējās preces

34 222

9.3

-20.9

+2.3

61.0

2008.gada maijā salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš faktiskajās cenās visstraujāk samazinājās papīra un kartona, tā izstrādājumu eksports – par 60,7%, mēbeļu, ieskaitot matračus un gultas piederumus – par 29,0%, elektroierīču un elektroiekārtu – par 22,8%, gatavo zivju, vēžveidīgo, molusku produktu un konservu – par 20,8%, zāģmateriālu – par 19,4%, bet pieauga aglomerētas un neaglomerētas kūdras eksports – par 25,2%, piena, krējuma un piena produktu, izņemot sviestu, sieru un biezpienu – par 20,8%, dzelzs un neleģēta tērauda – par 12,9%, apaļkoku – par 8,2%.

2008.gada maijā salīdzinājumā ar 2007.gada maiju vislielākais eksporta pieaugums bija kviešu un kviešu un rudzu maisījumam (izvedums uz Vāciju un Lietuvu) – gandrīz 4 reizes, dzelzij un neleģētam tēraudam – par 41,1%, dzelzs un tērauda izstrādājumiem – par 21,2%, elektroierīcēm un elektroiekārtām – par 18,0%, bet samazinājums bija zāģmateriālu eksportam – par 50,8%, trikotāžas apģērbam un tā piederumiem – par 18,4%, kurināmai koksnei – par 15,8% un apaļkokiem – par 14,8%.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2008.g. maijā, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008.g. aprīli

2007.g. maiju

Imports - pavisam

599 042

100

-13.0

-11.5

76.1

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

75 805

12.7

-16.6

+5.4

88.8

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

38 275

6.4

-14.6

-2.1

87.4

Minerālprodukti (V) 1)

96 733

16.1

+12.5

+38.7

53.3

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

53 862

9.0

-22.6

-0.3

81.0

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

30 475

5.1

-3.1

-3.1

87.9

Koks un koka izstrādājumi (IX)

11 641

1.9

-17.6

-58.0

56.5

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

23 317

3.9

-24.6

-19.3

83.6

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

67 378

11.2

-0.1

0.0

53.6

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

103 485

17.3

-24.1

-28.0

83.1

Satiksmes līdzekļi (XVII)

75 825

12.7

-11.3

-28.6

91.4

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

16 531

2.8

-19.7

-19.6

79.1

Pārējās preces

43 990

7.3

-21.0

-20.0

82.2

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2008.gada maijā salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš faktiskajās cenās visstraujāk samazinājās tekstila apģērba un tā piederumu imports – par 44,1%, mehānismu un mehānisko ierīču – par 27,1%, papīra un kartona, tā izstrādājumu – par 20,8% elektroierīču un elektroiekārtu – par 19,5%, dzelzs un neleģētā tērauda – par 8,6%, bet pieauga dīzeļdegvielas imports – par 17,2%, plastmasu primārās formās – par 12,5%, mobilo telefonu – par 10,1%, mazuta – par 3,3%.

Salīdzinājumā ar 2007.gada maiju vislielākais importa samazinājums bija zāģmateriāliem – par 79,1%, vieglajiem automobiļiem – par 41,8%, mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm – par 36,6%, dzelzs un tērauda izstrādājumiem – par 29,0%, bet pieaugums bija dabasgāzei – par 80,2%, elektroenerģijai – par 64,3%, svaigai, atdzesētai vai saldētai cūkgaļai (izņemot subproduktus) – par 42,8%, bet dīzeļdegvielai – par 40,5%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri, faktiskajās cenās

Valstu grupas, valstis

2008.g. maijs

2008.g. aprīlis

2007.g. maijs

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

Eksports - pavisam

369 701

100

403 361

100

348 256

100

ES valstis

273 111

73.9

294 228

72.9

262 721

75.4

NVS

53 800

14.6

58 616

14.5

49 660

14.3

Pārējās valstis

42 790

11.6

50 517

12.5

35 875

10.3

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

61 787

16.7

66 811

16.6

50 999

14.6

Igaunija

49 839

13.5

56 945

14.1

47 668

13.7

Krievija

37 486

10.1

39 535

9.8

31 750

9.1

Vācija

32 910

8.9

39 233

9.7

29 988

8.6

Zviedrija

24 199

6.5

31 321

7.8

23 362

6.7

Dānija

15 825

4.3

15 206

3.8

11 782

3.4

Apvienotā Karaliste

15 679

4.2

17 570

4.4

25 310

7.3

Imports - pavisam

599 042

100

688 529

100

676 645

100

 

ES valstis

456 052

76.1

528 748

76.8

533 040

78.8

 

NVS

93 149

15.5

102 481

14.9

83 309

12.3

 

Pārējās valstis

49 841

8.3

57 300

8.3

60 296

8.9

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

96 787

16.2

103 894

15.1

92 334

13.6

Vācija

82 597

13.8

104 110

15.1

105 856

15.6

Krievija

60 559

10.1

64 846

9.4

48 968

7.2

Igaunija

43 076

7.2

48 627

7.1

54 258

8.0

Polija

39 996

6.7

47 610

6.9

48 356

7.1

Somija

28 219

4.7

33 771

4.9

36 219

5.4

Zviedrija

27 305

4.6

36 476

5.3

35 539

5.3

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008.gada janvārī - maijā bija par 8,1% jeb 376,3 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā un tā vērtība sasniedza 5036,0 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2008.g. janvārī – maijā, faktiskajās cenās

Eksports

Imports

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopap-joma

tūkst. latu

% no kopap-joma

Pavisam

1 865 991

100

75,5

3 169953

100

76,8

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

280 598

15.0

71.3

414 739

13.1

87.1

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

66 097

3.5

84.8

85 906

2.7

93.5

Augu valsts produkti (II)

73 071

3.9

86.8

108 614

3.4

80.5

Tauki un eļļas (III)

3 766

0.2

97.0

17 017

0.5

97.7

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

137 664

7.4

55.8

203 202

6.4

87.0

Minerālprodukti (V) 1)

76 152

4.1

58.6

439 678

13.9

46.8

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

143 748

7.7

67.4

311 851

9.8

79.3

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

49 706

2.7

73.3

153 417

4.8

87.2

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

6 522

0.3

85.5

10 810

0.3

81.5

Koks un koka izstrādājumi (IX)

352 491

18.9

90.6

71 830

2.3

54.2

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

33 016

1.8

80.3

76 932

2.4

85.9

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

108 652

5.8

68.5

138 551

4.4

84.1

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

5 854

0.3

82.5

31 475

1.0

85.8

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

38 138

2.0

78.5

64 418

2.0

87.0

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

4 272

0.2

85.9

15 365

0.5

49.2

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

318 300

17.1

76.4

314 602

9.9

57.7

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

216 469

11.6

67.3

581 700

18.4

85.1

Satiksmes līdzekļi (XVII)

148 456

8.0

82.7

396 549

12.5

92.8

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

16 576

0.9

42.7

49 491

1.6

84.0

Ieroči un munīcija (XIX)

13

0.0

-

3 128

0.1

88.6

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

65 756

3.5

72.6

95 138

3.0

79.5

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

21

0.0

-

279

0.0

72,4

Pārējās preces

1 253

0.1

69.9

-

-

-

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr.67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi