Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2008.gada aprīlī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais preču ārējās tirdzniecības apgrozījums 2008.gada aprīlī faktiskajās cenās sasniedza 1091,9 milj. latu – par 83,8 milj. latu jeb 8,3% vairāk nekā mēnesi iepriekš un par 140,9 milj. latu jeb 14,8% vairāk nekā pagājušā gada aprīlī.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2007.gada novembri un 2008.gada janvāri.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2008.g. aprīlī, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008.gada martu

2007.gada aprīli

Eksports - pavisam

403 361

100

+6,6

+24,7

72,9

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

57 283

14,2

+5,9

+17,7

67,4

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

29 677

7,4

+10,5

-5,5

55,6

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

28 698

7,1

-12,7

+29,8

68,1

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

11 296

2,8

+11,1

+20,9

75,7

Koks un koka izstrādājumi (IX)

71 682

17,8

+2,4

-9,0

90,6

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22 863

5,7

+0,1

+2,4

70,8

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

74 696

18,5

+23,2

+49,1

65,9

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

47 872

11,9

+4,9

+52,9

65,5

Satiksmes līdzekļi (XVII)

32 596

8,1

+0,7

+73,2

82,9

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

13 099

3,2

-8,4

+14,5

72,0

Pārējās preces

43 276

10,7

+22,0

+41,4

67,8

2008.gada aprīlī salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš, rēķinot faktiskajās cenās, visstraujāk pieauga dzelzs un neleģēta tērauda eksports – par 56,6%, elektroierīču un elektroiekārtu – par 30,6%, apaļkoku – par 17,5%, bet samazinājās farmācijas produktu eksports – par 31,2%, piena, krējuma un piena produktu, izņemot sviestu, sieru un biezpienu – par 16,2%, mehānismu un mehānisko ierīču – par 14,0%, finiera un saplākšņa – par 13,5%.

2008.gada aprīlī salīdzinājumā ar 2007.gada aprīli vislielākais eksporta pieaugums bija elektroierīcēm un elektroiekārtām – par 69,3%, dzelzij un neleģētam tēraudam – par 61,0%, dzelzs un tērauda izstrādājumiem – par 40,2%, mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm – par 38,0%, bet apjomi samazinājās zāģmateriālu eksportam – par 30,3%, šokolādei un citiem pārtikas produktiem ar kakao piedevu – par 27,4%, apaļkokiem – par 26,1% un kurināmai koksnei – par 18,8%.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2008.g. aprīlī, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008.gada martu

2007.gada aprīli

Imports - pavisam

688 529

100

+9,3

+9,7

76,8

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

90 843

13,2

+2,1

+31,0

86,1

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

44 833

6,5

+8,4

+24,6

85,8

Minerālprodukti (V) 1)

85 995

12,5

+9,7

+37,4

44,7

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

69 611

10,1

+5,9

+23,0

76,0

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

31 462

4,6

-5,7

+7,1

88,6

Koks un koka izstrādājumi (IX)

14 125

2,1

+2,7

-42,7

56,2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

30 928

4,5

+5,7

+11,4

86,0

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

67 416

9,8

+15,1

+3,5

54,4

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

136 359

19,8

+24,6

+5,6

87,2

Satiksmes līdzekļi (XVII)

85 522

12,4

+6,3

-7,6

91,8

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

20 595

3,0

+6,4

+17,0

80,0

Pārējās preces

55673

8,1

+6,3

+5,7

82,9

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2008.gada aprīlī salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš faktiskajās cenās visstraujāk pieauga mehānismu un mehānisko ierīču imports – par 36,5%, dzelzs un neleģētā tērauda – par 27,8%, dzelzs un tērauda izstrādājumu – par 16,9%, elektroierīču un elektroiekārtu – par 10,3%, bet samazinājās elektroenerģijas imports – par 32,8%, plastmasu primārās formās – par 17,2%, vieglo automobiļu – par 8,8%, dabasgāzes – par 7,1%.

2008.gada aprīlī salīdzinājumā ar 2007.gada aprīli vislielākais importa pieaugums bija dīzeļdegvielai – par 45,4%, dabasgāzei – par 37,8%, farmācijas produktiem – par 19,3%, papīram un kartonam, tā izstrādājumiem – par 18,1%, bet apjomi samazinājās zāģmateriāliem – par 69,4%, vieglajiem automobiļiem – par 31,9%, mobilajiem telefoniem – par 25,4% un dzelzs un tērauda izstrādājumiem – par 7,8%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri, faktiskajās cenās

Valstu grupas, valstis

2008.g. aprīlis

2008.g. marts

2007.g. aprīlis

tūkst. latu

% no kopapjomama

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

Eksports - pavisam

403 361

100

378 385

100

323 511

100

ES valstis

294 228

72,9

280 852

74,2

255 057

78,8

NVS

58 616

14,5

59 370

15,7

41 785

12,9

Pārējās valstis

50 517

12,5

38 163

10,1

26 669

8,2

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

66 811

16,6

62 957

16,6

52 722

16,3

Igaunija

56 945

14,1

48 455

12,8

49 609

15,3

Krievija

39 535

9,8

42 189

11,1

27 380

8,5

Vācija

39 233

9,7

29 174

7,7

26 953

8,3

Zviedrija

31 321

7,8

24 312

6,4

26 126

8,1

Lielbritānija

17 570

4,4

17 154

4,5

22 088

6,8

Dānija

15 206

3,8

14 336

3,8

12 056

3,7

Imports - pavisam

688 529

100

629 696

100

627 501

100

ES valstis

ES valstis

528 748

76,8

498 419

79,2

481 629

76,8

NVS

NVS

102 481

14,9

81 439

12,9

91 102

14,5

Pārējās

Pārējās valstis

57 300

8,3

49 838

7,9

54 770

8,7

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

104 110

15,1

94 700

15,0

88 934

14,2

Lietuva

103 894

15,1

90 957

14,4

87 373

13,9

Krievija

64 846

9,4

50 934

8,1

57 037

9,1

Igaunija

48 627

7,1

50 915

8,1

54 308

8,7

Polija

47 610

6,9

43 582

6,9

43 382

6,9

Zviedrija

36 476

5,3

36 024

5,7

30 734

4,9

Somija

33 771

4,9

32 170

5,1

31 445

5,0

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008.gada janvārī - aprīlī bija par 11,2% jeb 410,9 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 4072,7 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2008.g. janvārī – aprīlī, faktiskajās cenās

Eksports

Imports

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopap-joma

tūkst. latu

% no kopap-joma

Pavisam

1 491 909

100

75,9

2 580 805

100

77,0

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

225 205

15,1

71,0

340 680

13,2

86,8

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

52 317

3,5

84,0

70 236

2,7

93,9

Augu valsts produkti (II)

58 647

3,9

86,5

90 157

3,5

79,0

Tauki un eļļas (III)

3 045

0,2

96,8

13 376

0,5

97,8

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

111 196

7,5

56,0

166 911

6,5

87,1

Minerālprodukti (V) 1)

59 542

4,0

60,1

345 845

13,4

45,4

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

119 119

8,0

68,3

256 892

10,0

78,9

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

39 281

2,6

72,5

121 850

4,7

86,9

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

6 216

0,4

88,5

9 094

0,4

84,4

Koks un koka izstrādājumi (IX)

286 647

19,2

90,7

61 081

2,4

54,4

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

30 169

2,0

82,7

63 864

2,5

85,7

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

90 896

6,1

68,8

116 337

4,5

84,3

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

5 191

0,3

84,2

27 886

1,1

86,6

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

30 781

2,1

78,5

51 849

2,0

87,5

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

3 591

0,2

83,3

11 858

0,5

47,4

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

238 536

16,0

77,7

248 857

9,6

59,0

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

173 001

11,6

67,0

475 437

18,4

85,5

Satiksmes līdzekļi (XVII)

113 164

7,6

81,8

328 769

12,7

93,3

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

13 573

0,9

46,6

40 315

1,6

83,4

Ieroči un munīcija (XIX)

12

0,0

-

2 595

0,1

89,1

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

55 798

3,7

74,0

77 430

3,0

79,3

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

19

0,0

-

165

0,0

57,3

Pārējās preces

1 167

0,1

72,5

-

-

-

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr.67366604
Lilita Laganovska

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi