Preses relīze

Par svarīgākajām precēm un partneriem Latvijas ārējā tirdzniecībā 2008. gada pirmajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms 2008.gada janvārī - martā faktiskajās cenās sasniedza 2926,0 milj. latu - par 215,1 milj. latu jeb 7,9% vairāk salīdzinājumā ar 2007. gada janvāri – martu.

Latvijas ārējā tirdzniecība faktiskajās cenās, milj. latu

Dati precizēti par 2007.g. I,III un IV ceturksni.

Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2008.gada janvārī - martā pieauga par 7,1% salīdzinājumā ar 2007.gada janvāri – martu, bet importa apjoms salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,7%.

Latvijas eksporta un importa struktūra (BEC1), faktiskajās cenās, milj. latu

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2007.g. I-III

2008.g. I-III

2007.g. I-III

2008.g. I-III

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

914,7

100

1 074,0

100

1 796,2

100

1 852,0

100

Kapitālpreces

78,4

8,6

84,7

7,9

319,5

17,8

254,4

13,7

Starppatēriņa preces

536,9

58,7

588,5

54,8

800,7

44,6

771,9

41,7

Patēriņa preces

227,4

24,9

228,3

21,3

430,5

24,0

408,6

22,1

Pārējās preces

39,3

4,3

141,3

13,2

76,1

4,2

281,7

15,2

Vieglie automobiļi 2

28,7

3,1

28,7

2,7

137,1

7,6

97,5

5,3

Autobenzīns 2

4,1

0,4

2,6

0,2

32,4

1,8

37,9

2,0

1Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās, ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces).

2 Šīs preces ietilpst vairākās BEC (plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija) grupās.

Sagrupējot eksportētās un importētās preces kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida atbilstoši BEC klasifikācijai, iegūst kopējo priekšstatu par valsts eksporta un importa struktūru – jo lielāks ir kapitālpreču un starppatēriņa preču īpatsvars importa struktūrā, jo vairāk potenciāli var tikt stimulēta iekšzemes ražošanas attīstība.

Eksporta vērtība faktiskajās cenās 2008. gada janvārī - martā sasniedza 1074,0 milj. latu – par 159,3 milj. latu vairāk nekā ar 2007.gada pirmajos trijos mēnešos.

2008.gada janvārī - martā preču eksporta apjoma pieaugums faktiskajās cenās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu bija vērojams gandrīz visās preču grupās.

Samazinājums bija vienīgi mākslas un antikvārajiem priekšmetiem – par 79,4%, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 9,8%.

2008.gada martā salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš faktiskajās cenās visstraujāk pieauga apaļkoku eksports – par 32,6%, dzelzs un neleģēta tērauda – par 11,3%, zāģmateriālu – par 10,7%, bet būtiski samazinājās papīra un kartona, tā izstrādājumu eksports – par 42,9%, skaidu plātņu – par 25,6%, kurināmās koksnes – par 14,3%, krāsaino metālu un to izstrādājumu – par 13,8%, finiera – par 8,1%.

2008. gada martā salīdzinājumā ar 2007.gada martu vislielākais eksporta pieaugums bija dzelzs un tērauda izstrādājumiem – par 28,3%, finierim un saplāksnim – par 15,2%, elektriskajām mašīnām un iekārtām – par 13,7%, farmācijas produktiem – par 10,7%, bet samazinājums bija zāģmateriālu eksportam – par 33,9%, apaļkokiem – par 20,9%, bet dzelzij un neleģētam tēraudam – par 9,3%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā, faktiskajās cenās

Prece (KN kods)

2007.g. I-III

2008.g. I-III

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Dzelzs un neleģēts tērauds (7206-7217)

71,8

7,8

73,3

6,8

Mašīnas un mehānismi (84)

49,1

5,4

66,5

6,2

Elektriskās mašīnas un iekārtas (85)

45,8

5,0

56,3

5,2

Zāģmateriāli (4407)

78,4

8,6

54,0

5,0

Farmācijas produkti (30)

36,2

4,0

40,1

3,7

Trikotāžas un tekstila apģērbs (61-62)

44,0

4,8

39,1

3,6

Finieris un saplāksnis (4408, 4412)

22,6

2,5

32,7

3,0

Apaļkoki (440310-440399)

27,1

3,0

30,1

2,8

Koka izstrādājumi (4414-4421)

31,0

3,4

29,0

2,7

Mēbeles, ieskaitot gultas piederumus (9401-9404)

26,7

2,9

22,2

2,1

Kurināmā koksne (4401)

19,8

2,2

21,2

2,0

Papīrs un kartons (48)

13,4

1,5

17,4

1,6

Piens, krējums, citi skābpiena produkti (0401-0404)

10,2

1,1

13,7

1,3

Plastmasas pusfabrikāti (3915-3926)

15,8

1,7

13,2

1,2

Zivju konservi (1604-1605)

11,2

1,2

12,7

1,2

Aglomerēta un neaglomerēta kūdra (2703)

11,2

1,2

11,1

1,0

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis (0302-0304)

5,4

0,6

7,9

0,7

Siers un biezpiens (0406)

4,7

0,5

5,8

0,5

Degvīns (220860)

6,5

0,7

5,2

0,5

2008.gada janvārī - martā nozīmīgākā daļa (76,7%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14,3% (tai skaitā uz Krieviju 9,8%).

Preču izvedums uz Eiropas Savienības valstīm 2008.gada janvārī - martā, faktiskajās cenās

Valsts

milj. latu

% no kopējā apjoma

Valsts

milj. latu

% no kopējā apjoma

Lietuva

179,2

16,7

Beļģija

9,9

0,9

Igaunija

138,9

12,9

Čehija

8,3

0,8

Vācija

100,7

9,4

Slovākija

4,4

0,4

Zviedrija

77,4

7,2

Austrija

3,9

0,4

Dānija

50,6

4,7

Ungārija

3,7

0,3

Lielbritānija

46,8

4,4

Rumānija

2,8

0,3

Polija

46,5

4,3

Kipra

2,0

0,2

Somija

36,8

3,4

Bulgārija

1,1

0,1

Nīderlande

29,7

2,8

Grieķija

0,7

0,1

Francija

24,9

2,3

Slovēnija

0,7

0,1

Itālija

19,3

1,8

Luksemburga

0,5

0,0

Spānija

18,1

1,7

Portugāle

0,5

0,0

Īrija

14,2

1,3

Malta

0,2

0,0

Svarīgākās preces Latvijas izvedumā uz Eiropas Savienības valstīm, faktiskajās cenās, milj. latu

2008.gada janvārī - martā uz ES valstīm salīdzinājumā ar 2007.gada janvāri - martu faktiskajās cenās visstraujāk palielinājās lauksaimniecības un pārtikas preču izvedums– par 56,0%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 37,4%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 34,7%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 30,2%, satiksmes līdzekļu – par 27,1%, parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu – par 12,8%, koka un koka izstrādājumu – par 3,3%. Tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu izvedums samazinājās – par 14,6%, minerālproduktu par – par 0,6%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā uz NVS valstīm, faktiskajās cenās, milj. latu

2008.gada janvārī - martā preču eksports uz NVS valstīm faktiskajās cenās sasniedza 153,3 milj. latu.Salīdzinājumā ar 2007.gada janvāri – martu visstraujāk palielinājās minerālproduktu eksports – par 80,0%, koka un koka izstrādājumu – par 55,9%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 53,6%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 35,5%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 12,4%, parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu – par 6,3%. Savukārt samazinājās optisko ierīču un aparatūras eksports – par 15,6%, satiksmes līdzekļu – par 9,5%, tauku un eļļu – par 8,8%.

Importa vērtība faktiskajās cenās 2008. gada janvārī - martā bija par 55,8 milj. latu lielāka nekā 2007.gada janvārī - martā, sasniedzot 1852,0 milj.latu.

2008.gada janvārī - martā preču importa pieaugums faktiskajās cenās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu bija vērojams minerālproduktiem – par 35,0%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 25,6%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 13,3%, plastmasām un to izstrādājumiem, kaučukam un tā izstrādājumiem – par 9,2%. Savukārt par 26,6% samazinājās koka un koka izstrādājumu imports, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 13,2%, satiksmes līdzekļu – par 7,9%, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu – par 0,4%.

Svarīgākās preces Latvijas importā, faktiskajās cenās

Prece (KN kods)

2007.g. I-III

2008.g. I-III

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Mašīnas un mehānismi (84)

237,8

13,2

189,4

10,2

Elektriskās mašīnas un iekārtas (85)

142,2

7,9

140,4

7,6

Vieglie automobiļi (8703)

137,3

7,6

97,5

5,3

Dīzeļdegviela (27101941-27101949)

56,1

3,1

82,3

4,4

Dabasgāze (271121)

55,7

3,1

61,4

3,3

Dzelzs un neleģēts tērauds (7206-7217)

64,7

3,6

60,9

3,3

Farmācijas produkti (30)

70,0

3,9

60,0

3,2

Dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

53,2

3,0

49,9

2,7

Papīrs un kartons, tā izstrādājumi (48)

37,0

2,1

39,8

2,1

Trikotāžas un tekstila apģērbs (61-62)

40,4

2,2

39,2

2,1

Motorbenzīni (27101141-27101159)

32,3

1,8

37,9

2,0

Plastmasas pusfabrikāti, izstrādājumi (3915-3926)

40,8

2,3

37,4

2,0

Piens un piena produkti (0401-0404, 040510, 0406)

9,2

0,5

13,0

0,7

Cigaretes (240220)

9,1

0,5

10,8

0,6

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis (0302-0304)

6,3

0,4

10,0

0,5

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (0203)

6,3

0,4

7,1

0,4

Mazuts (27101961-27101969)

6,5

0,4

7,0

0,4

Dabiskie vīnogu vīni (220421, 220429)

8,2

0,5

5,7

0,3

Atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa (0207)

4,5

0,3

5,1

0,3

Cements (2523)

4,1

0,2

4,0

0,2

2008.gada janvārī - martā nozīmīgākā daļa (76,6%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 14,9% (tai skaitā no Krievijas 9,8%).

Preču ievedums no Eiropas Savienības valstīm 2008.gada janvārī - martā, faktiskajās cenās

Valsts

milj. latu

% no kopējā apjoma

Valsts

milj. latu

% no kopējā apjoma

Lietuva

272,1

14.7

Čehija

23,4

1.3

Vācija

259,5

14.0

Spānija

21,1

1.1

Igaunija

143,2

7.7

Ungārija

14,0

0.8

Polija

130,8

7.1

Slovākija

11,1

0.6

Somija

102,3

5.5

Kipra

7,7

0.4

Zviedrija

100,3

5.4

Īrija

5,9

0.3

Nīderlande

64,5

3.5

Portugāle

5,0

0.3

Itālija

60,1

3.2

Luksemburga

4,0

0.2

Dānija

51,5

2.8

Slovēnija

3,3

0.2

Francija

40,7

2.2

Bulgārija

2,0

0.1

Beļģija

36,7

2.0

Grieķija

1,9

0.1

Austrija

31,7

1.7

Rumānija

1,5

0.1

Lielbritānija

24,4

1.3

Malta

0,1

0,0

Svarīgākās preces Latvijas ievedumā no Eiropas Savienības valstīm, faktiskajās cenās, milj. latu

2008.gada janvārī - martā ievedums no ES valstīm salīdzinājumā ar 2007.gada janvāri - martu faktiskajās cenās visstraujāk palielinājās minerālproduktiem – par 69,7%, lauksaimniecības un pārtikas precēm par – 25,7%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 12,3%, parasto metālu un parasto metālu izstrādājumiem – par 3,9%. Savukārt samazinājās mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu ievedums par 12,9%, satiksmes līdzekļu – par 7,0%, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu par – 1,3%, koka un koka izstrādājumu– par 0,8%.

 Svarīgākās preces Latvijas importā no NVS valstīm, faktiskajās cenās, milj. latu

 

2008.gada janvārī - martā preču imports no NVS valstīm faktiskajās cenās sasniedza 275,5 milj. latu. Salīdzinājumā ar 2007.gada janvāri - martu visstraujāk palielinājās ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports – par 103,5%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 38,0%, minerālproduktu – par 27,1%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 9,6%, satiksmes līdzekļu – par 6,5%. Savukārt par 47,9%, samazinājās koka un koka izstrādājumu imports, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumu par – 46,3%, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu par – 27,5%.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi