Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2008. gada martā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais preču ārējās tirdzniecības apgrozījums 2008.gada martā faktiskajās cenās sasniedza 1008,1milj. latu, kas ir par 2,3 milj. latu jeb 0,2% mazāk nekā mēnesi iepriekš un par 4,5 milj. latu jeb 0,4% vairāk nekā pagājušā gada martā.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) Dati precizēti par 2007.gada oktobri un decembri.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2008.g. martā, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008.g. februāri

2007.g martu

Eksports - pavisam

378385

100

+3,8

+10,2

74,2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

54 113

14,3

-3,6

+36,6

68,9

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

26 852

7,1

-4,2

+12,6

56,2

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

32 855

8,7

-1,4

+17,2

66,3

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

10 168

2,7

+20,6

-5,8

71,6

Koks un koka izstrādājumi (IX)

70 020

18,5

+2,6

-9,8

91,5

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22 837

6,0

-3,9

-14,7

67,9

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

60 622

16,0

+11,5

+16,3

77,5

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

45 640

12,1

+6,6

+26,3

65,0

Satiksmes līdzekļi (XVII)

32 371

8,6

+30,9

+30,4

74,5

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

14 299

3,8

+0,9

-5,1

74,7

Pārējās preces

35 460

9,4

-8,2

+10,1

66,1

2008. gada martā salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš, rēķinot faktiskajās cenās, visstraujāk pieauga apaļkoku eksports – par 32,6%, dzelzs un neleģēta tērauda – par 11,3%, zāģmateriālu – par 10,7%, bet būtiski samazinājās papīra un kartona, tā izstrādājumu eksports – par 42,9%, skaidu plātņu – par 25,6%, kurināmās koksnes – par 14,3%, krāsaino metālu un to izstrādājumu – par 13,8%, finiera – par 8,1%.

2008. gada martā salīdzinājumā ar 2007. gada martu vislielākais eksporta pieaugums bija dzelzs un tērauda izstrādājumiem – par 28,3%, finierim un saplāksnim – par 15,2%, elektriskajām mašīnām un iekārtām – par 13,7%, farmācijas produktiem – par 10,7%, bet samazinājums bija zāģmateriālu eksportam – par 33,9%, apaļkokiem – par 20,9% un dzelzij un neleģētam tēraudam – par 9,3%.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2008.g. martā, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008.g. februāri

2007.g martu

Imports - pavisam

629696

100

-2,5

-4,6

79,2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

89 000

14,1

+8,0

+23,4

88,2

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

41 352

6,6

-1,1

+7,1

87,6

Minerālprodukti (V) 1)

78 424

12,5

-10,2

+22,0

49,6

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

65 729

10,4

+6,5

+4,7

83,5

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

33 379

5,3

+15,6

+11,0

88,6

Koks un koka izstrādājumi (IX)

13 747

2,2

-19,8

-48,9

54,0

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

29 259

4,6

+0,5

-8,9

83,7

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

58 584

9,3

-7,8

-10,0

64,3

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

109 394

17,4

-8,5

-15,6

84,5

Satiksmes līdzekļi (XVII)

80 430

12,8

-8,3

-18,5

92,6

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

19 361

3,1

+0,4

-12,1

80,9

Pārējās preces

52 389

8,3

+6,6

-7,4

84,7

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2008.gada martā salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš, rēķinot faktiskajās cenās, visstraujāk samazinājās zāģmateriālu imports – par 28,1%, mašīnu un mehānismu imports – par 18,5%, dzelzs un neleģētā tērauda – par 13,4%, motorbenzīnu – par 11,5%, bet pieauga farmācijas produktu imports – par 23,2%, vieglo automobiļu – par 18,0%, elektrisko mašīnu un iekārtu – par 7,6%, dīzeļdegvielas – par 6,9%.

2008.gada martā salīdzinājumā ar 2007.gada martu vislielākais importa samazinājums bija zāģmateriāliem – par 62,5%, vieglajiem automobiļiem – par 28,1%, mašīnām un mehānismiem – par 28,1% un dzelzij un neleģētam tēraudam – par 24,7%, bet pieaugums bija motorbenzīniem – par 25,3%, dabasgāzei – par 24,4% un dīzeļdegvielai – par 14,3%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri (apjoms faktiskajās cenās)

Valstu grupas,

valstis

2008.g. marts

2008.g. februāris

2007.g. marts

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

Eksports - pavisam

378 385

100

364 597

100

343 236

100

ES valstis

280 852

74,2

279 886

76,8

259 556

75,6

NVS

59 370

15,7

54 773

15,0

50 560

14,7

Pārējās valstis

38 163

10,1

29 938

8,2

33 120

9,6

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

62 957

16,6

61 844

17,0

49 763

14,5

Igaunija

48 455

12,8

46 316

12,7

43 879

12,8

Krievija

42 189

11,1

37 344

10,2

31 084

9,1

Vācija

29 174

7,7

31 504

8,6

30 777

9,0

Zviedrija

24 312

6,4

24 613

6,8

24 278

7,1

Lielbritānija

17 154

4,5

15 388

4,2

26 650

7,8

Polija

15 724

4,2

16 526

4,5

18 275

5,3

Imports - pavisam

629 696

100

645 808

100

660 361

100

ES valstis

498 419

79,2

502 316

77,8

511 365

77,4

NVS

81 439

12,9

91 555

14,2

90 905

13,8

Pārējās valstis

49 838

7,9

51 937

8,0

58 091

8,8

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

94 700

15,0

96 358

14,9

102 194

15,5

Lietuva

90 957

14,4

95 468

14,8

85 585

13,0

Krievija

50 934

8,1

60 393

9,4

58 520

8,9

Igaunija

50 915

8,1

47 607

7,4

54 980

8,3

Polija

43 582

6,9

46 251

7,2

46 253

7,0

Zviedrija

36 024

5,7

34 209

5,3

31 907

4,8

Somija

32 170

5,1

38 010

5,9

32 758

5,0

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008.gada janvārī - martā bija par 8,1% jeb 218,8 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 2926,0 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2008.g. janvārī – martā, faktiskajās cenās

Eksports

Imports

Pavisam

ES valstis,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst. latu

% no kopap-joma

Pavisam

1074028

100

76,7

1852007

100

76,6

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

165 741

15,4

71,8

245 206

13,2

86,8

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes
produkti (I)

39 326

3,7

83,9

51 617

2,8

93,6

Augu valsts produkti (II)

43 542

4,1

89,7

63 523

3,4

78,4

Tauki un eļļas (III)

2 324

0,2

96,9

9 874

0,5

97,9

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

80 549

7,5

55,6

120 192

6,5

87,4

Minerālprodukti (V) 1)

40 781

3,8

61,5

256 618

13,9

45,0

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

90 320

8,4

68,4

179 491

9,7

79,1

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

27 358

2,5

70,6

87 386

4,7

85,8

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

5 136

0,5

88,7

6 518

0,4

83,8

Koks un koka izstrādājumi (IX)

208 571

19,4

90,4

45 953

2,5

52,8

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

21 265

2,0

83,9

46 106

2,5

85,7

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

67 618

6,3

67,9

83 646

4,5

83,3

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

3 545

0,3

79,9

20 204

1,1

85,9

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

21 578

2,0

78,5

37 785

2,0

87,7

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

2 428

0,2

81,3

7 531

0,4

49,9

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

162 982

15,2

82,9

179 529

9,7

60,3

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

122 845

11,4

67,0

329 813

17,8

84,4

Satiksmes līdzekļi (XVII)

80 064

7,5

81,2

240 991

13,0

93,8

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

10 425

1,0

45,7

28 576

1,5

81,1

Ieroči un munīcija (XIX)

11

0,0

-

1 489

0,1

84,4

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

42 335

3,9

74,4

55 032

3,0

78,4

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

8

0,0

-

133

0,0

50,4

Pārējās preces

1 013

0,1

77,0

-

-

-

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas Ārējā tirdzniecība sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi