Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2008.g.februārī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008.gada februārī sasniedza 1010,4 milj. latu, kas ir par 102,9 milj. latu jeb 11,3% vairāk nekā janvārī un par 147,7 milj. latu jeb 17,1% vairāk nekā pagājušā gada februārī.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1 
 

________________
1) Dati precizēti par 2007.gada augustu, septembri, novembri un 2008.gada janvāri.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2008.g. februārī (faktiskajās cenās)

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis,
% no sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no kopapjoma

2008.g. janvāri

2007.g
februāri

Eksports - pavisam

364 597

100

+10,1

+26,7

76,8

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

56 153

15,4

+1,2

+66,0

71,2

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi(IV)

28 040

7,7

+9,3

+46,0

54,3

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

33 317

9,1

+38,0

+52,4

64,8

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

8 431

2,3

-3,8

-1,5

67,3

Koks un koka izstrādājumi (IX)

68 219

18,7

-3,0

+5,5

90,2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

23 762

6,5

+13,1

-3,6

67,8

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

54 372

14,9

+13,3

+19,3

86,2

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

42 816

11,7

+24,5

+46,7

67,7

Satiksmes līdzekļi (XVII)

24 735

6,8

+7,7

+27,6

84,1

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

14 167

3,9

+2,1

+22,5

72,1

Pārējās preces

38 625

10,6

+20,3

+35,9

72,9

2008.gada februārī salīdzinājumā ar janvāri, rēķinot faktiskajās cenās, visstraujāk pieauga farmācijas produktu eksports – par 86,7%, dzelzs un tērauda izstrādājumu – par 28,6%, zāģmateriālu – par 10,2%, bet būtiski samazinājās apaļkoku eksports – par 46,2%, dzelzs un neleģēta tērauda – par 13,1%, mēbeļu, ieskaitot matračus un gultas piederumus – par 6,8%.

2008.gada februārī salīdzinājumā ar 2007.gada februāri vislielākais eksporta pieaugums bija finierim un saplāksnim – par 62,6%, krāsainajiem metāliem un to izstrādājumiem – par 47,5%, elektriskajām mašīnām un iekārtām – par 43,4%, bet samazinājums bija zāģmateriālu eksportam – par 26,6%, apaļkokiem – par 24,6%, dzelzij un neleģētam tēraudam – par 3,8%.


Svarīgākās preces Latvijas importā 2008.g. februārī (faktiskajās cenās)

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis,
% no sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopapjoma

2008.g. janvāri

2007.g
februāri

Imports - pavisam

645 808

100

+12,0

+12,3

77,8

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

82 422

12,8

+11,7

+33,0

86,2

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

41 800

6,5

+12,8

+18,4

87,6

Minerālprodukti (V) 1)

87 295

13,5

-4,0

+40,7

49,3

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

61 712

9,6

+18,6

+18,9

77,6

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

28 874

4,5

+14,9

+10,1

85,7

Koks un koka izstrādājumi (IX)

17 132

2,7

+13,7

-15,2

55,5

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

29 124

4,5

+15,3

+6,9

83,6

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

63 567

9,8

+10,8

+14,9

59,9

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

119 543

18,5

+18,5

+0,7

86,4

Satiksmes līdzekļi (XVII)

87 694

13,6

+20,3

+3,4

95,3

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

19 291

3,0

+17,8

+8,5

78,5

Pārējās preces

49 154

7,6

+5,0

+0,9

84,8

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2008.gada februārī salīdzinājumā ar janvāri, rēķinot faktiskajās cenās, visstraujāk pieauga mašīnu un mehānismu imports – par 32,3%, motorbenzīnu – par 32,2%, dzelzs un neleģēta tērauda – par 15,3%, farmācijas produktu – par 14,4%, bet samazinājās dīzeļdegvielas imports – par 21,5%, dabasgāzes – par 17,2%, vieglo automobiļu – par 13,8%.

2008.gada februārī salīdzinājumā ar 2007.gada februāri vislielākais importa pieaugums bija dīzeļdegvielai – par 62,0%, motorbenzīniem – par 42,5% un dzelzij un neleģētam tēraudam – par 26,4%, bet būtisks samazinājums bija vieglo automobiļu importam – par 36,7%, farmācijas produktiem – par 20,1% un dabasgāzei – par 13,9%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri (faktiskajās cenās)

Valstu grupas, valstis

2008.g. februāris

2008.g. janvāris

2007.g. februāris

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

Eksports - pavisam

364 597

100

331 046

100

287 743

100

ES valstis

279 886

76,8

262 638

79,3

220 036

76,5

NVS

54 773

15,0

39 123

11,8

40 204

14,0

Pārējās valstis

29 938

8,2

29 285

8,8

27 503

9,6

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

61 844

17,0

54 421

16,4

43 673

15,2

Igaunija

46 316

12,7

44 092

13,3

39 811

13,8

Krievija

37 344

10,2

25 957

7,8

25 237

8,8

Vācija

31 504

8,6

40 044

12,1

23 624

8,2

Zviedrija

24 613

6,8

28 463

8,6

21 439

7,5

Dānija

20 458

5,6

15 764

4,8

12 245

4,3

Polija

16 526

4,5

14 227

4,3

9 801

3,4

Imports - pavisam

645 808

100

576 503

100

574 979

100

 

ES valstis

502 316

77,8

418 082

72,5

436 720

76,0

NVS

91 555

14,2

102 482

17,8

82 710

14,4

Pārējās valstis

51 937

8,0

55 939

9,7

55 549

9,7

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

96 358

14,9

68 472

11,9

100 072

17,4

Lietuva

95 468

14,8

85 686

14,9

66 282

11,5

Krievija

60 393

9,4

69 264

12,0

58 844

10,2

Igaunija

47 607

7,4

44 667

7,7

43 824

7,6

Polija

46 251

7,2

40 975

7,1

38 783

6,7

Somija

38 010

5,9

32 138

5,6

31 502

5,5

Zviedrija

34 209

5,3

30 090

5,2

28 369

4,9

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008.gada janvārī - februārī bija par 12,6% jeb 214,4 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 1918,0 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2008.g. janvārī – februārī (faktiskajās cenās)

Eksports

Imports

Pavisam

ES valstis,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES valstis,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Pavisam

695 643

100

78,0

1222311

100

75,3

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

111 629

16,0

73,3

156 206

12,8

86,0

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes
produkti (I)

25 406

3,7

85,8

32 154

2,6

93,0

Augu valsts produkti (II)

30 925

4,4

93,0

38 795

3,2

75,4

Tauki un eļļas (III)

1 601

0,2

97,3

6 416

0,5

98,9

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

53 697

7,7

55,2

78 841

6,5

87,2

Minerālprodukti (V) 1)

25 848

3,7

62,6

178 194

14,6

43,0

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

57 466

8,3

69,5

113 762

9,3

76,5

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

17 191

2,5

70,0

54 007

4,4

84,1

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

4 336

0,6

93,0

4 189

0,3

85,3

Koks un koka izstrādājumi (IX)

138 551

19,9

89,9

32 206

2,6

52,3

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

15 539

2,2

85,0

31 335

2,6

86,3

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

44 781

6,4

67,9

54 387

4,4

83,1

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

2 316

0,3

83,4

11 617

1,0

85,4

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

13 800

2,0

79,3

25 560

2,1

87,9

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

1 711

0,2

81,2

5 039

0,4

41,3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

102 360

14,7

86,1

120 945

9,9

58,4

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

77 205

11,1

68,2

220 419

18,0

84,3

Satiksmes līdzekļi (XVII)

47 693

6,9

85,8

160 560

13,1

94,4

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

6 312

0,9

47,1

17 489

1,4

79,0

Ieroči un munīcija (XIX)

10

0,0

-

610

0,0

70,2

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

28 036

4,0

74,2

35 672

2,9

77,0

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

5

0,0

-

115

0,0

53,0

Pārējās preces

856

0,1

80,7

-

-

-

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzē tēmā ”Ārējā tirdzniecība”.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi