Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri 2008. gada janvārī - septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms 2008. gada janvārī - septembrī faktiskajās cenās sasniedza 9048.7 milj. latu. - par 316.0 milj. latu jeb 3.6 % vairāk salīdzinājumā ar 2007. gada janvāri – septembri.

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu

Dati precizēti par 2007.g. IV ceturksni un 2008.g. I un II ceturksni.

Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2008. gada janvārī - septembrī pieauga par 3.5% salīdzinājumā ar 2007. gada janvāri – septembri. Importa apjoms salīdzināmajās cenās tai pat laikā samazinājās par 9.9%.

Latvijas eksporta un importa struktūra (BEC1), faktiskajās cenās, milj. latu

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2007.g. I-IX

2008.g. I-IX

2007.g.I-IX

2008.g.I-IX

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

2 949.7

100

3 360.2

100

5 782.9

100

5 688.5

100

Kapitālpreces

266.1

9.0

318.4

9.5

1 114.0

19.3

874.2

15.4

Starppatēriņa preces

1 793.9

60.8

1 977.3

58.8

2 564.8

44.3

2 631.2

46.2

Patēriņa preces

699.7

23.7

746.5

22.2

1 350.7

23.4

1 344.9

23.6

Pārējās preces2

94.7

3.2

217.7

6.5

187.3

3.2

424.5

7.5

Vieglie automobiļi 3

82.6

2.8

90.7

2.7

437.8

7.6

276.5

4.9

Autobenzīns 3

12.7

0.5

9.6

0.3

128.3

2.2

137.2

2.41 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.

2 Ieskaitot matemātisko pierēķinu.

3 Šīs preces ietilpst vairākās BEC grupās.

Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās, ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces). Sagrupējot eksportētās un importētās preces kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida atbilstoši BEC klasifikācijai, iegūst kopējo priekšstatu par valsts eksporta un importa struktūru – jo lielāks ir kapitālpreču un starppatēriņa preču īpatsvars importa struktūrā, jo vairāk potenciāli var tikt stimulēta iekšzemes ražošanas attīstība.

Eksporta vērtība faktiskajās cenās 2008. gada janvārī - septembrī sasniedza 3360.2 milj. latu – par 410.5 milj. latu jeb 13.9% vairāk salīdzinājumā ar 2007.gada janvāri - septembri. Pieaugums bija vērojams gandrīz visās preču grupās. Parasto metāliu un parasto metālu izstrādājumu eksporta apjoms pieauga par 42.0%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 26.7%, satiksmes līdzekļu – par 26.6%. mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu – par 26.1%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 23.6%. Tomēr samazinājās koka un koka izstrādājumu eksports - par 14.5%, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu – par 10.9%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā, faktiskajās cenās

Prece (KN kods)

2007.g. I-IX

2008.g. I-IX

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Dzelzs un neleģēts tērauds (7206-7217)

216.1

7.3

310.9

9.3

Elektriskās mašīnas un iekārtas (85)

151.5

5.1

206.1

6.1

Mašīnas un mehānismi (84)

169.5

5.7

198.9

5.9

Zāģmateriāli (4407)

257.8

8.7

160.8

4.8

Trikotāžas un tekstila apģērbs (61-62)

118.8

4.0

113.7

3.4

Farmācijas produkti (30)

101.2

3.4

111.3

3.3

Apaļkoki (440310-440399)

125.8

4.3

103.3

3.1

Koka izstrādājumi (4414-4421)

92.1

3.1

86.6

2.6

Finieris un saplāksnis (4408, 4412)

77.5

2.6

75.0

2.2

Kurināmā koksne (4401)

71.3

2.4

67.2

2.0

Mēbeles, ieskaitot gultas piederumus (9401-9404)

71.8

2.4

60.3

1.8

Plastmasas pusfabrikāti (3915-3926)

51.6

1.7

48.3

1.4

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums (1001)

14.3

0.5

47.9

1.4

Papīrs un kartons (48)

39.9

1.4

43.6

1.3

Piens, krējums, citi skābpiena produkti (0401-0404)

39.7

1.3

41.8

1.2

Zivju konservi (1604-1605)

32.7

1.1

38.8

1.2

Aglomerēta un neaglomerēta kūdra (2703)

32.1

1.1

34.2

1.0

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis (0302-0304)

17.4

0.6

24.6

0.7

Siers un biezpiens (0406)

21.2

0.7

22.8

0.7

Degvīns (220860)

18.8

0.6

21.1

0.6

Svarīgākie Latvijas eksporta partneri 2008. gada janvārī – septembrī bija Lietuva (17.0% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.5%), Krievija (10.0%), Vācija (8.1%) un Zviedrija (7.0%).

Importa vērtība faktiskajās cenās 2008. gada janvārī - septembrī bija par 94.4 milj. latu jeb 1.6% mazāka nekā 2007. gada janvārī - septembrī, sasniedzot 5688.5 milj.latu.

2008. gada janvārī - septembrī preču importa samazinājums faktiskajās cenās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu bija vērojams koka un koka izstrādājumiem - par 44.9%, satiksmes līdzekļiem – par 25.6%, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumiem - par 22.7%, mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm; elektroiekārtām – par 15.9%, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 7.9%. Savukārt pieauga minerālproduktu imports – par 37.2%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 17.8%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 15.2%, parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu – par 8.9%.

Svarīgākās preces Latvijas importā, faktiskajās cenās

Prece (KN kods)

2007. g. I-IX

2008. g. I-IX

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Mašīnas un mehānismi (84)

730.3

12.6

575.4

10.1

Elektriskās mašīnas un iekārtas (85)

445.5

7.7

448.8

7.9

Dīzeļdegviela (27101941-27101949)

221.9

3.8

313.8

5.5

Vieglie automobiļi (8703)

438.3

7.6

276.9

4.9

Dzelzs un neleģēts tērauds (7206-7217)

202.7

3.5

223.8

3.9

Farmācijas produkti (30)

193.7

3.3

211.3

3.7

Dabasgāze (271121)

106.7

1.8

169.8

3.0

Dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

182.9

3.2

160.5

2.8

Motorbenzīni (27101141-27101159)

128.2

2.2

137.1

2.4

Plastmasas pusfabrikāti, izstrādājumi (3915-3926)

148.1

2.6

130.5

2.3

Papīrs un kartons, tā izstrādājumi (48)

114.6

2.0

112.6

2.0

Trikotāžas un tekstila apģērbs (61-62)

118.5

2.0

111.2

2.0

Piens un piena produkti (0401-0404, 040510, 0406)

29.8

0.5

37.1

0.7

Cigaretes (240220)

34.5

0.6

36.2

0.6

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis (0302-0304)

24.8

0.4

32.4

0.6

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (0203)

22.3

0.4

31.0

0.5

Mazuts (27101961-27101969)

17.9

0.3

17.0

0.3

Atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa (0207)

15.7

0.3

16.3

0.3

Cements (2523)

15.9

0.3

14.8

0.3

Dabiskie vīnogu vīni (220421, 220429)

23.6

0.4

14.7

0.3

Svarīgākie Latvijas importa partneri 2008. gada janvārī – septembrī bija Lietuva (16.6% no importa kopapjoma), Vācija (13.3%), Krievija (10.1%), Igaunija (7.1%) un Polija (7.0%).

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr.67366694
Anželika Pavlova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi