Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību ar pārtikas produktiem un degvielu 2008. gada janvārī-septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada janvārī – septembrī lauksaimniecības un pārtikas produktu eksports faktiskajās cenās sasniedza 508,9 milj. latu (15,1% no kopējā eksporta apjoma) salīdzinājumā ar 401,6 milj. latu iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu eksporta vērtība (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) bija 246,6 milj. latu (2007. gada deviņos mēnešos – 224,6 milj. latu).

2008. gada janvārī – septembrī lauksaimniecības un pārtikas produktu imports faktiskajās cenās sasniedza 733,7 milj. latu (12,9% no kopējā importa apjoma) salīdzinājumā ar 623,0 milj. latu iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu importa vērtība (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) bija 369,7 milj. latu (2007. gada janvārī – septembrī 339,3 milj. latu).

Tirdzniecība ar lauksaimniecības un pārtikas produktiem 2008. gada janvārī – septembrī pa mēnešiem, tūkst. latu

Lauksaimniecības un pārtikas preču eksports 2008. gada janvārī – septembrī (faktiskajās cenās), salīdzinot ar 2007. gada janvāri – septembri, palielinājās par 26,7% (īpatsvars kopējā preču eksporta apjomā - 15,1%), tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas - par 9,8%.

2008. gada janvārī – septembrī salīdzinājumā ar 2007. gada analogu laika posmu lauksaimniecības un pārtikas preču eksports faktiskajās cenās pieauga straujāk nekā to imports (eksports – par 26,7%, imports – par 17,8%). Pārtikas rūpniecības ražojumu eksportā 2008. gada janvārī – septembrī kaimiņvalsts Lietuvas īpatsvars bija 24,5%, bet Igaunijas – 15,6%, importā atbilstoši – 24,8% un 9,5%. Tirdzniecībā ar Lietuvu šo preču izvedums pieauga par 10,5%, bet ievedums – par 8,8%. Savukārt tirdzniecībā ar Igauniju eksports samazinājās par 17,8%, bet imports pieauga par 9,7%.

Svarīgāko pārtikas produktu eksports 2008. gada janvārī  septembrī


Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2007. g. I-IX

pavisam

īpatsvars, %

Lauksaimniecības un pārtikas preces - pavisam

X

X

508 865

100

 

Piens, krējums, citi skābpiena produkti, t

152 681

+24.7

41 846

8.2

 

Siers un biezpiens, t

10 136

-7.0

22 779

4.5

 

Sviests, t

1 094

-53.7

1 958

0.4

 

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums, t

303 609

+2.6 reizes

47 946

9.4

 

Svaigas un saldētas zivis, t

40 925

+9.7

24 639

4.8

 

Zivju konservi, t

42 284

+7.0

38 831

7.6

 

Degvīns, tūkst l alc. 100%

8 115

-3.6

21 098

4.1

 

Alus, tūkst. l

5 695

-50.1

1 736

0.3

 

Bezalkoholiskie dzērieni ar cukura piedevu, tūkst. l

34 496

-0.2

10 732

2.1

 

Cigaretes, milj. gab.

4 569

-6.6

23 707

4.7

Dažāda veida piena produktu visvairāk tika izvests uz ES valstīm – 83,7% vērtības izteiksmē faktiskajās cenās:

- piens, krējums, citi skābpiena produkti – 86,5% (uz Lietuvu – 71,3%, Igauniju – 5,5%, Vāciju – 4,5%). 5,2% piena, krējuma, citu skābpiena produktu tika eksportēts uz Lībiju,

- siers un biezpiens – 77,6% (uz Vāciju – 47,5%, Igauniju – 11,0, Itāliju – 5,1%). Uz Krieviju tika eksportēts 17,6% siera un biezpiena,

- sviests – 94,9%(uz Vāciju – 67,0%, Igauniju – 10,9%, Itāliju – 7,8%).

Uz ESvalstīm tika nosūtīts 77,6% svaigu un saldētu zivju. Lielākie tirdzniecības partneri bija Lietuva – 22,2%, Igaunija – 21,6% un Francija – 16,3%. Uz Baltkrieviju tika eksportēts 15,5% svaigu un saldētu zivju.

Kviešu un kviešu un rudzu maisījums galvenokārt tika izvests uz ES valstīm – 65,3% (uz Dāniju – 19,5%, Vāciju – 17,9%, Spāniju – 12,8%). 15,4% kviešu un kviešu un rudzu maisījuma tika eksportēts uz Maroku.

Uz ES izveda 47,6% zivju konservu (uz Igauniju – 23,9%, Lietuvu – 6,9%, Vāciju – 3,8%). Bez tam 20,8% zivju konservu eksportēja uz Krieviju, 14,9% uz Amerikas Savienotajām Valstīm un 5,0% uz Baltkrieviju.

Lielākās partnervalstis degvīna eksportā bija Amerikas Savienotās Valstis – 40,0% no degvīna eksporta kopapjoma, Kipra – 10,1% un Kanāda – 9,4%.

Uz ES valstīm izveda 57,4% alus (uz Lietuvu– 44,4%,Igauniju – 8,7%, Īriju – 2,0%). Ievērojams alus eksporta apjoms bija uz Krieviju – 39,3%.

Bezalkoholiskie dzērieni ar cukura piedevu visvairāk tika izvesti uz ES valstīm – 91,8% (uz Lietuvu – 36,9%, Igauniju – 30,4%, Dāniju – 11,5%).

Cigaretes izveda galvenokārt tikai uz ES valstīm – 95,0% (uz Lietuvu – 58,9%, Igauniju – 17,5%, Dāniju – 15,4%).

Lauksaimniecības un pārtikas preču imports 2008. gada janvārī – septembrī (faktiskajās cenās), salīdzinot ar 2007. gada janvāri – septembri, palielinājās par 17,8% (īpatsvars kopējā preču importa apjomā 12,9%), tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas imports – par 9,0%.

Svarīgāko pārtikas produktu imports 2008. gada janvārī – septembrī


Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2007.g. I- IX

pavisam

īpatsvars,%

Lauksaimniecības un pārtikas preces - pavisam

X

X

733 685

100

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa, t

24 620

+17.1

31 039

4.2

Atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa, t

19 840

-6.2

16 271

2.2

Svaigas un saldētas zivis, t

29 293

+28.2

32 366

4.4

Piens, krējums un citi piena produkti, t

58 113

+11.2

37 120

5.1

Cukurs, t

41 059

+65.9

18 131

2.5

 

Šokolāde un citi produkti ar kakao piedevu, t

6 668

-11.8

16 779

2.3

Bezalkoholiskie dzērieni ar cukura piedevu, tūkst. l

58 761

-4.8

17 307

2.4

Dabiskie vīnogu vīni, tūkst. l

11 209

-35.2

14 743

2.0

Alus, tūkst. l

23 700

-4.0

7 933

1.1

Cigaretes, milj. gab.

5 974

+26.1

36 175

4.9


Lielākā daļa – 87,3%, lauksaimniecības un pārtikas preču (faktiskajās cenās) tika importēta no ES valstīm.

Cūkgaļa galvenokārt tika ievesta no Vācijas – 25,6%, Polijas – 24,6 %, Igaunijas – 18,8 % un Lietuvas –      9,8 %.

Mājputnu gaļu visvairāk ieveda no Lietuvas – 25,4%, Nīderlandes – 23,8%, Polijas – 10,7% un Dānijas – 10,6%.

Svaigas un saldētas zivis tika ievestas no Zviedrijas – 40,0%, Lietuvas – 10,1% un Dānijas - 5,7%. 16,9% svaigu un saldētu zivju tika importēts no Norvēģijas.

Piens, krējums un piena produkti tika ievesti galvenokārt no Lietuvas – 33,5%, Igaunijas – 28,4%, Polijas – 17,3% un Vācijas – 11,9%.

Cukuru pārsvarā ieveda no Lietuvas – 40,3%, Dānijas – 32,6%, Polijas – 14,7%, arī no Igaunijas – 6,6%.

Šokolāde un citi produkti ar kakao piedevu galvenokārt tika ievesti no Lietuvas – 29,8%, Polijas – 14,7%, Igaunijas – 14,3% un Vācijas – 8,9%.

Bezalkoholiskos dzērienus ar cukura piedevu pārsvarā ieveda no Igaunijas – 36,9%, arī no Polijas – 11,3%, Austrijas – 10,9% un Lietuvas – 10,5%.

Dabisko vīnogu vīnu visvairāk ieveda no Francijas – 28,9%, Spānijas – 18,6%, Itālijas – 10,9% un Vācijas – 7,8%.

Alus galvenokārt tika ievests no Igaunijas – 30,4 % un Lietuvas – 27,5%, mazāk no Čehijas – 9,0%. Importēts tika arī no Krievijas – 15,6% no alus importa kopapjoma.

Cigaretes pārsvarā tika ievestas no Lietuvas – 62,5%, Polijas – 10,1%, Vācijas – 6,4% un Somijas – 5,8%. 4,5% cigarešu tika importēts no Turcijas.

2008. gada janvārī – septembrī naftas un naftas produktu imports naturālā izteiksmē salīdzinājumā ar 2007. gada janvāri – septembri samazinājās. Tomēr cenu pieauguma rezultātā minēto produktu imports faktiskajās cenās pieauga par 115,7 milj. latu jeb 28,0%, tai skaitā dīzeļdegvielas – par 91,9 milj. latu jeb 41,4%, motorbenzīnu - par 8,9 milj. latu jeb 6,9%. Savukārt mazuta imports samazinājās par 928 tūkst. latiem jeb 5,2%.

Degvielas imports 2008. gada janvārī  septembrī


Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2007.g. I-IX

pavisam

īpatsvars, %

Nafta un naftas produkti

X

X

528 354

100

Dīzeļdegviela, t

641 158

-5.9

313 802

59.4

Motorbenzīni, tūkst.l

405 017

-15.4

137 096

25.9

Mazuts, t

66 414

-34.1

16 969

3.2

Rēķinot faktiskajās cenās, lielāko daļu dīzeļdegvielas importēja no Lietuvas – 47,4%, Baltkrievijas – 36,4%, Krievijas – 15,5%, bet no Šveices – 0,7%.

Motorbenzīnus pārsvarā ieveda no Lietuvas – 93,2%, bet pārējo importēja no Norvēģijas – 6,4%, Baltkrievijas – 0,3% un Apvienotās Karalistes – 0,03%.

Visvairāk mazutu importēja no Krievijas – 35,7%, Igaunijas – 31,3% un Baltkrievijas – 28,9%, bet no Apvienotās Karalistes – 3,8% un Kazahstānas – 0,2%.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr.67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi