Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2008. gada septembrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais preču ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008.gada septembrī sasniedza 1110,5 milj. latu – par 158,5 milj. latu jeb 16,7% vairāk nekā mēnesi iepriekš un par 124,9 milj. latu jeb 12,7% vairāk nekā pagājušā gada septembrī, salīdzinot ar augustu, īpaši strauji ir palielinājies importa apjoms, un tas, ņemot vērā faktu, ka apmēram pusi no valsts eksporta veido tirdzniecības nozarē darbojošos komersantu darījumi, iespējams, ir ietekmējis arī kopējo eksporta darījumu vērtības pieaugumu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2008. gada janvāri, februāri, martu, jūniju un jūliju.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2008. g. septembrī, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008. g. augustu

2007. g. septembri

Eksports - pavisam

419 607

100

+15.6

+23.5

68.8

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

71 603

17.1

+26.3

+28.8

61.9

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

34 233

8.2

+28.4

+47.3

47.3

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

44 886

10.7

+89.8

+77.9

73.3

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

12 162

2.9

+2.7

+21.1

74.2

Koks un koka izstrādājumi (IX)

55 906

13.3

-4.3

-28.2

88.5

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22 657

5.4

+7.7

+0.2

76.2

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

78 376

18.7

-2.3

+91.2

59.3

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

50 921

12.1

+17.5

+20.1

64.7

Satiksmes līdzekļi (XVII)

25 572

6.1

+0.9

+16.6

75.6

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

13 004

3.1

+11.8

+8.4

66.4

Pārējās preces

44 520

10.6

+45.1

+42.7

63.1

2008. gada septembrī salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš, rēķinot faktiskajās cenās, visstraujāk pieauga kviešu un kviešu un rudzu maisījuma eksports – 3,7 reizes (uz Dāniju, Zviedriju, Portugāli, Nīderlandi un Farēru salām). Ievērojams pieaugums bija arī gatavo zivju, vēžveidīgo, molusku produktu un konservu eksportam - par 65,2%, šokolādes un citu pārtikas produktu ar kakao piedevu – par 60,0%, degvīna – par 37,9%. Starp ķīmiskās rūpniecības ražojumiem vislielākais eksporta pieaugums bija parfimērijas un kosmētikas līdzekļiem – par 84,4%, farmācijas produktiem – par 41,1%. Nozīmīgi pieauga arī stikla šķiedras eksports – par 52,6%, aglomerētas un neaglomerētas kūdras – par 36,5%, elektroierīču un elektroiekārtu – par 26,7%, krāsaino metālu un to izstrādājumu – par 14,0%, trikotāžas apģērbu un tā piederumu – par 12,8%. Savukārt samazinājās apaļkoku eksports – par 24,7%, finiera un saplākšņa – par 12,2%, dzelzs un neleģēta tērauda – par 2,8%.

Šā gada septembrī salīdzinājumā ar 2007. gada septembri vislielākais eksporta pieaugums bija dzelzij un neleģētam tēraudam – 2,4 reizes (īpaši uz Peru, Dāniju un Baltkrieviju), dzelzs un tērauda izstrādājumiem – par 59,2%. Starp lauksaimniecības un pārtikas precēm visievērojamākais eksporta kāpums bija kviešu un kviešu un rudzu maisījumam – par 90,6%, gataviem zivju, vēžveidīgo, molusku produktiem un konserviem – par 75,9% un degvīnam – par 55,2%. Nozīmīgi pieauga arī ķīmiskās rūpniecības ražojumu eksports: parfimērijas un kosmētikas līdzekļiem – par 67,2%, organiskiem ķīmiskiem savienojumiem – par 45,3%, krāsošanas ekstraktiem, krāsvielām, krāsām un lakām, tepēm, mastikām – par 40,7%. Ievērojami palielinājās arī aglomerētas un neaglomerētas kūdras eksports – par 43,9%, elektroierīču un elektroiekārtu – par 39,1%,  grāmatu, avīžu, pārējo poligrāfijas produktu – par 34,5%, ģipša izstrādājumu – par 14,9%. Samazinājums bija apaļkoku eksportam – par 47,4%, zāģmateriālu – par 45,0%.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2008. g. septembrī, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst.latu

% no kopapjoma

2008. g. augustu

2007. g. septembri

Imports - pavisam

690 934

100

+17.3

+7.0

76.0

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

91 169

13.2

+11.6

+38.0

86.5

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

46 654

6.8

+10.5

+27.4

85.2

Minerālprodukti (V) 1)

127 696

18.5

+9.0

+50.6

47.3

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

70 010

10.1

+46.3

+41.4

81.8

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

36 448

5.3

+24.6

+13.0

87.4

Koks un koka izstrādājumi (IX)

10 472

1.5

+4.8

-50.7

68.7

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

31 432

4.5

+40.4

+1.4

86.4

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

67 897

9.8

+8.5

+6.2

65.5

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

113 334

16.4

+6.2

-8.7

87.6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

67 713

9.8

+45.0

-26.1

86.0

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

18 871

2.7

+18.9

-21.4

76.4

Pārējās preces

55 892

8.1

+14.0

-2.3

81.9

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2008.gada septembrī salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš (faktiskajās cenās) importa apjoms pieauga visās svarīgākajās preču grupās. Visievērojamākais kāpums bija jaunām riepām vieglajām un kravas automašīnām, autobusiem - 2 reizes (no Čehijas un Itālijas), kravas automobiļiem – par 64,6%, dabasgāzei – par 53,0%, tekstila apģērbiem un tā piederumiem – par 50,5%, vieglajiem automobiļiem – par 40,6%, parfimērijas un kosmētikas līdzekļiem – par 28,0%, cigaretēm – par 24,7%, elektroierīcēm un elektroiekārtām – par 20,3%, farmācijas produktiem – par 16,5%.

Salīdzinājumā ar 2007. gada septembri vislielākais importa pieaugums bija dabasgāzei – 3 reizes, kafijas ekstraktiem, esencēm un koncentrātiem, uz šo produktu vai kafijas bāzes izgatavotiem produktiem – par 72,2%, dīzeļdegvielai – par 53,1%, jaunām riepām vieglajām un kravas automašīnām, autobusiem – par 42,5%, margarīnam – par 28,6%, farmācijas produktiem – par 16,2%, krāsošanas ekstraktiem, krāsvielām, krāsām un lakām, tepēm, mastikām – par 12,1%. Samazinājums bija zāģmateriāliem – par 68,4%, traktoriem – par 45,4%, mēbelēm, ieskaitot matračus un gultas piederumus – par 31,7%, mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm – par 18,1%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri, faktiskajās cenās

Valstu grupas, valstis

2008. g. septembris

2008. g. augusts

2007. g. septembris

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

Eksports - pavisam

419 607

100

362 872

100

339 881

100

ES valstis

288 525

68.8

258 328

71.2

260 404

76.6

NVS

67 112

16.0

53 255

14.7

50 410

14.8

Pārējās valstis

63 970

15.2

51 289

14.1

29 067

8.6

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

63 669

15.2

57 075

15.7

52 510

15.4

Igaunija

56 323

13.4

50 873

14.0

50 051

14.7

Krievija

43 153

10.3

34 294

9.5

35 423

10.4

Vācija

29 412

7.0

24 251

6.7

31 616

9.3

Zviedrija

27 145

6.5

24 078

6.6

27 161

8.0

Dānija

22 484

5.4

17 601

4.9

16 438

4.8

Apvienotā Karaliste

16 444

3.9

15 990

4.4

22 590

6.6

Imports - pavisam

690 934

100

589 136

100

645 716

100

ES valstis

ES valstis

524 901

76.0

446 166

75.7

507 447

78.6

NVS

NVS

113 863

16.5

92 297

15.7

84 266

13.1

Pārējās

Pārējās valstis

52 170

7.6

50 673

8.6

54 003

8.4

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

124 576

18.0

116 691

19.8

98 981

15.3

Vācija

87 624

12.7

67 224

11.4

97 516

15.1

Krievija

72 735

10.5

66 166

11.2

49 678

7.7

Polija

48 299

7.0

44 954

7.6

44 457

6.9

Igaunija

47 765

6.9

41 093

7.0

52 306

8.1

Somija

32 014

4.6

25 640

4.4

32 018

5.0

Zviedrija

29 304

4.2

23 295

4.0

32 208

5.0

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008. gada janvārī - septembrī bija par 3,6% jeb 316,0 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 9048,7 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2008. g. janvārī – septembrī, faktiskajās cenās

Eksports

Imports

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopap-joma

tūkst. latu

% no kopap-joma

Pavisam

3 360 195

100

73.5

5 688 546

100

76.1

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

508 865

15.1

66.9

733 685

12.9

87.3

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

124 172

3.7

84.1

148 028

2.6

93.0

Augu valsts produkti (II)

130 258

3.9

74.7

181 886

3.2

82.8

Tauki un eļļas (III)

7 794

0.2

97.7

34 069

0.6

96.9

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

246 641

7.3

53.1

369 702

6.5

86.3

Minerālprodukti (V) 1)

135 010

4.0

57.2

882 814

15.5

47.9

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

271 320

8.1

68.4

548 769

9.6

79.8

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

94 397

2.8

73.3

274 848

4.8

87.5

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

9 743

0.3

85.8

19 201

0.3

82.7

Koks un koka izstrādājumi (IX)

587 300

17.5

89.9

114 180

2.0

56.5

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

55 796

1.7

78.3

135 012

2.4

86.0

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

184 786

5.5

69.8

231 177

4.1

83.8

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

9 780

0.3

86.3

52 310

0.9

86.4

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

69 365

2.1

76.5

120 133

2.1

85.8

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

7 422

0.2

81.6

25 012

0.4

48.1

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

621 263

18.5

73.0

617 233

10.9

57.5

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

404 924

12.1

66.2

1 024 185

18.0

85.5

Satiksmes līdzekļi (XVII)

254 026

7.6

81.0

635 316

11.2

91.4

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

29 747

0.9

39.5

92 133

1.6

82.8

Ieroči un munīcija (XIX)

93

0.0

-

14 095

0.2

95.3

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

113 448

3.4

69.7

168 096

3.0

79.4

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

22

0.0

-

347

0.0

62.2

Pārējās preces

2 889

0.1

76.7

-

-

-

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi