Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2008. gada augustā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, 2008. gada augustā kopējais preču ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 952,0 milj. latu – par 60,4 milj. latu jeb 6,0% mazāk nekā mēnesi iepriekš un par 59,6 milj. latu jeb 5,9% mazāk nekā pagājušā gada augustā.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2007. gada decembri un 2008. gada maiju.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2008. gada augustā, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008.g. jūliju

2007.g. augustu

Eksports - pavisam

362 872

100

-1.9

+4.1

71.2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

56 699

15.6

+1.5

+9.7

65.7

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

26 668

7.3

+0.1

+2.2

48.7

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

23 647

6.5

-24.2

-5.3

62.0

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

11 842

3.3

+5.1

+7.3

74.6

Koks un koka izstrādājumi (IX)

58 396

16.1

-3.1

-27.7

88.7

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

21 045

5.8

+15.0

-8.9

71.7

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

80 247

22.1

+6.3

+57.1

68.5

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

43 332

11.9

-2.3

+5.4

67.6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

25 347

7.0

-12.5

+23.2

71.4

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

11 629

3.2

-8.9

-14.7

68.4

Pārējās preces

30 688

8.5

-2.2

+0.2

66.2

2008. gada augustā salīdzinājumā ar jūliju (faktiskajās cenās) visstraujāk samazinājās neorganiskās ķīmijas produktu eksports – par 92,6%, kviešu un kviešu un rudzu maisījuma – par 53,3%, farmācijas produktu – par 23,1%, parfimērijas un kosmētikas līdzekļu – par 16,3%, mehānismu un mehānisko ierīču – par 8,0%, zāģmateriālu – par 7,0%, bet pieauga trikotāžas apģērbu un tā piederumu eksports – par 25,0%, gatavo zivju, vēžveidīgo, molusku produktu un konservu – par 21,1%, dzelzs un neleģēta tērauda – par 20,0%, dzelzs un tērauda izstrādājumu – par 12,7%.

2008. gada augustā salīdzinājumā ar 2007. gada augustu (faktiskajās cenās) vislielākais eksporta pieaugums bija kviešu un kviešu un rudzu maisījumam (eksports uz Maroku, Norvēģiju un Igauniju) – 3,2 reizes, dzelzij un neleģētam tēraudam – par 69,3%, dzelzs un tērauda izstrādājumiem – par 32,7%, elektroierīcēm un elektroiekārtām – par 8,7%, bet samazinājums bija apaļkoku eksportam – par 43,4%, zāģmateriālu – par 43,2%, plastmasas pusfabrikātu izstrādājumu; atkritumu – par 6,7%, tekstila apģērbu un tā piederumu – par 3,5%.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2008. gada augustā, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008. g. jūliju

2007.g. augustu

Imports - pavisam

589 136

100

-8.3

-11.1

75.7

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

81 663

13.9

-2.8

+8.3

89.4

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

42 225

7.2

-8.5

-0.0

85.9

Minerālprodukti (V) 1)

117 166

19.9

+7.1

+40.7

54.2

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

47 869

8.1

-20.7

-8.1

71.9

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

29 242

5.0

-7.4

-18.9

88.9

Koks un koka izstrādājumi (IX)

9 992

1.7

-12.4

-55.9

63.3

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22 383

3.8

-0.8

-24.4

82.2

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

62 556

10.6

-25.1

-2.8

60.8

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

106 668

18.1

-3.7

-16.4

85.3

Satiksmes līdzekļi (XVII)

46 704

7.9

-23.8

-48.3

90.3

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

15 865

2.7

+0.2

-27.4

78.4

Pārējās preces

49 028

8.3

-5.2

-18.1

83.4

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2008. gada augustā salīdzinājumā ar jūliju (faktiskajās cenās) visstraujāk samazinājās jauktu ķīmisko produktu imports – par 45,1%, vieglo automobiļu – par 33,5%, dzelzs un neleģēta tērauda – par 30,6%, farmācijas produktu – par 17,6%, krāsaino metālu un to izstrādājumu – par 15,0%, zāģmateriālu – par 14,0%, bet pieauga elektroenerģijas imports – par 77,4%, dabasgāzes – par 6,4% un dīzeļdegvielas – par 6,3%.

2008. gada augustā salīdzinājumā ar 2007. gada augustu (faktiskajās cenās) vislielākais importa samazinājums bija zāģmateriāliem – par 73,4 %, kravas automobiļiem – par 65,3%, vieglajiem automobiļiem – par 59,6%, mobilajiem telefoniem – par 43,0%, tekstila apģērbiem un tā piederumiem – par 26,0%, mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm – par 18,9%, bet pieaugums bija cukuram (ievedums no Somijas, Dānijas) – 2,4 reizes, dabasgāzei – 2,3 reizes, elektroenerģijai – par 90,0%, svaigai, atdzesētai vai saldētai cūkgaļai – par 29,6%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri, apjoms faktiskajās cenās

Valstu grupas, valstis

2008. g. augusts

2008. g. jūlijs

2007. g. augusts

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

Eksports - pavisam

362 872

100

369 857

100

348 629

100

ES valstis

258 328

71.2

276 612

74.8

266 600

76.5

NVS

53 255

14.7

55 336

15.0

52 755

15.1

Pārējās valstis

51 289

14.1

37 909

10.2

29 274

8.4

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

57 075

15.7

67 283

18.2

55 863

16.0

Igaunija

50 873

14.0

51 827

14.0

52 481

15.1

Krievija

34 294

9.5

37 754

10.2

37 531

10.8

Vācija

24 251

6.7

30 710

8.3

30 029

8.6

Zviedrija

24 078

6.6

22 566

6.1

31 042

8.9

Dānija

17 601

4.9

15 211

4.1

13 033

3.7

Apvienotā Karaliste

15 990

4.4

20 996

5.7

23 974

6.9

Imports - pavisam

589 136

100

642 521

100

663 001

100

ES valstis

ES valstis

446 166

75.7

480 567

74.8

520 802

78.6

NVS

NVS

92 297

15.7

108 612

16.9

84 568

12.8

Pārējās

Pārējās valstis

50 673

8.6

53 342

8.3

57 631

8.7

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

116 691

19.8

111 612

17.4

105 196

15.9

Vācija

67 224

11.4

85 894

13.4

95 463

14.4

Krievija

66 166

11.2

69 098

10.8

51 344

7.7

Polija

44 954

7.6

44 434

6.9

50 983

7.7

Igaunija

41 093

7.0

47 509

7.4

60 659

9.1

Somija

25 640

4.4

27 181

4.2

33 012

5.0

Zviedrija

23 295

4.0

22 697

3.5

25 383

3.8

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008. gada janvārī – augustā bija par 2,3% jeb 181,2 milj. latu lielāks nekā pagājušajā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 7928,3 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2008. gada janvārī – augustā, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopap-joma

tūkst. latu

% no kopap-joma

Pavisam

2 945 342

100

74.3

4 982 993

100

76.0

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

437 418

14.9

68.5

645 248

12.9

87.5

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

110 571

3.8

84.1

131 288

2.6

93.2

Augu valsts produkti (II)

109 498

3.7

79.6

159 482

3.2

82.7

Tauki un eļļas (III)

5 000

0.2

96.8

28 815

0.6

96.9

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

212 349

7.2

54.0

325 663

6.5

86.6

Minerālprodukti (V) 1)

114 145

3.9

57.2

761 438

15.3

48.5

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

227 898

7.7

67.7

473 662

9.5

79.3

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

81 693

2.8

73.0

238 790

4.8

87.5

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

8 643

0.3

85.6

16 491

0.3

82.5

Koks un koka izstrādājumi (IX)

534 766

18.2

90.1

103 947

2.1

55.4

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

50 724

1.7

79.2

120 256

2.4

86.4

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

163 497

5.6

69.1

200 908

4.0

83.4

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

8 587

0.3

85.3

44 563

0.9

86.3

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

61 068

2.1

76.6

104 760

2.1

85.7

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

6 780

0.2

82.4

21 978

0.4

49.7

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

545 820

18.5

75.1

548 128

11.0

56.4

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

348 020

11.8

66.0

901 765

18.1

85.1

Satiksmes līdzekļi (XVII)

228 697

7.8

81.6

566 652

11.4

92.1

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

25 101

0.9

42.0

81 905

1.6

83.1

Ieroči un munīcija (XIX)

67

0.0

-

6 325

0.1

91.2

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

100 841

3.4

70.3

145 808

2.9

79.3

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

21

0.0

-

370

0.0

65.4

Pārējās preces

1 557

0.1

61.4

-

-

-¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes sadaļā ”Ārējā tirdzniecība”.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr.67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi