Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009. gada janvārī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009. gada janvārī bija 639.7milj. latu – par 21.7% jeb 177.2 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 32.4% jeb 306.0 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada janvārī.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2008.gada augustu, septembri, oktobri, novembri un decembri.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009 .g. janvārī, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-ajoma

% (+, -) pret 2008.g. janvāri

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2008.g. janvāri

Pavisam

246 198

100

-25.3

393 519

100

-36.1

-147 321

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

40 635

16.5

-18.2

65 181

16.6

-13.1

-24 546

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

10 355

4.2

-12.1

14 159

3.6

-9.8

-3 804

gaļa un gaļas subprodukti (02)

1 210

0.5

+2.7

5 896

1.5

-8.3

-4 686

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 513

1.4

+19.1

4 512

1.1

+33.9

-999

piena pārstrādes produkti (04)

4 948

2.0

-33.6

3 089

0.8

-42.5

+1 859

Augu valsts produkti (II)

9 767

4.0

-12.6

15 648

4.0

-22.5

-5 881

augļi un rieksti (08)

782

0.3

-20.9

4 351

1.1

-36.6

-3 569

graudaugu kultūras (10)

4 589

1.9

+3.5

890

0.2

-62.2

+3 699

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

20 116

8.2

-21.7

32 553

8.3

-9.6

-12 437

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

3 436

1.4

-27.7

1 800

0.5

-13.0

+1 636

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 079

0.4

+0.9

5 780

1.5

+24.5

-4 701

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

5 769

2.3

-47.2

6 572

1.7

-20.6

-803

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

3 345

1.4

+14.6

3 980

1.0

-12.2

-635

Minerālprodukti (V) 1)

8 905

3.6

-28.7

82 175

20.9

-11.1

-73 270

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

8 566

3.5

-23.6

79 653

20.2

-11.0

-71 087

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

22 555

9.2

-6.1

46 303

11.8

-21.5

-23 748

farmācijas produkti (30)

10 618

4.3

+21.0

24 147

6.1

+8.7

-13 529

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

6 906

2.8

-25.6

15 283

3.9

-43.9

-8 377

plastmasas un to izstrādājumi (39)

5 152

2.1

-22.3

11 498

2.9

-47.5

-6 346

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

38 043

15.5

-47.1

5 226

1.3

-66.2

+32 817

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

38 003

15.4

-47.1

5 004

1.3

-66.8

+32 999

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

4 763

1.9

-13.0

10 199

2.6

-37.4

-5 436

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 409

1.4

-22.7

8 810

2.2

-37.9

-5 401

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

14 387

5.8

-29.1

18 673

4.7

-26.2

-4 286

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

3 255

1.3

-26.8

5 123

1.3

+5.6

-1 868

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

5 955

2.4

-13.9

5 459

1.4

-12.1

+496

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

40 328

16.4

-15.1

34 515

8.8

-40.5

+5 813

dzelzs un tērauds (72)

24 751

10.1

-16.6

17 998

4.6

-40.5

+6 753

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

9 540

3.9

-7.4

9 153

2.3

-44.7

+387

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

31 733

12.9

-20.8

57 942

14.7

-49.7

-26 209

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

15 321

6.2

-7.8

31 747

8.1

-43.7

-16 426

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

16 411

6.7

-30.0

26 195

6.7

-55.4

-9 784

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

19 724

8.0

-13.2

27 348

6.9

-63.6

-7 624

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

11 114

4.5

-46.5

26 108

6.6

-64.5

-14 994

Dažādi izstrādājumi (XX)

8 264

3.4

-37.5

9 895

2.5

-47.1

-1 631

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

7 273

3.0

-34.5

6 920

1.8

-43.6

+353

Pārējās preces

9 955

4.0

-23.2

20 779

5.3

-45.8

-10 824


 ¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2009. gada janvārī nozīmīgākā daļa (74.5%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 12.9%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (15.7% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.6%), Vācija (9.4%), Zviedrija (7.3%) un Krievija (6.4%).

2009. gada janvārī nozīmīgākā daļa Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm (69.0%), tam sekoja imports no NVS valstīm – 21.7%. Svarīgākie importa partneri bija Krievija (17.4% no importa kopapjoma), Lietuva (15.6%), Vācija (9.9 %), Polija (7.7%) un Igaunija (6.8%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati. 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi