Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009. gada februārī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009. gada februārī bija 646.9 milj. latu – par 1.1% jeb 7.2 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 35.9% jeb 361.5 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada februārī.

2009. gada janvārī – februārī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 1286.6 milj. latu - par 34.2% jeb 667.4 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 507.2 milj. latu – par 27.4% jeb 191.6 milj. latu mazāk, bet importa apjoms bija 779.4 milj. latu - par 37.9% jeb 475.8 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1 Dati precizēti par 2008. gada aprīli, maiju, jūniju, septembri un novembri.

2009. gada februārī nozīmīgākā daļa (70.4%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.6%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.4% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.1%), Krievija (8.2%), Vācija (8.0%) un Zviedrija (6.7%).

2009. gada februārī nozīmīgākā daļa (68.8%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 21.0%. Svarīgākie importa partneri bija Krievija (16.8% no importa kopapjoma), Lietuva (14.0%), Vācija (11.3 %), Polija (7.2%) un Igaunija (5.9%).

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009. g. februārī, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2008.g. februāri

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2008.g. februāri

Pavisam

260 989

100

-29.3

385 850

100

-39.6

-124 861

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

49 657

19.0

-11.5

64 287

16.7

-19.9

-14 630

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

10 627

4.1

-20.7

14 268

3.7

-9.3

-3 641

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 396

1.7

+9.4

5 147

1.3

+7.9

-751

piena pārstrādes produkti (04)

4 471

1.7

-42.3

4 288

1.1

-18.5

+183

Augu valsts produkti (II)

16 076

6.2

+15.5

14 217

3.7

-35.2

+1 859

augļi un rieksti (08)

717

0.3

-40.1

5 006

1.3

-24.1

-4 289

graudaugu kultūras (10)

11 438

4.4

+46.8

607

0.2

-66.7

+10 831

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

22 586

8.7

-18.9

32 662

8.5

-17.4

-10 076

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

3 331

1.3

-43.4

1 982

0.5

+0.1

+1 349

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 575

0.6

+27.3

4 367

1.1

-21.4

-2 792

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

6 495

2.5

-38.2

6 332

1.6

-41.1

+163

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

2 483

1.0

-9.9

3 893

1.0

-3.6

-1 410

Minerālprodukti (V) 1)

11 291

4.3

-14.9

72 372

18.8

-13.4

-61 081

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

10 717

4.1

-1.7

70 135

18.2

-11.2

-59 418

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

28 903

11.1

-9.0

54 080

14.0

-15.2

-25 177

farmācijas produkti (30)

17 507

6.7

+14.0

29 428

7.6

+19.4

-11 921

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

6 721

2.6

-29.4

14 706

3.8

-50.6

-7 985

plastmasas un to izstrādājumi (39)

5 421

2.1

-28.3

11 655

3.0

-48.4

-6 234

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

40 693

15.6

-41.9

4 712

1.2

-71.0

+35 981

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

40 620

15.6

-41.9

4 475

1.2

-71.6

+36 145

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

4 469

1.7

-43.0

11 808

3.1

-19.2

-7 339

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 080

1.2

-52.7

10 284

2.7

-17.1

-7 204

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

16 803

6.4

-24.3

20 554

5.3

-26.6

-3 751

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 552

1.7

-3.9

4 823

1.3

-16.9

-271

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

7 048

2.7

-13.2

6 244

1.6

-21.7

+804

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

37 484

14.4

-27.7

30 734

8.0

-50.9

+6 750

dzelzs un tērauds (72)

22 134

8.5

-23.1

14 998

3.9

-54.5

+7 136

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

9 385

3.6

-29.5

8 146

2.1

-51.2

+1 239

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

31 477

12.1

-34.8

55 454

14.4

-55.5

-23 977

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

15 371

5.9

-31.5

31 650

8.2

-57.5

-16 279

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

16 106

6.2

-37.7

23 805

6.2

-52.6

-7 699

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

13 233

5.1

-54.7

25 054

6.5

-68.5

-11 821

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

11 261

4.3

-53.6

21 683

5.6

-71.7

-10 422

Dažādi izstrādājumi (XX)

8 258

3.2

-40.9

9 443

2.4

-55.6

-1 185

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

6 904

2.6

-36.4

5 928

1.5

-55.4

+976

Pārējās preces

12 000

4.6

-20.7

22 646

5.9

-35.4

-10 646


1) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes sadaļā ”Ārējā tirdzniecība”.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi