Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009. gada janvārī - martā

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2009.gada janvārī - martā sasniedza 1987.1 milj. latu - par 963.9 milj. latu jeb 32.7% mazāk salīdzinājumā ar 2008.gada janvāri - martu. Tai skaitā eksporta apjoms saruka par 279.3 milj. latu jeb 26.0%, bet importa - par 684.6 milj. latu jeb 36.5%.

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās 2

Periods

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

2009.gada I ceturksnis

-19.8

-22.1

-28.2

-37.5

2008.gada IV ceturksnis

-5.1

-6.6

-12.5

-19.7

 

Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC 3klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2008.gada janvāris - marts

2009.g. janvāris - marts

2008.g. janvāris - marts

2009.g. janvāris - marts

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

1074.5

100

795.2

100

1876.5

100

1 191.9

100

Kapitālpreces

103.5

9.6

72.6

9.1

318.4

17.0

129.3

10.8

Starppatēriņa preces

637.6

59.3

426.9

53.7

852.0

45.4

540.7

45.4

Patēriņa preces

260.5

24.3

196.9

24.8

485.0

25.9

337.0

28.3

Pārējās preces

37.6

3.5

73.7

9.3

73.8

3.9

139.9

11.7

Vieglie automobiļi 4

31.6

3.0

21.8

2.7

108.3

5.8

27.3

2.3

Autobenzīns 4

3.7

0.3

3.3

0.4

39.0

2.0

17.7

1.5


Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), kā arī matemātiskais pierēķins, ir ieskaitīti pārējo preču kategorijā.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra pēc NACE5 2. red. klasifikācijas2009.gada janvārī - martā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju piederība
NACE sadaļai/nodaļai
pēc to galvenā saimnieciskās darbības veida

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

795.2

100

1 191.9

100

-396.7

A – lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

19.1

2.4

8.3

0.7

10.7

C – apstrādes rūpniecība

354.4

44.6

155.8

13.1

198.6

tai skaitā:

10-12 – pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

49.1

6.2

44.5

3.7

4.6

13-15 – tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

28.5

3.6

12.9

1.1

15.6

16-18 – koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

84.3

10.6

14.3

1.2

70.0

20, 21 – ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

30.9

3.9

9.6

0.8

21.3

22, 23 – gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

19.4

2.4

13.1

1.1

6.3

24, 25 – metālu un metāla izstrādājumu ražošana

76.9

9.7

32.8

2.7

44.1

26, 27 – datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

23.4

2.9

7.7

0.6

15.7

29, 30 – transportlīdzekļu ražošana

13.5

1.7

4.1

0.3

9.4

31 – mēbeļu ražošana

11.2

1.4

3.4

0.3

7.8

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

17.2

2.2

13.4

1.1

3.8

D – elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

0.7

0.1

144.8

12.1

-144.1

F – būvniecība

8.3

1.0

13.0

1.1

-4.7

G – vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

269.8

33.9

637.7

53.5

-367.9

H – transports un glabāšana

15.0

1.9

25.3

2.1

-10.3

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm; nesadalīts matemātiskais pierēķins

127.9

16.1

207.0

17.4

-79.1

1 Dati precizēti par 2008.gadu.
2 Dati precizēti par 2008.gada IV ceturksni.
3 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
4 Šīs preces ietilpst vairākās BEC grupās.
5 Statistiskā klasifikācija atbilstoši uzņēmumu saimnieciskajai darbībai.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi