Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009. gada martā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gada martā bija 700.6 milj. latu – par 8.3% jeb 53.7 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 29.7% jeb 296.3 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada martā.

2009.gada janvārī – martā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 1987.1 milj. latu - par 32.7% jeb 963.9 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 795.2 milj. latu – par 26.0% jeb 279.3 milj. latu mazāk, bet importa apjoms veidoja 1191.9 milj. latu - par 36.5% jeb 684.6 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) Dati precizēti par 2008.gada jūliju, augustu, oktobri un decembri.

2009.gada martā nozīmīgākā daļa (70.8%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 15.1%. Svarīgākie eksporta partneri bija Igaunija (13.3% no eksporta kopapjoma), Lietuva (13.0%), Vācija (10.2%), Krievija (8.7%) un Zviedrija (7.2%).

2009.gada martā nozīmīgākā daļa (71.5%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 20.1%. Svarīgākie importa partneri bija Krievija (14.9% no importa kopapjoma), Lietuva (14.3%), Vācija (11.3 %), Polija (8.0%) un Igaunija (6.8%).

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009.g. martā, faktiskajās cenās

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -)pret
2008.g.
martu

tūkst. latu

% no
kopap-joma

% (+, -)pret
2008.g.
martu

Pavisam

288 026

100

-23.3

412 567

100

-33.6

-124 541

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

51 055

17.7

-9.6

66 899

16.2

-16.4

-15 844

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

11 678

4.1

-15.8

14 784

3.6

-5.7

-3 106

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 538

1.6

+8.4

5 391

1.3

+21.7

-853

piena pārstrādes produkti (04)

4 890

1.7

-38.3

3 592

0.9

-26.9

+1 298

Augu valsts produkti (II)

14 686

5.1

-9.4

17 362

4.2

-26.5

-2 676

augļi un rieksti (08)

857

0.3

-25.7

4 042

1.0

-39.6

-3 185

graudaugu kultūras (10)

8 829

3.1

+12.9

2 809

0.7

+33.2

+6 020

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

24 018

8.3

-5.3

31 783

7.7

-15.1

-7 765

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 200

1.5

-19.7

1 999

0.5

-12.6

+2 201

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 110

0.4

-17.7

4 159

1.0

-26.1

-3 049

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

8 171

2.8

-25.1

7 216

1.7

-31.2

+955

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 967

0.7

+2.1

2 284

0.6

-44.6

-317

Minerālprodukti (V) 1)

13 973

4.9

-5.6

76 967

18.7

+3.2

-62 994

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

13 357

4.6

+13.5

74 821

18.1

+5.6

-61 464

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

24 787

8.6

-21.5

51 679

12.5

-20.4

-26 892

farmācijas produkti (30)

13 877

4.8

-13.7

22 670

5.5

-2.8

-8 793

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

7 355

2.6

-30.1

17 889

4.3

-41.1

-10 534

plastmasas un to izstrādājumi (39)

5 722

2.0

-31.0

14 002

3.4

-41.0

-8 280

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

45 296

15.7

-36.5

5 708

1.4

-58.6

+39 588

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

45 245

15.7

-36.3

5 554

1.3

-58.8

+39 691

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

5 153

1.8

+6.4

10 469

2.5

-25.7

-5 316

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 336

1.2

-10.6

8 668

2.1

-26.0

-5 332

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

14 328

5.0

-33.0

20 337

4.9

-27.3

-6 009

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

3 627

1.3

-25.3

4 972

1.2

-17.5

-1 345

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 196

2.2

-18.6

6 493

1.6

-24.8

-297

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

42 401

14.7

-24.6

31 606

7.7

-45.1

+10 795

dzelzs un tērauds (72)

25 449

8.8

-27.7

13 859

3.4

-53.9

+11 590

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

10 431

3.6

-19.5

9 487

2.3

-38.4

+944

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

40 020

13.9

-17.1

62 859

15.2

-45.1

-22 839

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

23 587

8.2

-8.5

32 291

7.8

-46.6

-8 704

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

16 434

5.7

-27.0

30 568

7.4

-43.4

-14 134

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

23 608

8.2

-27.6

35 562

8.6

-60.1

-11 954

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

17 490

6.1

-35.3

26 864

6.5

-63.8

-9 374

Dažādi izstrādājumi (XX)

8 173

2.8

-38.3

10 654

2.6

-42.5

-2 481

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

6 618

2.3

-38.3

6 652

1.6

-46.2

-34

Pārējās preces

11 877

4.1

-17.3

21 938

5.3

-38.6

-10 060

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska, tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi