Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009. gada maijā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gada maijā bija 618.3 milj. latu – par 4.2% jeb 27.1 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 38.5% jeb 387.6 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada maijā.

2009.gada janvārī–maijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 3252.7 milj. latu - par 35.4% jeb 1782.6 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 1340.0 milj. latu – par 27.7% jeb 513.6 milj. latu mazāk, bet importa apjoms bija 1912.7 milj. latu - par 39.9% jeb 1269.0 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1


_______________

1) Dati precizēti par 2008.gada augustu, septembri, oktobri un decembri un 2009.gada februāri.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009.g. maijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+, -)

tūkst. latu

% no
kopap-joma

% (+, -)
pret 2008.g. maiju

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -)pret 2008.g. maiju

Pavisam

267 185

100

-30.1

351 125

100

-43.7

-83 940

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

51 138

19.1

-4.4

68 416

19.5

-15.3

-17 278

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

12 187

4.6

-8.3

15 601

4.4

+0.7

-3 414

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 339

1.6

+35.6

4 008

1.1

+4.1

+331

 

piena pārstrādes produkti (04)

5 089

1.9

-36.3

4 089

1.2

-0.2

+1 000

Augu valsts produkti (II)

14 518

5.4

+7.5

16 215

4.6

-20.8

-1 697

 

augļi un rieksti (08)

925

0.3

+14.1

5 415

1.5

-12.5

-4 490

 

graudaugu kultūras (10)

7 040

2.6

+46.6

849

0.2

-55.1

+6 191

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

23 946

9.0

-8.6

33 925

9.7

-12.7

-9 979

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 067

1.5

-19.9

1 480

0.4

-28.3

+2 587

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 261

0.5

-17.9

4 507

1.3

-28.1

-3 246

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

8 506

3.2

-25.4

8 217

2.3

-25.2

+289

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

2 068

0.8

-17.3

3 097

0.9

-13.9

-1 029

Minerālprodukti (V) 1)

14 479

5.4

-8.0

49 134

14.0

-47.4

-34 655

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

12 743

4.8

-0.6

46 891

13.4

-46.5

-34 148

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

26 543

9.9

-2.1

38 742

11.0

-33.8

-12 199

 

farmācijas produkti (30)

15 745

5.9

+38.3

18 787

5.4

-21.5

-3 042

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

8 716

3.3

-13.1

17 929

5.1

-41.3

-9 213

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

7 158

2.7

-7.6

14 896

4.2

-40.7

-7 738

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

42 727

16.0

-34.5

5 299

1.5

-58.0

+37 428

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

42 659

16.0

-34.2

5 128

1.5

-58.1

+37 531

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

4 971

1.9

-5.8

10 269

2.9

-27.9

-5 298

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 288

1.2

-12.6

8 704

2.5

-29.0

-5 416

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

14 002

5.2

-24.8

14 230

4.1

-40.7

-228

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 318

1.6

-7.9

3 125

0.9

-29.9

+1 193

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

4 963

1.9

-24.1

3 591

1.0

-33.7

+1 372

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

37 374

14.0

-55.4

33 863

9.6

-51.7

+3 511

 

dzelzs un tērauds (72)

20 386

7.6

-66.1

17 500

5.0

-55.6

+2 886

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

9 139

3.4

-36.4

9 074

2.6

-50.3

+65

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

32 104

12.0

-21.0

53 066

15.1

-52.3

-20 962

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

15 516

5.8

-16.0

26 560

7.6

-58.2

-11 044

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

16 588

6.2

-25.2

26 506

7.5

-44.5

-9 918

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

19 874

7.4

-44.2

24 230

6.9

-67.6

-4 356

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

14 871

5.6

-48.0

21 099

6.0

-70.3

-6 228

Dažādi izstrādājumi (XX)

8 280

3.1

-30.5

9 160

2.6

-53.6

-880

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

6 830

2.6

-30.3

6 339

1.8

-46.6

+491

Pārējās preces

6 977

2.6

-53.2

26 787

7.6

-20.1

-19 810

______________

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.


2009.gada maijā nozīmīgākā daļa (71.8%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.9%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.9%), Krievija (8.7%), Vācija (7.7%) un Zviedrija (6.0%).

2009.gada maijā nozīmīgākā daļa (77.4%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 13.8%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.1% no importa kopapjoma), Vācija (13.3 %), Polija (9.2%), Krievija (8.6%) un Igaunija (7.8%).


Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
Tel. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi