Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009.gada janvārī - jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2009.gada janvārī–jūnijā sasniedza 3897.5 milj. latu – par 2126.6 milj. latu jeb 35.3% mazāk salīdzinājumā ar 2008.gada janvāri–jūniju. Tai skaitā eksporta apjoms samazinājās par 584.0 milj. latu jeb 26.4%, bet importa – par 1542.6 milj. latu jeb 40.5%.

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1

1 Dati precizēti par 2008.gada III, IV ceturksni un 2009.gada I ceturksni.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās 2

Periods

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

I ceturksnis

-19.6

-21.4

-28.2

-37.4

II ceturksnis

+7.3

-18.6

-6.2

-40.3


2 Dati precizēti par 2009.gada I ceturksni.

Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC3 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2008.gada janvāris - jūnijs

2009.g. janvāris - jūnijs

2008.g. janvāris - jūnijs

2009.g. janvāris - jūnijs

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

2213.1

100

1629.1

100

3811.0

100

2268.4

100

Kapitālpreces

211.6

9.6

145.9

9.0

646.6

17.0

245.7

10.8

Starppatēriņa preces

1333.3

60.2

887.3

54.5

1762.6

46.3

1014.3

44.7

Patēriņa preces

512.9

23.2

413.6

25.4

953.1

25.0

671.9

29.6

Pārējās preces

81.6

3.7

127.6

7.8

160.3

4.2

235.9

10.4

Vieglie automobiļi4

67.3

3.0

46.5

2.8

204.1

5.3

51.1

2.3

Autobenzīns 4

6.4

0.3

8.2

0.5

84.3

2.2

49.5

2.2

3 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
4Šīs preces ietilpst vairākās BEC grupās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces – izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Patēriņa preces ir domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces) ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra pēc NACE5 2. red. klasifikācijas2009.gada janvārī-jūnijā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju piederība NACE sadaļai/nodaļai pēc to galvenā saimnieciskās darbības veida

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

1629.1

100

2268.4

100

-639.3

A – lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

38.2

2.3

17.2

0.8

+21.0

C – apstrādes rūpniecība

727.0

44.6

330.9

14.6

+396.1

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

10-12 – pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

106.8

6.6

97.0

4.3

+9.8

 

13-15 – tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

58.5

3.6

27.1

1.2

+31.4

 

16-18 – koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

180.6

11.1

29.4

1.3

+151.2

 

20, 21 – ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

64.2

3.9

18.9

0.8

+45.3

 

22, 23 – gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

43.9

2.7

32.4

1.4

+11.5

 

24, 25 – metālu un metāla izstrādājumu ražošana

140.2

8.6

65.1

2.9

+75.1

 

26, 27 – datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

45.5

2.8

16.3

0.7

+29.2

 

29, 30 – transportlīdzekļu ražošana

26.0

1.6

9.5

0.4

+16.5

 

31 – mēbeļu ražošana

23.3

1.4

7.2

0.3

+16.1

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

38.0

2.3

27.9

1.2

+10.1

D – elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

11.4

0.7

193.9

8.5

-182.5

F – būvniecība

16.9

1.0

27.7

1.2

-10.8

G – vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

571.2

35.1

1284.5

56.6

-713.3

H – transports un glabāšana

27.6

1.7

52.0

2.3

-24.4

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm

236.8

14.5

362.2

16.0

-125.4

5 Statistiskā klasifikācija atbilstoši uzņēmumu saimnieciskajai darbībai.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi