Preses relīze

Par ārējo tirdzniecību 2009. gada jūnijā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gada jūnijā bija 637.8 milj. latu – par 3.2% jeb 19.5 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 35.5% jeb 351.0 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada jūnijā.

2009.gada janvārī – jūnijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 3897.5 milj. latu - par 35.3% jeb 2126.6 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 1629.1 milj. latu – par 26.4% jeb 584.0 milj. latu mazāk, bet importa apjoms bija 2268.4 milj. latu - par 40.5% jeb 1542.6 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________

1) Dati precizēti par 2009.gada martu.

2009.gada jūnijā nozīmīgākā daļa (69.8%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.6%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.4% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.3%), Krievija (9.5%), Vācija (8.8%) un Zviedrija (5.5%).

2009.gada jūnijā nozīmīgākā daļa (76.6%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 12.9%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (17.2% no importa kopapjoma), Vācija (11.9%), Krievija (8.2%), Polija (8.1%) un Igaunija (7.0%).

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009.g. jūnijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no
kopap-joma

% (+, -)
pret
2008.g.
jūniju

tūkst. latu

% no
kopap-joma

% (+, -)
pret
2008.g.
jūniju

Pavisam

285 331

100

-20.6

352 477

100

-44.0

-67 146

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

55 569

19.5

+3.1

66 442

18.9

-20.6

-10 873

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

12 895

4.5

-19.0

14 779

4.2

-17.5

-1 884

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

1 028

0.4

-28.3

6 412

1.8

-19.0

-5 384

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 520

1.6

+19.8

4 415

1.3

-2.2

+105

 

piena pārstrādes produkti (04)

6 138

2.2

-37.9

3 365

1.0

-26.4

+2 773

Augu valsts produkti (II)

17 510

6.1

+51.3

13 147

3.7

-36.5

+4 363

 

augļi un rieksti (08)

1 665

0.6

+29.7

4 371

1.2

-34.3

-2 706

 

graudaugu kultūras (10)

9 371

3.3

+62.9

511

0.1

-67.5

+8 860

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

24 229

8.5

-6.7

35 253

10.0

-16.1

-11 024

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

3 049

1.1

-29.9

1 596

0.5

-26.4

+1 453

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 383

0.5

+3.8

5 035

1.4

-20.8

-3 652

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

9 999

3.5

-9.6

9 002

2.6

-25.9

+997

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

2 029

0.7

-11.3

2 773

0.8

-39.6

-744

Minerālprodukti (V) 1)

19 126

6.7

+37.8

59 407

16.9

-40.1

-40 281

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

17 593

6.2

+54.5

56 966

16.2

-39.2

-39 373

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

27 225

9.5

-0.1

44 580

12.6

-14.1

-17 355

 

farmācijas produkti (30)

15 340

5.4

+12.4

23 171

6.6

+8.8

-7 831

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

8 644

3.0

-19.5

19 878

5.6

-35.5

-11 234

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

6 891

2.4

-17.7

16 941

4.8

-29.3

-10 050

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

45 151

15.8

-24.2

4 829

1.4

-59.0

+40 322

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

45 081

15.8

-24.0

4 743

1.3

-58.8

+40 338

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

4 590

1.6

-8.2

11 241

3.2

-17.3

-6 651

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 491

1.2

-3.7

9 800

2.8

-14.4

-6 309

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

13 951

4.9

-23.2

13 967

4.0

-32.4

-16

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 556

1.6

+0.7

2 649

0.8

-16.1

+1 907

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

4 613

1.6

-25.5

3 428

1.0

-15.2

+1 185

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

38 529

13.5

-50.2

25 433

7.2

-71.4

+13 096

 

dzelzs un tērauds (72)

23 432

8.2

-57.6

9 630

2.7

-82.8

+13 802

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

8 672

3.0

-37.7

8 419

2.4

-58.3

+253

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

36 375

12.7

-13.9

55 928

15.9

-47.2

-19 553

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

18 177

6.4

-17.1

27 077

7.7

-56.3

-8 900

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

18 198

6.4

-10.6

28 851

8.2

-34.4

-10 653

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

17 925

6.3

-28.0

24 972

7.1

-64.3

-7 047

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

15 808

5.5

-25.0

23 889

6.8

-62.8

-8 081

Dažādi izstrādājumi (XX)

7 788

2.7

-31.6

7 203

2.0

-60.9

+585

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

6 482

2.3

-27.6

4 649

1.3

-57.4

+1 833

Pārējās preces

10 458

3.7

-30.7

18 597

5.3

-45.8

-8 139

______________

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzē.


Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi