Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2008.gadā sasniedza 11852.0 milj. latu - par 31.5 milj. latu jeb 0.3% vairāk salīdzinājumā ar 2007.gadu. Tai skaitā eksporta apjoms pieauga par 351.7 milj. latu jeb 8.7 %, bet savukārt importa vērtība samazinājās par 320.2 milj. latu jeb 4.1%.

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1

1 Dati precizēti par 2008.gada I, II un III ceturksni.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās1

Periods

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

2008. gads

+0.9

x

-11.9

x

I ceturksnis

-3.8

+8.0

-7.3

-1.8

II ceturksnis

+3.5

+3.0

-2.3

-11.0

III ceturksnis

-1.1

+3.0

+1.8

-11.8

IV ceturksnis

-7.8

-9.2

-14.4

-21.6

1 Dati precizēti par 2008.gada I, II un III ceturksni.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra pēc BEC1 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2007. gads

2008. gads

2007. gads

2008. gads

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

4040.3

100

4392.0

100

7780.2

100

7460.0

100

Kapitālpreces

370.2

9.2

417.3

9.5

1486.9

19.1

1161.9

15.6

Starppatēriņa preces

2439.6

60.4

2562.6

58.3

3420.1

44.0

3465.0

46.5

Patēriņa preces

954.5

23.6

1030.1

23.5

1861.2

23.9

1843.1

24.7

Pārējās preces

147.6

3.6

251.3

5.7

269.9

3.5

480.7

6.4

Vieglie automobiļi2

115.2

2.9

118.1

2.7

580.2

7.4

337.7

4.5

Autobenzīns2

13.2

0.3

12.6

0.3

161.9

2.1

171.6

2.3


1Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.

2 Šīs preces ietilpst vairākās BEC grupās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Pārējo preču kategorijā ir ieskaitītas citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), kā arī matemātiskais pierēķins.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra pēc NACE1 1.1. red. klasifikācijas2008. gadā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju piederība pēc to galvenā saimnieciskās darbības veida

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

4392.0

100

7460.0

100

-3068.0

lauksaimniecība, medniecība, mežsaimniecība un zvejniecība

93.7

2.1

42.4

0.6

+51.3

apstrādes rūpniecība

2000.7

45.6

1195.5

16.0

+805.2

tai skaitā:

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

296.0

6.7

260.9

3.5

+35.1

tekstilizstrādājumu ražošana

165.0

3.8

91.4

1.2

+73.5

koksnes un koka izstrādājumu ražošana

437.2

10.0

97.8

1.3

+339.4

ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

132.7

3.0

62.2

0.8

+70.5

nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

84.3

1.9

97.3

1.3

-13.0

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

402.1

9.2

229.4

3.1

+172.7

elektrisko un optisko iekārtu ražošana

113.9

2.6

82.1

1.1

+31.8

transportlīdzekļu ražošana

79.0

1.8

98.6

1.3

-19.5

citur neklasificēta rūpnieciskā ražošana

106.2

2.4

39.6

0.5

+66.6

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

184.3

4.1

136.2

1.8

+48.1

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

11.0

0.3

378.0

5.1

-367.0

būvniecība

28.1

0.6

112.0

1.5

-83.9

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

1640.2

37.3

4675.8

62.7

-3035.6

transports, glabāšana un sakari

135.1

3.1

187.2

2.5

-52.1

Pārējās sekcijas; bez sadalījuma pa sekcijām; nesadalīts matemātiskais pierēķins

483.2

11.0

869.1

11.7

-385.9

1 Statistiskā klasifikācija atbilstoši uzņēmumu saimnieciskajai darbībai.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr.67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi