Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2008. gada decembrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais preču ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008. gada decembrī sasniedza 819.4 milj. latu – par 12.3 milj. latu jeb 1.5% mazāk nekā mēnesi iepriekš un par 130.7 milj. latu jeb 13.8% mazāk nekā2007. gada decembrī.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2008.gada janvāri, februāri, martu, jūliju un septembri.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2008.g. decembrī, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008. g. novembri

2007. g. decembri

Eksports - pavisam

296 290

100

-4.6

-11.1

72.2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

74 545

25.2

+17.6

+35.1

63.2

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

32 527

11.0

+9.9

+10.7

48.5

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

30 790

10.4

+15.3

+19.1

76.5

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

7 171

2.4

-18.4

-19.6

71.8

Koks un koka izstrādājumi (IX)

38 713

13.1

-19.6

-39.3

83.7

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

14 551

4.9

-20.0

-13.7

72.0

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

32 524

11.0

-6.6

-39.0

74.6

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

46 072

15.5

+9.5

+18.9

68.8

Satiksmes līdzekļi (XVII)

16 521

5.6

-19.6

-33.3

81.0

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

8 883

3.0

-23.0

-33.5

75.7

Pārējās preces

26 520

9.0

-27.2

-18.8

72.1

2008. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri eksporta apjoms faktiskajās cenās pieauga zivīm – par 22.5%, gaļas un zivju izstrādājumiem – par 15.3%, tabakai – par 14.5%, alkoholiskiem un bezalkoholiskiem dzērieniem – par 12.7%, farmācijas produktiem – par 20.5%, mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm – par 18.1%. Savukārt samazinājās kaučuka un gumijas izstrādājumu eksports – par 35.5%, dzelzs un tērauda un to izstrādājumu – par 13.3%, koksnes un tās izstrādājumu – par 19.6%, mēbeļu, gultas piederumu un apgaismošanas ierīču – par 15.8%, trikotāžas apģērba, tā piederumu – par 20.6%, tekstila apģērbu un tā piederumu – par 11.8%.

2008. gada decembrī salīdzinājumā ar 2007. gada decembri eksporta pieaugums bija graudaugu kultūrām – 3.3 reizes (īpaši uz Dāniju, Maroku un Jemenu), alkoholiskiem un bezalkoholiskiem dzērieniem – par 33.5%, ēteriskām eļļām; parfimērijas un kosmētikas līdzekļiem – par 45.5%, mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm – par 24.4%. Savukārt samazinājās dzelzs un tērauda eksports – par 54.5%, sauszemes transporta līdzekļu (ieskaitot dzelzceļa transportu) un to daļu – par 34.6%, kaučuka un gumijas izstrādājumu – par 41.4%, koksnes un tās izstrādājumu – par 39.3%, mēbeļu, gultas piederumu un apgaismošanas ierīču – par 32.8%.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2008. g. decembrī, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

2008. g. novembri

2007. g. decembri

Imports- pavisam

523 142

100

+0.4

-15.2

72.9

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

90 015

17.2

+4.9

+6.6

87.3

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

47 219

9.0

+5.6

+9.2

86.3

Minerālprodukti (V) 1)

87 758

16.8

-16.1

-1.7

34.6

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

54 467

10.4

+10.9

+12.0

80.7

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

19 726

3.8

-12.3

-22.3

85.2

Koks un koka izstrādājumi (IX)

6 154

1.2

-8.7

-63.0

70.9

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

17 674

3.4

-17.2

-13.8

82.7

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

46 738

8.9

+22.8

-11.5

48.1

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

94 065

18.0

+1.5

-25.3

82.2

Satiksmes līdzekļi (XVII)

46 991

9.0

+13.6

-43.7

94.4

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

17 324

3.3

-3.0

-21.8

77.8

Pārējās preces

42 230

8.1

+3.0

-10.8

82.8

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2008. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri tekstila apģērbu un tā piederumu importa apjoms faktiskajās cenās samazinājās par 34.9%, kaučuka un gumijas izstrādājumu – par 23.9%, minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu – par 16.3%. Savukārt pieauga dzelzs un tērauda imports – par 74.1%, mehānismu un mehānisko ierīču – par 31.2%, sauszemes transporta līdzekļu un to daļu – par 15.8%, farmācijas produktu – par 24.1%, dzīvnieku un augu tauku un eļļu; vasku - par 56.8%, gaļas un zivju izstrādājumu – par 10.1%, kafijas, tējas un garšvielu – par 8.0%.

2008. gada decembrī salīdzinājumā ar 2007.gada decembri vislielākais importa samazinājums bija koksnei un tās izstrādājumiem – par 63.0%, sauszemes transporta līdzekļiem un to daļām – par 43.6%, dzelzs un tērauda izstrādājumiem – par 36.4%, kaučukam un gumijas izstrādājumiem – par 30.0%, elektroierīcēm un elektroiekārtām – par 27.3%, tekstila apģērbam un tā piederumiem – par 23.0%. Savukārt pieaugums bija farmācijas produktu importam – par 40.9%, zivju – par 25.3%, gaļas un subproduktu – par 20.0%, gaļas un zivju izstrādājumu - par 10.8%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri (apjoms faktiskajās cenās)

Valstu grupas, valstis

2008. g. decembris

2008. g. novembris

2007. g. decembris

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

tūkst. latu

% no kopapjoma

Eksports - pavisam

296 290

100

310 641

100

333 405

100

ES valstis

213 908

72.2

223 132

71.8

250 468

75.1

NVS

47 609

16.1

54 061

17.4

49 855

15.0

Pārējās valstis

34 773

11.7

33 448

10.8

33 082

9.9

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

47 858

16.2

47 023

15.1

57 992

17.4

Igaunija

44 816

15.1

49 483

15.9

50 675

15.2

Krievija

29 167

9.8

35 261

11.4

31 653

9.5

Vācija

21 215

7.2

23 455

7.6

24 421

7.3

Zviedrija

18 281

6.2

17 936

5.8

26 153

7.8

Dānija

17 745

6.0

14 406

4.6

10 836

3.3

Polija

10 904

3.7

10 749

3.5

10 381

3.1

Imports - pavisam

523 142

100

521 067

100

616 710

100

ES valstis

381 302

72.9

381 997

73.3

480 298

77.9

NVS

97 069

18.6

88 614

17.0

86 981

14.1

Pārējās valstis

44 771

8.6

50 456

9.7

49 431

8.0

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

79 213

15.1

87 790

16.8

99 295

16.1

Krievija

72 302

13.8

67 067

12.9

61 926

10.0

Vācija

64 364

12.3

56 747

10.9

86 424

14.0

Polija

35 537

6.8

35 717

6.9

41 450

6.7

Igaunija

35 357

6.8

35 774

6.9

44 712

7.3

Nīderlande

20 095

3.8

20 638

4.0

24 563

4.0

Zviedrija

19 759

3.8

20 777

4.0

32 670

5.3

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008. gadā bija par 0.3% jeb 31.5 milj. latu lielāks nekā 2007. gadā, un tā vērtība sasniedza 11852.0 milj. latu. Tai skaitā eksporta apjoms pieauga par 8.7% jeb 351.7 milj. latu, bet savukārt importa vērtība samazinājās par 4.1% jeb 320.2 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2008. gadā, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES valstis, % no sadaļas kopapjoma

tūkst. latu

% no kopap-joma

tūkst. latu

% no kopap-joma

Pavisam

4 392 029

100

73.1

7 459 996

100

75.7

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

737 124

16.8

63.3

1 020 964

13.7

87.5

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

163 659

3.7

83.0

204 684

2.7

93.0

Augu valsts produkti (II)

217 095

4.9

65.4

258 383

3.5

83.9

Tauki un eļļas (III)

10 243

0.2

97.4

49 352

0.7

96.0

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

346 127

7.9

51.7

508 545

6.8

86.3

Minerālprodukti (V) 1)

186 994

4.3

61.6

1 180 563

15.8

45.1

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

368 009

8.4

68.6

717 534

9.6

79.6

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

126 116

2.9

73.6

353 080

4.7

87.6

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

14 328

0.3

88.0

25 219

0.3

83.6

Koks un koka izstrādājumi (IX)

733 786

16.7

89.2

138 611

1.9

59.2

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

69 385

1.6

75.4

180 622

2.4

86.2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

244 592

5.6

70.5

304 267

4.1

84.4

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

12 101

0.3

86.8

65 479

0.9

86.8

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

89 748

2.0

76.8

155 925

2.1

85.7

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

9 601

0.2

82.5

32 451

0.4

48.3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

741 026

16.9

74.3

770 263

10.3

57.6

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

542 704

12.4

67.1

1 343 516

18.0

84.9

Satiksmes līdzekļi (XVII)

316 340

7.2

80.1

802 282

10.8

91.7

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

37 283

0.8

39.4

126 158

1.7

83.6

Ieroči un munīcija (XIX)

115

0.0

-

17 547

0.2

91.0

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

152 564

3.5

72.0

225 083

3.0

79.4

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

43

0.0

-

431

0.0

62.6

Pārējās preces

10 169

0.2

91.3

-

-

-


¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas Ārējā tirdzniecība.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr.67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi