Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009. gada jūlijā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gada jūlijā bija 613.3 milj. latu – par 3.8% jeb 24.5 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 41.1% jeb 427.6 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada jūlijā.

2009.gada janvārī – jūlijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 4517.6 milj. latu - par 36.1% jeb 2547.5 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 1891.6 milj. latu – par 27.2% jeb 705.4 milj. latu mazāk, bet importa apjoms veidoja 2626.0 milj. latu - par 41.2% jeb 1842.1 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2009.gada aprīli.


Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009.g. jūlijā, faktiskajās cenāsEksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no
kopap-joma

% (+, -)pret
2008.g.
jūliju

tūkst. latu

% no
kopap-joma

% (+, -)pret
2008.g.
jūliju

Pavisam

258 787

100

-32.6

354 491

100

-46.0

-95 704

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

43 447

16.8

-26.9

65 762

18.6

-23.8

-22 315

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

12 761

4.9

-17.1

13 435

3.8

-22.4

-674

gaļa un gaļas subprodukti (02)

1 542

0.6

-7.3

6 852

1.9

-9.8

-5 310

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 146

1.2

+11.6

3 489

1.0

-7.5

-343

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

23 597

9.1

-12.0

34 768

9.8

-25.7

-11 171

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

2 806

1.1

-32.6

1 563

0.4

-33.3

+1 243

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 307

0.5

+1.7

4 413

1.2

-28.8

-3 106

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

8 942

3.5

-19.3

8 240

2.3

-38.2

+702

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

2 449

0.9

-29.4

3 050

0.9

-42.6

-601

Minerālprodukti (V) 1)

15 836

6.1

+0.2

56 624

16.0

-47.9

-40 788

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

14 625

5.7

+13.3

54 302

15.3

-47.4

-39 677

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

20 061

7.8

-34.6

44 329

12.5

-27.4

-24 268

farmācijas produkti (30)

8 400

3.2

-23.2

20 960

5.9

-13.8

-12 560

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

9 210

3.6

-20.6

20 532

5.8

-36.5

-11 322

plastmasas un to izstrādājumi (39)

6 756

2.6

-20.8

15 853

4.5

-33.8

-9 097

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

43 345

16.7

-28.4

5 631

1.6

-52.1

+37 714

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

43 287

16.7

-28.1

5 525

1.6

-52.4

+37 762

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

5 553

2.1

-1.9

10 790

3.0

-32.4

-5 237

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

4 016

1.6

-3.8

9 026

2.5

-28.7

-5 010

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

14 909

5.8

-21.0

19 270

5.4

-16.9

-4 361

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

3 604

1.4

-41.3

7 006

2.0

+36.2

-3 402

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 228

2.4

-12.9

5 020

1.4

-17.9

+1 208

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

30 489

11.8

-62.1

26 757

7.5

-68.1

+3 732

dzelzs un tērauds (72)

14 743

5.7

-74.1

10 679

3.0

-78.6

+4 064

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

8 431

3.3

-37.9

9 377

2.6

-52.5

-946

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

40 044

15.5

-11.0

56 059

15.8

-52.0

-16 015

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

18 763

7.3

-21.4

29 306

8.3

-58.1

-10 543

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

21 280

8.2

+0.7

26 754

7.5

-42.9

-5 474

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

17 626

6.8

-36.1

22 504

6.3

-64.4

-4 878

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

16 159

6.2

-35.2

21 505

6.1

-64.3

-5 346

Dažādi izstrādājumi (XX)

8 512

3.3

-40.0

6 898

1.9

-59.4

+1 614

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

6 879

2.7

-28.4

4 203

1.2

-62.9

+2 676

Pārējās preces

9 756

3.8

-30.8

19 334

5.5

-47.4

-9 578

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2009.gada jūlijā nozīmīgākā daļa (74.3%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.6%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.9% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.7%), Vācija (9.8%), Krievija (9.7%) un Zviedrija (5.0%).

2009.gada jūlijā nozīmīgākā daļa (77.3%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 13.6%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (17.1% no importa kopapjoma), Vācija (12.3%), Polija (9.5%), Krievija (7.8%) un Igaunija (7.4%).


Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.


Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi