Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009.gada oktobrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gada oktobrī bija 751.4 milj. latu – par 4.4% jeb 31.7 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 30.5% jeb 329.0 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada oktobrī.

2009.gada janvārī – oktobrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 6712.3 milj. latu – par 34.6% jeb 3558.4 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 2898.7 milj. latu – par 23.8% jeb 904.3 milj. latu mazāk, bet importa apjoms bija 3813.6 milj. latu – par 41.0% jeb 2654.1 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2009.gada aprīli, maiju un jūliju.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009.g. oktobrī, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -)pret 2008.g. oktobri

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2008.g. oktobri

Pavisam

355 047

100

-12.7

396 384

100

-41.2

-41 337

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

76 640

21.6

-19.1

73 956

18.7

-25.5

+2 684

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

15 875

4.5

+10.8

12 338

3.1

-33.6

+3 537

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 944

1.1

+5.9

2 518

0.6

-51.3

+1 426

piena pārstrādes produkti (04)

7 663

2.2

+6.0

3 491

0.9

-30.5

+4 172

Augu valsts produkti (II)

33 184

9.3

-21.7

19 243

4.9

-28.6

+13 941

graudaugu kultūras (10)

22 608

6.4

-29.9

6 605

1.7

+12.4

+16 003

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

27 068

7.6

-27.8

37 972

9.6

-19.7

-10 904

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

3 966

1.1

-44.7

1 600

0.4

-38.0

+2 366

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 141

0.3

-19.9

5 340

1.3

-15.7

-4 199

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

11 396

3.2

-28.7

8 063

2.0

-33.2

+3 333

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 941

0.5

-39.7

2 437

0.6

-38.1

-496

Minerālprodukti (V) 1)

21 038

5.9

+ 30.1

67 169

16.9

-41.0

-46 131

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

20 061

5.7

+ 42.2

65 183

16.4

-40.4

-45 122

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

27 049

7.6

-30.4

42 448

10.7

-37.6

-15 399

farmācijas produkti (30)

12 791

3.6

-9.4

21 127

5.3

-22.8

-8 336

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

10 573

3.0

-13.5

22 993

5.8

-29.6

-12 420

plastmasas un to izstrādājumi (39)

7 843

2.2

-8.3

17 563

4.4

-27.1

-9 720

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

59 250

16.7

+3.1

6 257

1.6

-34.9

+52 993

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

59 180

16.7

+3.1

6 100

1.5

-35.5

+53 080

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

6 369

1.8

-6.6

13 106

3.3

-19.4

-6 737

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 882

1.1

-19.2

10 283

2.6

-22.9

-6 401

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

14 658

4.1

-40.1

18 266

4.6

-35.6

-3 608

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

3 403

1.0

-53.1

4 240

1.1

-34.2

-837

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

5 192

1.5

-39.4

4 755

1.2

-44.9

+437

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

48 773

13.7

+5.9

34 652

8.7

-47.6

+14 121

dzelzs un tērauds (72)

30 313

8.5

+30.6

17 460

4.4

-48.9

+12 853

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

9 105

2.6

-39.3

8 517

2.1

-57.3

+588

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

48 711

13.7

-6.5

64 607

16.3

-46.3

-15 896

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

20 513

5.8

-13.7

27 770

7.0

-58.0

-7 257

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

28 198

7.9

-0.5

36 838

9.3

-32.0

-8 640

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

19 661

5.5

-27.3

22 188

5.6

-64.4

-2 527

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

18 214

5.1

-26.5

15 215

3.8

-73.3

+2 999

Dažādi izstrādājumi (XX)

8 372

2.4

-37.5

9 340

2.4

-56.3

-968

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

6 643

1.9

-34.3

5 641

1.4

-57.5

+1 002

Pārējās preces

13 953

3.9

-19.3

21 402

5.4

-39.9

-7 449

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

 

2009.gada oktobrī nozīmīgākā daļa (68.3%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS* valstīm – 13.2%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (15.3% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.6%), Krievija (9.0%), Vācija (8.2%) un Zviedrija (5.6%).

2009.gada oktobrī nozīmīgākā daļa (76.0%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS* valstīm – 15.5%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.6% no importa kopapjoma), Vācija (11.4%), Krievija (9.4%), Polija (8.4%) un Igaunija (6.8%).

*Sākot ar 2009.gada septembri Gruzija neietilpst NVS valstu grupā.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi