Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009. gada janvārī-septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2009.gada janvārī - septembrī sasniedza 5918.7 milj. latu - par 3271.6 milj. latu jeb 35.6% mazāk salīdzinājumā ar 2008.gada janvāri - septembri. Tai skaitā eksporta apjoms saruka par 870.1 milj. latu jeb 25.6%, bet importa - par 2401.5 milj. latu jeb 41.4%.


Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1 

 


1 Dati precizēti par 2009.gada 1 un II ceturksni.


Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2009.gada janvārī – septembrī samazinājās par 16.4% salīdzinājumā ar 2008.gada janvāri – septembri. Importa apjoms salīdzināmajās cenās tajā pat laikā samazinājās par 38.0 %.


Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās2

2009.gada ceturkšņi

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

I ceturksnis

-18.2

-20.1

-27.8

-37.0

II ceturksnis

+8.2

-16.6

-5.2

-39.4

III ceturksnis

+4.1

-12.3

+4.0

-37.7

2 Dati precizēti par 2009.gada I un II ceturksni.


Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC3 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2008.gada janvāris - septembris

2009.g. janvāris - septembris

2008.g. janvāris - septembris

2009.g. janvāris - septembris

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

3396.3

100

2526.2

100

5794.0

100

3392.5

100

Kapitālpreces

327.6

9.6

256.9

10.2

943.9

16.3

359.0

10.6

Starppatēriņa preces

2024.6

59.6

1375.4

54.4

2714.6

46.8

1531.9

45.2

Patēriņa preces

780.3

23.0

643.0

25.5

1434.9

24.8

1002.0

29.5

Pārējās preces un bez sadalījuma pa preču kategorijām

159.1

4.7

159.1

6.3

282.1

4.9

339.9

10.0

Vieglie automobiļi4

94.5

2.8

76.3

3.0

282.0

4.9

74.4

2.2

Autobenzīns 4

10.2

0.3

15.5

0.6

136.5

2.3

85.3

2.5

3 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
4 Šīs preces ietilpst vairākās BEC grupās.


Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.


Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskajai darbībai5 2009.gada janvārī - septembrī, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

2526.2

100

3392.5

100

-866.3

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

60.1

2.4

21.6

0.6

+38.5

Apstrādes rūpniecība

1123.7

44.5

506.1

14.9

+617.6

tai skaitā:

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

167.0

6.6

148.9

4.4

+18.1

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

86.8

3.4

40.1

1.2

+46.7

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

293.5

11.6

52.2

1.5

+241.3

ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

94.2

3.7

31.3

0.9

+62.9

gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

71.2

2.8

46.7

1.4

+24.5

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

204.3

8.1

90.9

2.7

+113.4

datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

65.1

2.6

25.6

0.8

+39.5

transportlīdzekļu ražošana

43.9

1.7

14.8

0.4

+29.1

mēbeļu ražošana

38.6

1.5

12.1

0.4

+26.5

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

59.1

2.3

43.5

1.3

+15.6

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

11.9

0.5

245.1

7.2

-233.2

Būvniecība

22.8

0.9

39.5

1.2

-16.7

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

917.0

36.3

1984.6

58.5

-1067.6

Transports un glabāšana

45.4

1.8

69.7

2.1

-24.3

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm

345.3

13.7

525.9

15.5

-180.6

5 Pēc NACE 2.red. klasifikācijas.Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Ieva Rumba
tālr.67366721

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi