Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009.gada septembrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gada septembrī bija 719.7 milj. latu – par 14.8% jeb 92.6 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 36.8% jeb 419.5 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada septembrī.

2009.gada janvārī – septembrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 5918.7 milj. latu, kas ir par 35.6% jeb 3271.6 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms veidoja 2526.2 milj. latu – par 25.6% jeb 870.1 milj. latu mazāk, bet importa apjoms bija 3392.5 milj. latu – par 41.4% jeb 2401.5 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1


1) Dati precizēti par 2009.gada februāri, martu un jūniju.


Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009.g. septembrī, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -)pret 2008.g. septembri

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2008.g. septembri

Pavisam

331 304

100

-22.1

388 374

100

-45.6

-57 070

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

69 486

21.0

-4.7

73 313

18.9

-23.1

-3 827

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

14 179

4.3

-3.9

14 039

3.6

-24.5

+140

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 268

1.0

-2.7

2 432

0.6

-47.5

+836

piena pārstrādes produkti (04)

7 103

2.1

-17.6

4 101

1.1

-21.2

+3 002

Augu valsts produkti (II)

27 719

8.4

+31.7

19 667

5.1

-17.4

+8 052

graudaugu kultūras (10)

19 119

5.8

+48.8

8 377

2.2

-8.3

+10 742

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

26 880

8.1

-22.2

34 951

9.0

-26.8

-8 071

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 014

1.2

-43.2

1 932

0.5

-20.7

+2 082

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 723

0.5

+26.0

4 531

1.2

-29.2

-2 808

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

11 440

3.5

-23.4

8 390

2.2

-29.5

+3 050

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 636

0.5

-51.3

1 695

0.4

-69.9

-59

Minerālprodukti (V) 1)

18 006

5.4

-12.9

68 624

17.7

-45.2

-50 618

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

16 622

5.0

-11.5

66 695

17.2

-44.3

-50 073

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

23 566

7.1

-45.5

38 910

10.0

-44.3

-15 344

farmācijas produkti (30)

11 656

3.5

-6.6

18 721

4.8

-23.1

-7 065

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

9 903

3.0

-19.1

21 794

5.6

-40.3

-11 891

plastmasas un to izstrādājumi (39)

6 957

2.1

-10.1

15 787

4.1

-35.0

-8 830

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

48 675

14.7

-15.3

6 020

1.6

-42.0

+42 655

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

48 627

14.7

-15.3

5 916

1.5

-41.7

+42 711

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

5 973

1.8

-6.3

11 625

3.0

-28.7

-5 652

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

4 052

1.2

-11.9

10 049

2.6

-21.8

-5 997

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

14 945

4.5

-34.8

20 127

5.2

-37.0

-5 182

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 279

1.3

-43.1

5 509

1.4

-34.1

-1 230

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

4 817

1.5

-40.7

6 210

1.6

-43.7

-1 393

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

46 472

14.0

-39.2

34 738

8.9

-48.5

+11 734

dzelzs un tērauds (72)

28 288

8.5

-45.3

17 012

4.4

-48.2

+11 276

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

8 797

2.7

-43.3

9 225

2.4

-54.8

-428

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

48 865

14.7

-9.7

61 383

15.8

-53.3

-12 518

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

24 881

7.5

-6.5

27 926

7.2

-61.8

-3 045

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

23 985

7.2

-12.7

33 456

8.6

-42.5

-9 471

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

24 174

7.3

-10.4

20 764

5.3

-69.0

+3 410

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

18 909

5.7

-24.0

18 104

4.7

-69.0

+805

Dažādi izstrādājumi (XX)

9 074

2.7

-34.7

7 900

2.0

-58.9

+1 174

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

6 902

2.1

-34.7

4 930

1.3

-56.9

+1 972

Pārējās preces

12 165

3.7

-32.7

23 176

6.0

-46.6

-11 011

______________

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.


2009.gada septembrī nozīmīgākā daļa (65.2%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, eksports uz NVS* valstīm – 15.6%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (14.1% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.8%), Krievija (10.9%), Vācija (7.9%) un Zviedrija (5.6%).

2009.gada septembrī nozīmīgākā daļa (77.0%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS* valstīm – 12.8%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (19.9% no importa kopapjoma), Vācija (11.4%), Polija (8.6%), Igaunija (7.3%) un Krievija (7.0%).

*Sākot ar 2009.gada septembri Gruzija neietilpst NVS valstu grupā.


Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas datiSagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Anželika Pavlova
tālr. 67366694

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi