Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009.gada augustā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gada augustā bija 627.1 milj. latu – par 1.9% jeb 11.4 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 36.4% jeb 358.9 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada augustā.

2009.gada janvārī – augustā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 5174.0 milj. latu - par 35.7 % jeb 2877.1 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 2183.9 milj. latu – par 26.5% jeb 787.1 milj. latu mazāk, bet importa apjoms veidoja 2990.1 milj. latu - par 41.1% jeb 2090.0 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.


Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1


1) Dati precizēti par 2009.gada janvāri, maiju un jūliju.
Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009.g. augustā, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -)pret 2008.g. augustu

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2008.g. augustu

Pavisam

273 012

100

-27.0

354 149

100

-42.1

-81 137

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

47 523

17.4

-17.7

68 224

19.3

-17.3

-20 701

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

12 891

4.7

-7.7

14 485

4.1

-12.4

-1 594

gaļa un gaļas subprodukti (02)

1 549

0.6

-10.7

7 030

2.0

-3.7

-5 481

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 048

1.1

+50.1

3 448

1.0

-12.0

-400

piena pārstrādes produkti (04)

6 792

2.5

-27.8

3 230

0.9

-30.8

+3 562

Augu valsts produkti (II)

11 364

4.2

-23.3

16 818

4.7

-15.8

-5 454

augļi un rieksti (08)

814

0.3

-9.0

4 998

1.4

-10.3

-4 184

graudaugu kultūras (10)

3 527

1.3

-22.2

4 515

1.3

-9.0

-988

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

22 606

8.3

-20.3

33 693

9.5

-20.1

-11 087

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

2 937

1.1

-35.8

1 512

0.4

-30.7

+1 425

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 073

0.4

-19.6

4 652

1.3

-25.3

-3 579

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

8 803

3.2

-32.2

7 489

2.1

-32.0

+1 314

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

3 217

1.2

+14.0

3 475

1.0

-16.9

-258

Minerālprodukti (V) 1)

13 231

4.8

-7.3

57 048

16.1

-48.8

-43 817

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

11 991

4.4

-3.7

54 926

15.5

-48.1

-42 935

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

24 401

8.9

-16.4

41 866

11.8

-26.7

-17 465

farmācijas produkti (30)

10 023

3.7

+6.0

20 072

5.7

-17.5

-10 049

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

8 769

3.2

-27.6

21 911

6.2

-27.5

-13 142

plastmasas un to izstrādājumi (39)

6 854

2.5

-19.0

16 236

4.6

-28.6

-9 382

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

51 142

18.7

-14.9

5 619

1.6

-46.6

+45 523

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

51 093

18.7

-14.6

5 497

1.6

-46.5

+45 596

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

5 472

2.0

-1.8

10 341

2.9

-27.4

-4 869

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 565

1.3

-5.9

8 936

2.5

-26.5

-5 371

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

15 028

5.5

-30.1

19 002

5.4

-28.3

-3 974

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

5 389

2.0

-20.4

5 045

1.4

-21.7

+344

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

5 209

1.9

-31.9

6 440

1.8

-30.9

-1 231

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

31 569

11.6

-59.6

25 788

7.3

-59.6

+5 781

dzelzs un tērauds (72)

14 257

5.2

-74.4

10 629

3.0

-68.1

+3 628

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

8 895

3.3

-34.9

8 022

2.3

-58.0

+873

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

33 152

12.1

-23.2

53 622

15.1

-51.4

-20 470

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

18 160

6.7

-16.8

26 064

7.4

-60.8

-7 904

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

14 992

5.5

-29.8

27 558

7.8

-37.1

-12 566

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

22 097

8.1

-11.7

20 306

5.7

-59.3

+1 791

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

18 867

6.9

+12.3

15 218

4.3

-66.3

+3 649

Dažādi izstrādājumi (XX)

8 498

3.1

-35.1

8 659

2.4

-48.6

-161

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

7 177

2.6

-24.4

4 878

1.4

-54.5

+2 299

Pārējās preces

12 130

4.4

-13.2

21 763

6.1

-43.9

-9 633

______________

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.


2009.gada augustā nozīmīgākā daļa (75.1%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.4%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.4%), Vācija (10.3%), Krievija (9.4%) un Zviedrija (7.1%).

2009.gada augustā nozīmīgākā daļa (76.5%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 14.1%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.8% no importa kopapjoma), Vācija (12.1%), Polija (8.4%), Krievija (7.8%) un Igaunija (7.5%).Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.
Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa.
Lilita Laganovska 
tālr. 67366604 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi