Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada oktobrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada oktobrī bija 986.8 milj. latu – par 2.1% jeb 21.5 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī, bet par 26.5% jeb 206.6 milj. latu vairāk nekā 2009.gada oktobrī.

2010.gada janvārī – oktobrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 8418.4 milj. latu – par 22.9% jeb 1567.0 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 3786.2 milj.latu, kas ir par 28.4% jeb 837.1 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš, bet importa apjoms veidoja 4632.2 milj. latu – pieaugums par 18.7% jeb 729.9 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) Dati precizēti par 2010.gada aprīli, maiju un jūliju.
 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. oktobrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2009.g.

oktobri

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2009.g.

oktobri

Pavisam

453 254

100

+24.9

533 482

100

+27.9

-80 228

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

88 069

19.4

+8.6

84 291

15.8

+6.2

+3 778

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

20 417

4.5

+31.1

20 030

3.8

+34.5

+387

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 365

0.5

+5.0

5 719

1.1

-7.6

-3 354

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

5 588

1.2

+46.6

7 035

1.3

+77.1

-1 447

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

10 549

2.3

+44.1

6 645

1.2

+70.8

+3 904

Augu valsts produkti (II)

31 597

7.0

-15.2

21 300

4.0

-6.7

+10 297

 

augļi; rieksti (08)

1 538

0.3

+12.5

4 261

0.8

+10.6

-2 723

 

graudaugu kultūras (10)

21 959

4.8

-19.2

5 454

1.0

-43.7

+16 505

 

eļļas augu sēklas (12)

4 740

1.0

-16.5

2 061

0.4

+16.8

+2 679

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

34 713

7.7

+25.1

38 423

7.2

+3.1

-3 710

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 783

1.1

+8.0

2 154

0.4

+27.7

+2 629

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 495

0.3

+22.2

5 929

1.1

+16.3

-4 434

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

19 104

4.2

+70.8

9 506

1.8

+18.5

+9 598

Minerālprodukti (V) 1)

25 258

5.6

+12.5

89 787

16.8

+29.3

-64 529

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

22 449

5.0

+4.7

87 782

16.5

+30.5

-65 333

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

36 765

8.1

+34.0

51 405

9.6

+25.7

-14 640

 

farmācijas produkti (30)

23 222

5.1

+73.6

22 015

4.1

+13.4

+1 207

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

14 211

3.1

+34.0

30 652

5.7

+28.4

-16 441

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

10 792

2.4

+35.9

22 526

4.2

+23.4

-11 734

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

84 095

18.6

+38.9

9 286

1.7

+43.0

+74 809

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

83 980

18.5

+38.8

9 100

1.7

+43.3

+74 880

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

9 864

2.2

+55.7

15 977

3.0

+20.4

-6 113

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 462

1.2

+41.4

14 211

2.7

+34.2

-8 749

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 000

0.9

+72.1

1 668

0.3

-36.2

+2 332

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

18 199

4.0

+23.4

25 447

4.8

+24.1

-7 248

 

trikotāžas drāna (60)

1 424

0.3

+14.4

1 509

0.3

+26.6

 -85

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 364

1.0

+16.7

5 533

1.0

+10.0

-1 169

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

5 654

1.2

+12.8

7 053

1.3

+28.0

-1 399

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

61 748

13.6

+28.7

64 922

12.2

+83.4

-3 174

 

dzelzs un tērauds (72)

34 719

7.7

+18.0

38 027

7.1

+2.2 reizes

-3 308

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

14 111

3.1

+48.9

15 599

2.9

+71.6

-1 488

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

59 654

13.2

+23.8

83 660

15.7

+22.2

-24 006

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

24 470

5.4

+16.9

36 015

6.8

+23.9

-11 545

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

35 184

7.8

+29.1

47 645

8.9

+20.9

-12 461

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

25 591

5.6

+23.0

37 665

7.1

+58.8

-12 074

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

21 167

4.7

+8.8

28 650

5.4

+70.9

-7 483

Dažādi izstrādājumi (XX)

12 232

2.7

+37.9

12 422

2.3

+19.7

-190

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

9 626

2.1

+39.6

7 249

1.4

+14.4

+2 377

Pārējās preces

17 568

3.9

+25.8

27 968

5.2

+10.2

-10 400

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.
 

2010.gada oktobrī nozīmīgākā daļa (70.0%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 17.1%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.4% no eksporta kopapjoma), Krievija (13.0%), Igaunija (11.0%), Vācija (8.5%) un Zviedrija (6.4%).

2010.gada oktobrī nozīmīgākā daļa (75.0%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 17.4%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (17.4% no importa kopapjoma), Krievija (12.1%), Vācija (11.7%), Polija (7.8%) un Igaunija (7.0%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.


Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi