Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada janvārī - septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2010.gada janvārī – septembrī sasniedza 7422.4 milj. latu - par 1351.2 milj. latu jeb par 22.3% vairāk salīdzinājumā ar 2009.gada janvāri – septembri. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 743.0 milj. latu jeb 28.7%, bet importa apjoms – par 608.2 milj. latu jeb 17.5%.

2010.gada janvārī – septembrī bija vērojama ārējās tirdzniecības bilances uzlabošanās, palielinoties eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā līdz 44.9% (42.6% 2009.gada janvārī – septembrī).

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu1

1 Dati precizēti par 2010.gada I un II ceturksni.

Izslēdzot preču cenu ietekmi, eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2010.gada janvārī-septembrī palielinājās par 20.4% salīdzinājumā ar 2009.gada janvāri-septembri, bet importa apjoms - par 11.1 %.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās 2

2010.gada ceturkšņi

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

I ceturksnis

-9.5

+15.7

-6.2

+0.5

II ceturksnis

+13.8

+21.2

+8.5

+13.8

III ceturksnis

+10.0

+22.4

+13.5

+17.8

2 Dati precizēti par 2010.gada I un II ceturksni.

Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC 3 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2009.gada janvāris - septembris

2010.g. janvāris - septembris

2009.g. janvāris - septembris

2010.g. janvāris - septembris

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

2 586.1

100

3 329.1

100

3 485.1

100

4 093.3

100

Kapitālpreces

279.9

10.8

272.4

8.2

383.7

11.0

407.1

9.9

Starppatēriņa preces

1 439.0

55.6

1 956.9

58.8

1 599.4

45.9

1 946.4

47.6

Patēriņa preces

668.6

25.9

819.0

24.6

1 082.1

31.0

1 114.5

27.2

Pārējās preces

100.5

3.9

185.1

5.6

259.4

7.5

445.4

10.9

Vieglie automobiļi4

82.3

3.2

90.2

2.7

75.7

2.2

105.7

2.6

Autobenzīns 4

15.8

0.6

5.5

0.2

84.8

2.4

74.2

1.8

3 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
4 Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas 2010.gada janvārī - septembrī, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

3 329.1

100

4 093.3

100

-764.2

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

87.4

2.6

26.3

0.6

+61.2

Apstrādes rūpniecība

1 477.3

44.4

711.6

17.4

+765.8

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

186.5

5.6

157.2

3.8

+29.4

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

90.4

2.7

59.5

1.5

+31.0

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

474.8

14.3

93.5

2.3

+381.3

 

 ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

121.2

3.6

54.8

1.3

+66.4

 

 gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

103.4

3.1

60.0

1.5

+43.5

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

261.7

7.9

140.1

3.4

+121.5

 

 datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

83.7

2.5

52.2

1.3

+31.4

 

transportlīdzekļu ražošana

47.2

1.4

32.5

0.8

+14.7

 

 mēbeļu ražošana

41.0

1.2

14.4

0.4

+26.6

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

67.3

2.0

47.4

1.2

+20.0

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

33.9

1.0

214.0

5.2

-180.1

Būvniecība

30.0

0.9

47.6

1.2

-17.6

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

1 201.2

36.1

2 305.2

56.3

-1 104.0

Transports un glabāšana

88.2

2.6

80.5

2.0

+7.7

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm

411.0

12.3

708.1

17.3

-297.1

 

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi