Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada augustā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada augustā bija 936.6 milj. latu – par 7.1% jeb 61.8 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 41.3% jeb 273.6 milj. latu vairāk nekā 2009.gada augustā.

2010.gada janvārī – augustā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 6412.1 milj. latu – par 21.0% jeb 1113.6 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 2865.2 milj. latu – par 28.3% jeb 631.5 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 3546.9 milj. latu – par 15.7% jeb 482.1 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2010.gada janvāri un maiju.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. augustā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2009.g.

augustu

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2009.g.

augustu

Pavisam

412 407

100

+44.2

524 172

100

+39.1

-111 765

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

74 925

18.2

+52.6

79 918

15.2

+17.1

-4 993

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

17 130

4.2

+37.6

17 669

3.4

+15.1

-539

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

1 544

0.4

-8.1

6 213

1.2

-14.2

-4 669

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 633

0.9

+25.5

5 058

1.0

+49.1

-1 425

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

10 154

2.5

+58.3

5 498

1.0

+46.8

+4 656

Augu valsts produkti (II)

24 523

5.9

+84.0

20 583

3.9

+25.6

+3 940

 

graudaugu kultūras (10)

9 045

2.2

+98.3

4 117

0.8

 -17.5

+4 928

 

eļļas augu sēklas (12)

10 259

2.5

+83.6

3 137

0.6

+76.1

+7 122

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

31 975

7.8

+41.0

36 612

7.0

+9.7

-4 637

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

3 760

0.9

+29.9

1 965

0.4

+21.6

+1 795

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 515

0.4

+29.9

5 568

1.1

+21.1

-4 053

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

17 075

4.1

+91.6

9 893

1.9

+35.0

+7 182

Minerālprodukti (V) 1)

18 940

4.6

+35.0

90 176

17.2

+47.8

-71 236

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

16 956

4.1

+36.8

87 764

16.7

+49.4

-70 808

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

35 939

8.7

+51.6

57 633

11.0

+29.1

-21 694

 

farmācijas produkti (30)

21 025

5.1

+2.2 reizes

27 026

5.2

+21.0

-6 001

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

13 817

3.4

+55.0

29 276

5.6

+29.9

-15 459

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

10 832

2.6

+55.1

22 484

4.3

+33.8

-11 652

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

87 112

21.1

+59.8

8 021

1.5

+37.4

+79 091

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

87 020

21.1

+59.8

7 858

1.5

+37.3

+79 162

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

8 952

2.2

+59.8

14 377

2.7

+33.6

-5 425

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

4 970

1.2

+37.9

12 570

2.4

+35.9

-7 600

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

3 653

0.9

+2.0 reizes

1 722

0.3

+21.1

+1 931

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

17 687

4.3

+14.7

24 848

4.7

+4.3

-7 161

 

trikotāžas drāna (60)

759

0.2

+3.1

1 146

0.2

+56.8

-387

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 021

1.5

+15.2

8 164

1.6

+7.2

-2 143

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

61 037

14.8

+97.9

64 129

12.2

+2.4 reizes

-3 092

 

dzelzs un tērauds (72)

38 874

9.4

+2.8 reizes

42 390

8.1

+4.0 reizes

-3 516

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

12 499

3.0

+41.0

11 735

2.2

+39.4

+764

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

49 055

11.9

+29.2

78 264

14.9

+32.9

-29 209

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

21 979

5.3

+5.6

36 284

6.9

+30.0

-14 305

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

27 076

6.6

+57.8

41 980

8.0

+35.5

-14 904

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

19 046

4.6

-15.0

41 541

7.9

+2.0 reizes

-22 495

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

17 452

4.2

-9.3

25 312

4.8

+65.2

-7 860

 

lidaparāti; to daļas (88)

70

0.0

+84.0

12 055

2.3

+27.6 reizes

-11 985

Dažādi izstrādājumi (XX)

11 045

2.7

+14.0

11 403

2.2

+26.9

-358

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

8 452

2.0

+2.5

6 590

1.3

+27.7

+1 862

Pārējās preces

14 852

3.6

+7.1

24 586

4.7

+0.5

-9 734

______________
1) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

 

2010.gada augustā nozīmīgākā daļa (71.9%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 16.7%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.6% no eksporta kopapjoma), Krievija (12.4%), Igaunija (12.4%), Vācija (8.5%) un Polija (6.2%).

2010.gada augustā nozīmīgākā daļa (72.0%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 16.4%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (17.7% no importa kopapjoma), Vācija (11.1%), Krievija (10.6%), Polija (7.3%) un Igaunija (6.8%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa.
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi