Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada jūlijā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada jūlijā bija 874.8 milj. latu – par 7.6% jeb 62.1 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 34.6% jeb 225.1 milj. latu vairāk nekā 2009.gada jūlijā.

2010.gada janvārī – jūlijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 5449.3 milj. latu – par 17.6% jeb 813.8 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms veidoja 2449.8 milj. latu – par 25.8% jeb 502.2 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 2999.5 milj. latu – par 11.6% jeb 311.6 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2010.gada aprīli.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. jūlijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2009.g.

jūliju

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2009.g.

jūliju

Pavisam

388 107

100

+41.9

486 749

100

+29.4

-98 642

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

54 168

14.0

+20.6

73 898

15.2

+1.1

-19 730

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

15 378

4.0

+7.5

14 011

2.9

-7.7

+1 367

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 063

0.8

-18.9

3 875

0.8

+14.5

-812

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

8 826

2.3

+27.4

3 780

0.8

+3.2

+5 046

Augu valsts produkti (II)

11 449

2.9

+77.0

17 366

3.6

+1.5

-5 917

 

graudaugu kultūras (10)

5 795

1.5

+ 3.8 reizes

 967

0.2

+41.5

+4 828

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

26 306

6.8

+11.7

38 637

7.9

+3.9

-12 331

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

2 965

0.8

-4.7

1 667

0.3

-5.5

+1 298

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 349

0.3

-2.2

5 219

1.1

+7.1

-3 870

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

12 745

3.3

+42.4

11 280

2.3

+32.2

+1 465

Minerālprodukti (V) 1)

22 852

5.9

+48.4

78 493

16.1

+33.0

-55 641

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

19 746

5.1

+40.8

76 578

15.7

+35.0

-56 832

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

28 122

7.2

+45.3

55 074

11.3

+13.2

-26 952

 

farmācijas produkti (30)

15 692

4.0

+92.6

24 159

5.0

-2.7

-8 467

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

14 256

3.7

+54.1

33 080

6.8

+58.1

-18 824

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

11 500

3.0

+66.1

26 280

5.4

+58.2

-14 780

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

85 148

21.9

+72.9

8 658

1.8

+55.7

+76 490

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

85 044

21.9

+72.9

8 498

1.7

+55.8

+76 546

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

7 788

2.0

+40.9

14 504

3.0

+27.8

-6 716

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

4 766

1.2

+21.3

12 665

2.6

+32.6

-7 899

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

2 695

0.7

+92.7

1 765

0.4

+0.6

+930

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

17 472

4.5

+11.8

24 703

5.1

+26.0

-7 231

 

trikotāžas drāna (60)

1 284

0.3

+23.1

2 019

0.4

+ 2.3 reizes

-735

 

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

5 201

1.3

+14.0

6 559

1.3

-6.1

-1 358

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

5 666

1.5

-5.6

5 142

1.1

+1.9

+524

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

60 097

15.5

+ 2 reizes

50 123

10.3

+75.8

+9 974

 

dzelzs un tērauds (72)

39 286

10.1

+ 2.7 reizes

26 533

5.5

+2.5 reizes

+12 753

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

10 432

2.7

+29.1

12 408

2.5

+27.5

-1 976

 

varš un tā izstrādājumi (74)

3 754

1.0

+34.5

1 522

0.3

+12.7

+2 232

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

46 912

12.1

+8.9

77 329

15.9

+34.6

-30 417

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

23 604

6.1

+9.9

40 750

8.4

+34.0

-17 146

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

23 308

6.0

+7.9

36 579

7.5

+35.1

-13 271

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

24 232

6.2

+16.1

36 364

7.5

+57.6

-12 132

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

19 657

5.1

+8.0

34 385

7.1

+65.4

-14 728

Dažādi izstrādājumi (XX)

11 453

3.0

+28.3

11 327

2.3

+47.4

+126

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

9 425

2.4

+31.6

6 958

1.4

+51.1

+2 467

Pārējās preces

15 607

4.0

+34.8

23 196

4.8

+9.8

-7 589

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2010.gada jūlijā nozīmīgākā daļa (70.7%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 16.7%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (15.5% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.0%), Krievija (12.6%), Vācija (8.6%) un Zviedrija (5.9%).

2010.gada jūlijā nozīmīgākā daļa (77.4%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 13.1%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.1% no importa kopapjoma), Vācija (13.4%), Polija (8.2%), Krievija (7.9%) un Igaunija (6.6%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi